logo

Database:
COLBIB
Search:
BEPALINGEN []
References found:
102   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 7
go to page                  


1 / 102
select
print


Control Number122087
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Augustus 1919 No. 2799, houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; VERORDENING; ORGANISATIE; RAADPLEGING; WIJZIGING; STANDPLAATSEN; KLEEDING; WAPENING; GENEESKUNDIGE BEHANDELING; VERPLEGING; GENEESMIDDELEN; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; REGULATION; ORGANIZATION; CONSULTATION; AMENDMENT; POSTING; CLOTHING; REINFORCEMENT; MEDICAL TREATMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 102
select
print


Control Number122073
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 7 Augustus 1919 No. 2652 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 21 Juni 1919 No. 61 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 Mei 1917 No. 45 (Staatsblad No. 404).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 51
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; UITVOERING; WIJZIGING; BEPALINGEN; AFSCHRIFT; VOORDRACHT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CLAUSE; COPY; RECITATION; STATE COURT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 102
select
print


Control Number122072
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 7 Augustus 1919 tot wijziging van het Besluit van 21 Augustus 1917 (G.B. No. 59), ter uitvoering van art. 31, paragraaf 1, der Balataverordening 1914.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 50
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; BALATAVERORDENING; VOORSCHRIFTEN; BEPALINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; BALATA REGULATION; DESCRIPTION; CLAUSE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 102
select
print


Control Number122059
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 14 Juli 1919, tot nadere wijziging van het besluit van 12 October 1916 (G.B. No. 71).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 43
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; UITVOERING; VERORDENING; BEPALINGEN; UITGIFTE; DOMEINGROND; BEVORDERING; VESTIGING; UITOEFENING; RIJSTCULTUUR; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; CLAUSE; ISSUE; DOMAINGROUND; PROMOTION; SETTLEMENT; PROSECUTION; RICE CULTURE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 102
select
print


Control Number122056
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 April 1919 No. 1290, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Wetboek van Koophandel voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 83 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; BEVELENDE; WETBOEK; KOOPHANDEL; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; OPNEM,ING; VERBETERINGEN; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COMMANDING; LAWBOOK; TRADE; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING ORDERS; INGESTION; IMPROVEMENTS; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 102
select
print


Control Number122047
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Mei 1919, waarbij wordt afgekondigd het koninklijk besluit van 25 Februari 1919 No. 23 (Nederlandsch Staatsblad No. 51) tot vaststelling van bepalingen tot regeling van het gelijktijdig genot van militair traktement of soldij en gagement of pensioen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BEPALINGEN; TRAKTEMENT; GAGEMENT; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; REGLEMENT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; CLAUSE; PAY; RETIREMENT; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; RULE; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 102
select
print


Control Number122037
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 13 Maart 1919, houdende bepalingen betreffende de verzending van geld door middel van postwissels in het buitenlandsche postverkeer van Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 21
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; BETREFFENDE; VERZENDING; GELD; POSTWISSELS; BUITENLANDSCHE POSTVERKEER; UITVOERING; WIJZIGINGEN; VOORWAARDEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; REGARDING; DISPATCH; MONEY; MONEY ORDERS; FOREIGN MAIL TRAFFIC; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CONDITIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 102
select
print


Control Number122027
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 21 Februari 1919 waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 September 1918 No. 50, houdende nadere bepalingen ten aanzien van den overtocht van landsreizigers van Nederland naar Suriname of Curacao en omgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVERTOCHT; LANDSREIZIGERS; AFKONDIGING; VOORDRACHT; REGLEMENTEN; OVEREENKOMSTEN; TOEPASSING; INWERKINGTREDING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; PASSAGE; COUNTRY TRAVELERS; PROCLAMATION; RECITATION; RULES; AGREEMENTS; APPLICATION; ENTRY INTO FORCE; HOUSEHOLD BUDGET; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 102
select
print


Control Number122026
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Februari 1919 No. 665, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den tekst van de bepalingen op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 10 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 10
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; WETGEVING; OVERGANG; EXTRACT; BURGERLIJK WETBOEK; OVEREENKOMSTIG; STRAFVORDERING; OVEREENSTEMMING; UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; VROEGERE REGT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; LEGISLATION; TRANSITION; ESSENCE; CIVIL CODE; IN ACCORDANCE; CRIMINAL PROCEDURE; CONFORMITY; IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; FORMER LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 102
select
print


Control Number122008
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLijst der Verordeningen, Publicatien, enz. in het Gouvernementsblad der kolonie Suriname van 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 000
Subjects (Dut.)PUBLICATIE; RESOLUTIE; BESLUITEN; VERORDENINGEN; PROCLAMATIE; BEPALINGEN; UITVOERING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGLEMENTEN; VASTSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLICATION; RESOLUTION; DECISIONS; REGULATIONS; PROCLAMATION; CLAUSE; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; RULES; DECLARATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 102
select
print
12 / 102
select
print


Control Number122003
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 December 1918 No. 4282, houdende vaststelling van eene instructie voor de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 106
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; INSTRUCTIE; VERORDENING; WIJZIGING; AANVULLING; EXTRACT; BEPALINGEN; OPSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; INSTRUCTION; REGULATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; EXTRACT; CLAUSE; INSCRIPTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 102
select
print


Control Number121983
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 12 Februari 1918 tot nadere wijziging van het Besluit van 19 October 1905 (G.B. No. 52) betreffende de aanstelling van afzonderlijke deurwaarders voor de invordering der belastingen, de regeling van hunne belooning en de vaststelling van het tarief voor de berekening der verschuldigde kosten van vervolging.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 009
Subjects (Dut.)AANSTELLING; WIJZIGING; INVORDERING; BELASTINGEN; REGELING; BELOONING; VASTSTELLING; TARIEF; UITVOERING; SAMENSTELLING; BEPALINGEN; VERORDENING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)APPOINTMENT; AMENDMENT; COLLECTION; TAXES; ARRANGEMENT; REWARD; DETERMINATION; RATE; IMPLEMENTATION; CONSTITUTION; CLAUSE; REGULATION; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available14 / 102
select
print


Control Number121975
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 3 Juli 1916, tot nadere aanvulling van het Burgerlijk Wetboek.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 002
Subjects (Dut.)AANVULLING; BEPALINGEN; BURGERLIJK WETBOEK; GOEDKEURING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; CLAUSE; CIVIL CODE; APPROVAL; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available15 / 102
select
print


Control Number121969
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 28 December 1917 No. 4190, houdende wijziging van het bij resolutie van 26 April 1917 No. 1401 (G.B. 1917 No. 25) vastgesteld reglement voor de niet-pensioengerechtigden onder het werklieden- en scheepspersoneel in dienst van het departement van Openbare Werken en Verkeer.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 100
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; NIET-PENSIOENGERECHTIGDEN; WERKLIEDEN; SCHEEPSPERSONEEL; DEPARTEMENT; BEPALINGEN; OPENBARE WERKEN EN VERKEER
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULES; NON PENSIONERS; WORKMEN; SHIP PERSONNEL; DEPARTMENT; CLAUSE; PUBLIC WORKS AND TRAFFIC

Fulltext availablepage 1 of 7
go to page                  

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics