logo

Database:
COLBIB
Search:
COMMITMENTS []
References found:
Showing:
1 .. 12   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 12
select
print


Control Number121968
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 27 December 1917 tot bekrachtiging van de tijdelijke wijziging van de verhouding, waarin ingevolge art. 14 van de verordening van 26 Juni 1889 (G.B. No. 19), zooals deze gewijzigd werd, laatstelijk bij verordening van 28 December 1916 (G.B. No. 90), het gezamelijk bedrag van bankbiljetten, rekening-courant-saldo's en andere, binnen vier maanden in Suriname opvraagbare verbintenissen door munt of muntmateriaal bij de Directie der Surinaamsche Bank te Paramaribo steeds moet zijn gedekt.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 99
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; VERHOUDING; BEDRAG; BANKBILJETTEN; REKENING-COURANT-SALDO'S; VERBINTENISSEN; MUNTMATERIAAL; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RATIO; AMOUNT; BANKNOTES; CURRENT ACCOUNT BALANCE; COMMITMENTS; COIN MATERIAL; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; PUBLICATION

Fulltext available2 / 12
select
print


Control Number34262
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe handhaving van precontractuele informatieplichten bij e-commerce
Main authorHage, Rene C.A.
Author(s)Rudge, E.P....[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad Nr. 1, 2020
Description pp. 36-49
Subjects (Dut.)OVEREENKOMSTENRECHT; VERBINTENISSEN; COMMERCIELE ORGANISATIE; COMMERCIELE COMMUNICATIE; DIENSTVERLENERS; TRANSACTIES; CONSUMTENAUTORITEIT; AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT; ACM
Subjects (Eng.)CONTRACTS LAW; COMMITMENTS; COMMERCIAL ORGANIZATION; COMMERCIAL COMMUNICATION; SERVICE PROVIDERS; TRANSACTIONS
3 / 12
select
print


Control Number33265
LibraryCentral library
SignatureASS 347
TitleBijzondere overeenkomsten : deel V : maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap
Main authorAsser, C.
Author(s)Maeijer, J.M.M. (editor)
PublisherZwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1995
EditionZesde druk
Description 503 pagina's
SeriesHandleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. Asser-serie ; dl. 5.5
ISBN9027143234
01521-97; 01522-97; 01523-97; 01524-97
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)BURGERLIJK RECHT; VERBINTENISSENRECHT; VERBINTENISSEN; OVEREENKOMSTEN; NEDERLAND
Subjects (Eng.)CIVIL LAW; CONTRACTS; COMMITMENTS; AGREEMENTS

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199700043914SRUvSCBLASS 347
199700055054SRUvSCBLASS 347
4 / 12
select
print


Control Number32997
LibraryCentral library
SignatureSK 00176-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSoso yu lobi : een kwantitatief exploratief onderzoek naar tevredenheid in relaties met passie, intimiditeit en toewijding bij volwassen en adolescente mannen en vrouwen in de leeftijd 19-45 jaar wonende in het district Paramaribo
Main authorPaal, Claudio
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 53 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Psychologie
00176-22
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MENTALE GEZONDHEID; LIEFDESRELATIES; LIEFDESDRIEHOEK; INTERACTIES; VERBINTENISSEN; RELATIETEVREDENHEID; RELATIESATISFACTIE; STENBERG-S DRIEHOEKSTHEORIE; SURINAME
Subjects (Eng.)MENTAL HEALTH; LOVE RELATIONSHIPS; LOVE TRIANGLE; INTERACTIONS; COMMITMENTS; RELATIONSHIP SATISFACTION; STENBERG-S TRIANGLE THEORY

Fulltext available5 / 12
select
print


Control Number23415
LibraryCentral library
SignaturePER 347.7
TitleAandelen in de BV in het vermogensrecht
Main authorPerrick, S.
PublisherDeventer : Wolters Kluwer, 2020
Description 330 pagina's
SeriesVanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen ; dl. 167
ISBN9789013159691
NotesMet reg.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)VENNOOTSCHAPSRECHT; AANDEELHOUDERS; ZEGGENSCHAPSRECHT; BEHEERSHANDELINGEN; OVEREENKOMSTEN; BESCHIKKINGSHANDELINGEN; VERBINTENISSEN; RECHTSHANDELINGEN; EXECUTORIAAL BESLAG; BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
Subjects (Eng.)CORPORATE LAW; SHAREHOLDERS; AGREEMENTS; COMMITMENTS; LEGAL ACTS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000967SRUvSCBLPER 347.7
6 / 12
select
print


Control Number17797
LibraryCentral library
SignatureSMI 349.2
TitleDe civiele boete voor niettijdige betaling van loon : de reikwijdte van de wettelijke loonsverhoging van artikel 7:625 BW
Main authorSmith, G.P.
PublisherTilburg : Celsus Juridische uitgeverij, 2012
Description 222 pagina's
ISBN9789088630965
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; LONEN; LOONBETALINGSACHTERSTANDEN; WERKNEMERSBESCHERMING; SCHADEVERGOEDING; VERBINTENISSEN; CIVIELE RECHT; WET OVEREENKOMSTENRECHT
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; WAGES; WAGE PAYMENT; EMPLOYEE PROTECTION; DAMAGES; COMMITMENTS; CIVIL LAW

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000994SRUvSCBLSMI 349.2
7 / 12
select
print


Control Number17791
LibraryCentral library
SignatureHIL 349.2
TitleWerknemersbescherming : werknemersbeschermende bepalingen en voorrangsregels in het conflictenrecht, het Unierecht en het nationaal recht
Main authorHilhorst, M.S.
PublisherWeert : Celsus Juridische uitgeverij, 2016
Description 120 pagina's
ISBN9789088631870
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; ARBEIDSBESCHERMING; CONFLICTENRECHT; INTERNATIONALE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; INTERNATIONALE RECHTSVERHOUDINGEN; VERBINTENISSEN; WERKNEMERS; VOORRANGSREGELS; VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS; GRENSOVERSCHRIJDENDE OVEREENKOMSTEN
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; LABOUR PROTECTION; INTERNATIONAL LABOUR AGREEMENTS; INTERNATIONAL RELATIONS; COMMITMENTS; EMPLOYEES

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000975SRUvSCBLHIL 349.2
8 / 12
select
print


Control Number17775
LibraryCentral library
SignatureHEM 349.2
TitleDe wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz : een onderzoek naar de invloed van de bedenktermijn op het doen van een beroep op een wilsgebrek bij een beeindigingsovereenkomst dan wel instemming met de opzegging en de hiermee samenhangende consequenties en oplossingen
Main authorHemert, S. van
Author(s)Drongelen, J. van
PublisherDeventer : Wolters Kluwers, 2016
SeriesPS-special ; 1
ISBN9789013138108
NotesMet lit.opg.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; CONTRACTENRECHT; BEEINDIGINGSOVEREENKOMST; ONTSLAGRECHT; DWALING; VERBINTENISSEN; ONRECHTMATIGE DAAD; VERMOGENRECHT
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; LABOUR AGREEMENTS; CONTRACT LAW; TERMINATION AGREEMENT; DISMISSAL LAW; COMMITMENTS; LIABILITY; PROPERTY LAW

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000781SRUvSCBLHEM 349.2
9 / 12
select
print


Control Number17729
LibraryCentral library
SignatureBER 347.2
TitleBorgtocht
Main authorBergervoet, Guido Joseph Louis
PublisherDeventer : Kluwer, 2014
Description 382 pagina's
SeriesOnderneming en recht : deel 84
ISBN9789013127683
Thesis infoDr. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen
NotesMet sum.. - Met reg.
Subjects (Dut.)ZAKENRECHT; ZEKERHEIDSRECHTEN; BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN; PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN; GARANTIEOVEREENKOMSTEN; RECHTSBESCHERMING; SCHULDEISER; HOOFDSCHULDENAAR; VERBINTENISSEN
Subjects (Eng.)BUSINESS LAW; SECURITY RIGHTS; AGREEMENTS; PERSONAL SECURITY RIGHTS; WARRANTY AGREEMENTS; LEGAL PROTECTION; CREDITOR; PRINCIPAL DEBTOR; COMMITMENTS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000734SRUvSCBLBER 347.2
10 / 12
select
print


Control Number17713
LibraryCentral library
SignatureZAN 347.7
TitleDe overeenkomst in het insolventierecht
Main authorZanten, Thijs Themen van
PublisherDeventer : Wolter Kluwer, 2012
Description 488 pagina's
SeriesRecht en Praktijk - Insolventierecht ; InsR3
ISBN9789013110265
Thesis infoDr. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
NotesMet samenvatting.. - Met lit.opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)FAILLISSEMENT; OVEREENKOMSTENRECHT; SCHULDENAREN; VERBINTENISSEN; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; BESLAG; EXECUTIERECHT; SCHULDEISERS; RECHTSPOSITIE; SCHADEVERGOEDING; VERHAALSRECHT
Subjects (Eng.)BANKRUPTCY; CONTRACT LAW; DEBTORS; COMMITMENTS; CONTRACTUAL OBLIGATIONS; EXECUTION LAW; CREDITORS; LEGAL POSITION; COMPENSATION; REMEDY

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000757SRUvSCBLZAN 347.7
11 / 12
select
print


Control Number16639
LibraryCentral library
SignatureN SDU 347.2 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSdu ommentaar Vermogensrecht : deel I : goederenrecht
Author(s)Bakker, P.S. (editor); Schuijling, B.A. (editor); Smeehuijzen, J.L....[et al.] (editor)
PublisherDen Haag : Sdu uitgevers, 2020
EditionTweede herziene druk
Description 908 pagina's
ISBN9789012405522
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)ZAKENRECHT; ONROERENDE ZAKEN; RECHTSHANDELINGEN; VRUCHTGEBRUIK; VERHAALSRECHT; EIGENDOMSRECHT; ERFPACHT; VERBINTENISSEN; OVEREENKOMSTEN
Subjects (Eng.)BUSINESS LAW; REAL ESTATE; LEGAL ACTS; PROPERTY RIGHTS; GROUND LEASE; COMMITMENTS; AGREEMENTS
12 / 12
select
print


Control Number16568
LibraryCentral library
SignatureDRO 349.2
TitleCollectief arbeidsrecht : deel 4 : de collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan
Main authorDrongelen, J. van
PublisherZutphen : Paris, 2012
Description 476 pagina's
ISBN9789490962388
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)ARBEIDSWETGEVING; ARBEIDSVOORWAARDEN; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; WERKGEVERS; CAO-ONDERHANDELINGEN; ACTIERECHT; VERBINTENISSEN; ARBEIDSORGANISATIES; WERKGEVERSVERENIGINGEN
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; WORKING CONDITIONS; LABOUR AGREEMENTS; EMPLOYERS; AGREEMANT NEGOTIATIONS; ACTION LAW; COMMITMENTS; LABOUR ORGANIZATIONS; EMPLOYERS ASSOCIATIONS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000777SRUvSCBLDRO 349.2
page 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics