logo

Database:
COLBIB
Search:
CIVIL SERVICE []
References found:
127   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 9
go to page                      


1 / 127
select
print


Control Number121913
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 4 Juli 1917 No. 2229, ter bekendmaking van het Koniklijk besluit van 5 Mei 1917 No. 35, waarbij de Minister van Kolonien is gemachtigd om, naar behoefte, personen bestemd voor plaatsing in tot den tijdelijken of vasten burgerlijken dienst in Nederlandsch West-Indie behoorende ambten, waartoe de benoeming niet aan de kroon is of wordt voorbehouden, zoo noodig na voorbereiding in Nederland of elders, ter beschikking te stellen van den Gouverneur der betrokken kolonie, onder de daarin aangegeven voorwaarden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 45
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; UITVOERING; BURGERLIJKEN DIENST; AFSCHRIFT; VOORDRACHT; BESCHIKKING; TOEKENNING
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; IMPLEMENTATION; CIVIL SERVICE; COPY; REPORT; ORDER; CONFERMENT

Fulltext available2 / 127
select
print


Control Number121897
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 31 Mei 1917, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 10 Maart 1917 No. 28, omtrent de vrijstellingen van dienst en de binnen- en buitenlandse verloven in den Surinaamschen burgelijken dienst.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)VRIJSTELLINGEN; BINNENLANDSCHE VERLOVEN; BUITENLANDSCHE VERLOVEN; BURGERLIJKEN DIENST; AFKONDIGING; REGLEMENT; RAPPORT; BEPALINGEN; OVERGANGSBEPALING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)EXEMPTIONS; DOMESTIC LEAVES; FOREIGN LEAVES; CIVIL SERVICE; PUBLICATION; REGULATION; REPORT; CLAUSE; TRANSITIONAL PROVISION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 127
select
print


Control Number121842
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 2 Januari 1917, houdende goedkeuring van de verleende vrijstellingen van dienst met behoud van inkomen, gedurende het tijdvak 3 November 1915 - 1 Augustus 1916.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 001
Subjects (Dut.)VRIJSTELLINGEN; GOEDKEURING; INKOMEN; UITVOERING; BURGERLIJKEN DIENST; BINNENLANDSCHE VERLOVEN; BUITENLANDSCHE VERLOVEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMMUNITY; APPROVAL; INCOME; IMPLEMENTATION; CIVIL SERVICE; DOMESTIC LEAVES; FOREIGN LEAVES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 127
select
print


Control Number121773
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 10 Juli 1916 betreffende het verleenen van vrijstelling van dienst.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)UITVOERING; VRIJSTELLING; BINNENLANDSCHE VERLOVEN; BUITENLANDSCHE VERLOVEN; BURGERLIJKEN DIENST; HIERARCHISCHEN; MACHTIGING; UITZONDERINGSBEPALING; VRIJSTELLINGSBESLUIT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; EXEMPTION; DOMESTIC LEAVES; FOREIGN LEAVES; CIVIL SERVICE; HIERARCHICS; AUTHORITY; EXCEPTION PROVISION; EXEMPTION DECISION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 127
select
print


Control Number121627
LibraryCentral library
SignatureSK 0082-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAfdeling Consulaire Zaken : jaarplan 2004
Corp. authorMinisterie van Buitenlandse Zaken
Publisher[Paramaribo] : Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2004
Description [400] pagina's
0082-23
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; DEPARTEMENTEN; CONSULAIRE ZAKEN; VISUMBELEID; VISUMVERSTREKKING; VISUMVERSOEPELING; CONSULAIRE BELEIDSAANGELEGENHEDEN; BEGROTINGEN; KANSELARIJRECHTEN; AFDELINGSACTIVITEITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; PUBLIC ADMINISTRATION; VISA; GOVERNMENT POLICY
6 / 127
select
print


Control Number121321
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, Distriktsbestuur en Justitie d.d. 26 september 1983 No. 3141, inzake nadere wijziging van het ,,Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren'' (G.B. 1973 no. 61, zoals gewijzigd bij S.B. 1981 no. 151).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 102
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PERSONEELSBELEID; LEGITIMATIEBEWIJZEN; EMBLEMEN; REGLEMENTEN; PERSONEEL EN ORGANISATIE; DELINQUENTENZORG; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PERSONNEL MANAGEMENT; CIVIL SERVICE; REGULATIONS; ORGANIZATION

Fulltext available7 / 127
select
print


Control Number121228
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 14 juni 2022 Jno. 22/04184, houdende vaststelling van het Reglement Korps Penitentiair Ambtenaren.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 31 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 78
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)PERSONEELSBELEID; LEGITIMATIEBEWIJZEN; EMBLEMEN; REGLEMENTEN; PERSONEEL EN ORGANISATIE; DELINQUENTENZORG; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PERSONNEL MANAGEMENT; CIVIL SERVICE; REGULATIONS; ORGANIZATION
8 / 127
select
print


Control Number121224
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 14 juni 2022 Jno. 22/04183, houdende vaststelling van het Reglement Penitentiaire Inrichting.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 19 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 77
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)PERSONEELSBELEID; LEGITIMATIEBEWIJZEN; EMBLEMEN; REGLEMENTEN; PERSONEEL EN ORGANISATIE; DELINQUENTENZORG; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PERSONNEL MANAGEMENT; CIVIL SERVICE; REGULATIONS; ORGANIZATION
9 / 127
select
print


Control Number121223
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 juli 2022 No. 10.757/22, houdende wijziging en vaststelling van de Organisatiestructuur van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 8 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 73
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; DEPARTEMENTEN; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; PUBLIC ADMINISTRATION; ORGANIZATIONAL STRUCTURE
10 / 127
select
print


Control Number120934
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet van 23 juni 1983, houdende wijziging van het ,,Decreet Benoembaarheid Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 164) en nadere wijziging van de ,,Ambtenarenpensioenwet 1972''(G.B. 1972 no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1981 no. 79).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 45
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSPERSONEEL; VREEMDELINGEN; AMBTENARIJ; ARBEIDSRECHT; PENSIOENREGELINGEN; FISO; PENSIOENVOORZIENINGEN; SOCIALE ZEKERHEID; AMBTENAREN BEZOLDIGINGSBESLUIT; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT EMPLOYEES; STRANGERS; CIVIL SERVICE; LABOUR LAW

Fulltext available11 / 127
select
print


Control Number120485
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVonnis Ktr. dd. 28.05.2020 A.R. no. 15-5408 M., J.J.R. en 4 anderen ca S., J. en 50 anderen
Author(s)Rudge, E.P...[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad nr. 1, , 2021, Paramaribo, Surinaamse Juristen Vereniging
Description pp. 130-134
NotesA.R. no. 15-5408, 28 mei 2020
Subjects (Dut.)GERECHTELIJKE UITSPRAAK; BEHOORLIJK BESTUUR; OVERHEIDSBESLISSINGEN; AMBTELIJKE HANDELINGEN; AMBTSDRAGERS; VOLKSVERTEGENWOORDIGERS; AMBTSVERPLICHTINGEN; STAATSONTWIKKELING; MENSENRECHTENSCHENDINGEN; GRONDWETTELIJKE VERPLICHTINGEN; STAATSRECHT; STAATSMACHT; RECHTERLIJKE MACHT; PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID; OPENBARE ORDE; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGAL DICISION; GOVERNANCE; CIVIL SERVICE; ADMINISTRATIVE LAW; CONSTITUTIONAL LAW; HUMAN RIGHTS VIOLATION; ADMINISTRATION OF JUSTICE; PUBLIC ORDER
12 / 127
select
print


Control Number120451
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePresidentieel Besluit van 05 maart 2021 PB. no. 16/2021, houdende bekrachtiging van de -Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Federatieven Republiek Brazilie inzake de uitvoering van Bezoldigde activiteiten door Afhankelijken van Diplomatieke, Consulaire, Militaire, Administratieve en Technische Functionarissen van Diplomatieke Missies en Consulaire Posten
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2021
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 37
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; DIPLOMATIEK VERKEER; AMBTSDRAGERS; CONSULAIR RECHT; DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; SURINAME
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL AGREEMENTS; DIPLOMACY; CIVIL SERVICE
13 / 127
select
print


Control Number120275
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 22 oktober 2020 no. 26.478/20, tot opheffing van het Directoraat Geopolitieke Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking en instelling van het Directoraat Buitenlandse Zaken, het Directoraat International Business en het Directoraat Internationale Samenwerking op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribi : Ministerie van BiZa, 2020
Description 8 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 212
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; DEPARTEMENTEN; ORGANISATIESRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; CONSULAIRE ZAKEN; BESLUIT TAAKOMSCHRIJVING DEPARTEMENTEN 1991; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; PUBLIC ADMINISTRATION; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; JOB DESCRIPTION
14 / 127
select
print


Control Number120262
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 10 september 2020 no. 24958/20, inzake vaststelling van de gewijzigde organisatiestructuur van het Kabinet van de Vice President van de Republiek Suriname, met de daarbij geidentificeerde functionele eenheden, de te vervullen kernfuncties en de waardering daarvan
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa
Description 8 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 175
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; AMBTELIJKE HANDELINGEN; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; AMBTSDRAGERS; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; CIVIL SERVICE; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; JOB DESCRIPTION
15 / 127
select
print


Control Number120261
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 10 september 2020 no. 24.930/20, houdende instelling van het Directoraten Grondbeleid en Bosbeheer en Algemeen Beheer en vaststelling organisatiestructuren op het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2020
Description 6 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 174
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; DEPARTEMENTEN; ORGANISATIESTRUCTUREN; AMBTSDRAGERS; FUNCTIEOMSCHRIJVING; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; PUBLIC ADMINISTRATION; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; JOB DESCRIPTION
page 1 of 9
go to page                      

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics