logo

Database:
COLBIB
Search:
BESTUURSREGELINGEN []
References found:
794   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 53
go to page                         


1 / 794
select
print


Control Number121451
LibraryCentral library
SignatureS BR 14463 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVisie : orgaan van de Surinaamse jeugdgemeenschap
PublisherParamaribo : [s.n], 1970
Description 32 pagina's
00562-22
Notes1e jaargaan no. 7
Subjects (Dut.)JEUGDVORMING; JEUGDWERK; OPBOUWWERK; MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; BESTUURSREGELINGEN; JEUGDCRIMINALITEITN; GROEPSWERK; JEUGDORGANISATIE; JEUGDGROEPEN; BEVOLKINGSGROEPEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MOTIVATIONAL WORK; YOUTH GROUPS; SOCIAL WORK; JUVENILE CRIMES; GROUP WORK; ETHNIC GROUPS
2 / 794
select
print


Control Number121450
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 19 November 1912 houdende verlenging van den termijn, vastgesteld voor de herziening van de verordening van 30 april 1872 (G.B. No. 25), waarbij wordt vastgesteld een reglement betreffende de strafinrichtingen voor dwangarbeid, den dwangarbeid aan openbare werken, de inrichting en het inwendig bestuur der gevangenissen, de tucht der veroordeelden en de bestemming der opbrengst van hunnen arbeid
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; PENITENTIARE INRICHTINGEN; STRAFINRICHTINGEN; ARBEIDSRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; PRISONS; PRISONERS; LABOUR LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 794
select
print


Control Number121448
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 8 maart 1913, waarbij wordt afgekondigd de wet van 30 december 1912 (Staatsblad Nr. 459) houdende verhooging en wijziging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1911
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 12
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; INTREKKING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT POLICY; WITHDRAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 794
select
print


Control Number121429
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 19 november 1912 houdende verlenging van den termijn, vastgesteld voor den herziening van de verordening van 30 April 1872 (G.B. No. 25) waarbij wordt vastgesteld een reglement betreffende de strafinrichtingen voor dwangarbeid, den dwangarbeid aan openbare werken, de inrichting en het inwendig bestuur der gevangenissen de tucht der veroordeelden en de bestemming der opbrengst van hunnen arbeid
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; PENITENTIARE INRICHTINGEN; STRAFINRICHTINGEN; ARBEIDSRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; PRISONS; PRISONERS; LABOUR LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 794
select
print


Control Number121388
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 22 maart 1913, houdende intrekking van het besluit van 19 December 1912 (G.B. No. 101), ter uitvoering van art. 5 der verordening van 4 Februari 1910
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 9
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; INTREKKING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT POLICY; WITHDRAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 794
select
print


Control Number121251
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 12 augustus 2022, houdende wijziging van de Id-kaartenwet 2018 (S.B. 2019 no. 16).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 90
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; IDENTITEITSKAARTEN; BURGERLIJKE STAND; BIOMETRISCHE ID-KAARTEN; ELECTRONISCHE GEGEVENSDRAGER; CHIP; OVERMACHTSITUATIES; RECHTSZAKEN; IDENTITEITSWET; CENTRAAL BUREAU BURGERZAKEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; IDENTITY CARD; CIVIL REGISTRY; BIOMETRIC IDENTITY CARDS; ELECTRONIC DATA CARRIER; LAWSUITS
7 / 794
select
print


Control Number121177
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 15 Februari 1912 No. 775, tot nadere wijziging en aanvulling van de resolutie van 19 December 1908 No. 11964 (G.B. No. 91), houdende nadere regeling der vergoeding voor reis- en leerkosten, gelijk mede voor verhuizingskosten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 18
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; VERGOEDINGEN; STUDIEREIZEN; STUDIEKOSTEN; VERHUIZINGEN; AMBTENAREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; STUDY TOURS; COSTS; MIGRATION; CIVIL SERVANTS

Fulltext available8 / 794
select
print


Control Number121170
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 17 October 1911, tot nadere wijziging van de verordening van 21 Januari 1879 (G.B. No. 8), waarbij nader worden geregeld de geneeskundige behandeling en verpleging op de plantages en gronden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 12
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; GEZONDHEIDSZORG; MEDISCHE BEHANDELING; GEZAGVOERDERS; ONTSLAGREGELINGEN; BEVOEGDHEDEN; VERGUNNINGEN; DISTRICTS-GENEESHEER; SURINAME

Fulltext available9 / 794
select
print


Control Number121165
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 Januari 1912, houdende bepalingen omtrent de wijze van betaling der ingevolge de publicatie van 18 December 1893 (G.B. No.31) en van 31 Juli 1905 (G.B. No. 42) over te maken gelden aan het hulpbureau van het te 's Gravenhage gevestigde bureau voor den industrieelen eigendom.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 08
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; BETALINGSMETHODEN; BETAALMEESTER; FINANCIELE ADMINISTRATEUR; KOLONIALE KAS; BUREAU VOOR INDUSTRIEELEN EIGENDOM; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNANCE REGULATIONS; PAYMENTS METHODS; COLONIAL CAS

Fulltext available10 / 794
select
print


Control Number121164
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 Januari 1912 No. 149, regelende de wijze van betaling van boeten en kosten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 07
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; GELDBOETES; BEKEURINGEN; VONNISSEN; KENNISGEVING; FINANCIELE ADMINISTRATEUR; BETALINGSMETHODEN; VERVALLEN BOETES; GEVANGENISSTRAFFEN; KOLONIALE KAS; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNANCE REGULATIONS; MONEY FINES; JUDGMENTS; NOTIFICATIONS; PAYMENTS METHODS; PRISON PENALTIES

Fulltext available11 / 794
select
print


Control Number121162
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 Januari 1912 No. 148, tot nadere aanvulling van de resolutie van 19 December 1908 No. 11964 (G.B. No. 91), houdende nadere regeling der vergoeding voor reis-en leerkosten, gelijk mede voor verhuizingskosten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 06
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; VERGOEDINGEN; STUDIEREIZEN; STUDIEKOSTEN; VERHUIZINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; STUDY TOURS; COSTS; MIGRATION

Fulltext available12 / 794
select
print


Control Number121145
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 17 October 1911, tot nadere wijziging van de verordening van 30 April 1872 (G.B. No. 25), waarbij wordt vastgesteld een reglement betreffende de strafinrichtingen voor dwangarbeid, de dwangarbeid aan openbare werken, de inrigting en het inwendig bestuur der gevangenissen, de tucht der veroordeelden in de bestemming der opbrengst van hunnen arbeid.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 02
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; PENITENTIARE INRICHTINGEN; STRAFINRICHTINGEN; ARBEIDSRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; PRISONS; PRISONERS; LABOUR LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 794
select
print


Control Number121069
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 3 Augustus 1911 No. 19 tot wijziging van art. 3 derde lid van de resolutie van 19 December 1908 No. 11964 (G.B. No. 91), houdende nadere regeling der vergoeding voor reis- en teerkosten gelijk mede voor verhuizingskosten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1911
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 50
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available14 / 794
select
print


Control Number121035
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 21 April 1911 tot vaststelling van het model van de attestatie de vita, bedoeld bij artikel 6 van het Koninklijk besluit van 13 januari 1911 No. 12 (Staatsblad No. 31 G.B. 13)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1911
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)INTERNATIONALE BETREKKINGEN; BESTUURSREGELINGEN; ORGANISATORISCHE BEPALINGEN; OVEREENKOMSTEN; CONSULAIRE WET; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; DIPLOMACY; FOREIGN INVESTMENT; JOINT VENTURES; GOVERNMENT POLICY; LEGA DECISIONS

Fulltext available15 / 794
select
print


Control Number120971
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 23 Februari 1911 No. 15 tot nadere aanvulling van de resolutie van 19 December 1908 No. 11964 9G.B. No. 91), houdende nadere regeling der vergoeding voor reis en leerkosten, gelijk mede voor verhuizingskosten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1911
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 17
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; VERGOEDINGEN; STUDIEREIZEN; STUDIEKOSTEN; VERHUIZINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; STUDY TOURS; COSTS; MIGRATION

Fulltext availablepage 1 of 53
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics