logo

Database:
COLBIB
Search:
AUTHORITY []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 18
select
print


Control Number121688
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 23 Februari 1916, houdende van het besluit van 14 Augustus 1908 (G.B. No. 57), ter uitvoering van het tweede lid van art. 2 der lucifers-verordening (G.B. 1907 No.53).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 15
Subjects (Dut.)WIJZIGING; LUCIFERS-VERORDENING; UITVOERING; MACHTIGING; KWITANTIE; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; MATCHES REGULATION; EXECUTION; AUTHORITY; RECEIPT; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 18
select
print


Control Number121528
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Mei 1914 No. 1973, houdende bekendmaking van de 13 November 1908 te Berlijn gesloten herziene Berner Conventie ter bescherming van letterkundige en kunstwerken.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 19 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)LETTERKUNDIGEWERKEN; KUNSTWERKEN; STAATSBLAD; BERNER CONVENTIE; AFSCHRIFT; BEKENDMAKING; BEVOEGDHEID; VERDRAG; ADDITIONEELE AKTE; ARTIKEL; AFDRUK; VERTALING; VERTALINGSRECHT; RECHTVERKRIJGENDEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)LITERARY WORKS; WORKS OF ART; OFFICIAL JOURNAL; BERNESE CONVENTION; COPY; DISCLOSURE; AUTHORITY; AGREEMENT; ADDITIONAL DEED; ARTICLE; PRINT; TRANSLATION; TRANSLATION RIGHT; ASSIGNEES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 18
select
print


Control Number120997
LibraryCentral library
SignatureSK 00411-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe invloed van autoriteit en persoonlijkheid op gehoorzaamheid in Suriname
Main authorBonoo, Chelsea
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 71 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Psychologie
00411-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BURGERLIJKE GEHOORZAAMHEID; AUTORITEITEN; PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN; VERANTWOORDELIJKHEID; CONSCIENTIEUSHEID; DOELMATIGHEID; ORDELIJKHEID; DISCIPLINES; CRISISSITUATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL OBEDIENCE; AUTHORITY; PERSONALITY CHARACTERISTICS; RESPONSIBILITY; CONSCIENTIOUSNESS; ORDERLINESS; CRISIS SITUATION
4 / 18
select
print


Control Number110778
LibraryCentral library
SignatureMOO 0383 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLeren is leven en leven is leren : een pedagogische zienswijze
Main authorBlufpand, Rufus G.
PublisherParamaribo : [Auteur], 2004
Description 36 pagina's
Subjects (Dut.)OPVOEDKUNDE; PEDAGOGIEK; ONDERWIJSMETHODEN; OPVOEDKUNDE; EDUCATIE; OPVOEDINGSSYSTEMEN; DIDACTISCHE MODELLEN; LEERMETHODEN; GEZAGSVERHOUDINGEN; SOCIALE OMGANGSVORMEN; LERAARSBEROEP; SURINAME
Subjects (Eng.)PEDAGOGY; EDUCATIONAL SCIENCES; PARENTS; AUTHORITY; SOCIAL BEHAVIOUR; TEACHERS
5 / 18
select
print


Control Number100239
LibraryCentral library
SignatureS P 320 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePersbericht VES gepubliceerd op 19 april 2019 [Edocument] : oproep aan de lokale banken : wanneer kunnen we over onze valuta beschikken
Author(s)Girdhari, S....[et al.] (editor)
InInzicht [Ejournal] : het Surinaams Economistenblad nr. 3, 2019, VES
Description p. 30
Subjects (Dut.)VALUTABELEID; BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID; VREEMDE VALUTA; DEVIEZENVERKEER; BANKTRANSACTIES; SURINAME
Subjects (Eng.)FOREIGN EXCHANGE; DECISION MAKING; AUTHORITY
6 / 18
select
print


Control Number98602
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 20 juli 1976 no. 6152, betreffende de thans geldende tekst van het Staatsbesluit van 22 maart 1952 -G.B. 1952 no. 32- ter uitvoering van art. 19 leden 1 en 2 van het Reglement op het beheer der distrikten
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 1976
Description 5 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 40
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; DECENTRALISATIE; AMBTELIJKE HANDELINGEN; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNANCE; DECENTRALIZATION; AUTHORITY

Fulltext available7 / 18
select
print


Control Number95697
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitlePolitieke propaganda : waarheid van gebakken lucht
Main authorWist, Irwin
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 14, Nr. 165, 2020, Paramaribo
Description pp. 28-29
NotesParbode dossier : staatspropaganda en media
Subjects (Dut.)POLITIEKVOERING; PROPAGANDAVOERING; SOCIALE MEDIA; COMMUNICATIE; VERKIEZINGEN; PUBLIEKE OPINIE; GEZAG; SURINAME
Subjects (Eng.)POLITICS; COMMUNICATION; ELECTIONS; PUBLIC OPINION; AUTHORITY
8 / 18
select
print


Control Number93970
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAlgemeen decreet A-16 : Decreet van 13 juli 1984, houdende de instelling van een Denkgroep
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1984
Description 6 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 49
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; AMBTELIJKE HANDELINGEN; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; ORGANISATIESTRUCTUREN; REVOLUTIE; BEDRIJFSLEVEN; VAKBEWEGING; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNANCE ARRANGEMENTS; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; REVOLUTION; BUSINESS LIFE; AUTHORITY

Fulltext available9 / 18
select
print


Control Number91311
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 30 maart 1992, ingevolge artikel 3a van de Muntwet 1960 G.B. 1960 no. 38, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 95. -Besluit Vaststelling Herdenkingsmuntenprogramma 1991-1994
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1992
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 39
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)GRONDWET; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONSTITUTION; AUTHORITY

Fulltext available10 / 18
select
print


Control Number91310
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 8 april 1992, houdende wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1992
Description 28 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 38
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)GRONDWET; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONSTITUTION; AUTHORITY

Fulltext available11 / 18
select
print


Control Number91219
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 16 januari 1989 no. 283, inzake vaststelling van de Organisatiestructuur van het Ministerie van Justitie van Politie
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1989
Description 9 pagina's : illustraties
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 9
Notes2 ex. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; DECENTRALISATIE; ORGANISATIESTRUCTUREN; AMBTELIJKE HANDELINGEN; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; BESLUIT TAAKOMSCHRIJVING DEPARTEMENTEN 1991; SURINAME
Subjects (Eng.)DECENTRALIZATION; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; AUTHORITY

Fulltext available12 / 18
select
print


Control Number50290
LibraryCentral library
SignatureRAA 342
TitleDe raad van state in perspectief
Author(s)Tjeenk Willink, H.D. (editor); Koopmans, T. (editor); Berg, J.Th.J. van den.....[etc.] (editor)
PublisherDen Haag : Boom juridisch, 2011
Description 350 pagina's : illustraties
ISBN9789089745620
Subjects (Dut.)STAATSRECHT; STAATSINRICHTING; STAATSGEZAG; RECHTSORDES; CONSTITUTIONELE IDENTITEIT; BESTUURSRECHTER; RECHTSBESCHERMING; NEDERLAND
Subjects (Eng.)CONSTITUTIONAL LAW; STATE; AUTHORITY; LEGISLATION; LEGAL PROTECTION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202000000368SRUvSCBLRAA 342
13 / 18
select
print


Control Number47650
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 05 mei 2021, houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschaap "Suriname National en Foreign Investment NV, afgekort SNFI N.V.'' (Machtigingswet "Suriname National en Foreign Investment NV, afgekort SNFI N.V.")
Corp. authorMinisterie van BiZa
Author(s)Swanepoel, Charles, ill.
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2021
Description 27 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 65
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; MACHTIGING; VENNOOTSCHAPPEN; INVESTERINGSKAPITAAL; SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING; MONETAIRE STABILITEIT; ECONOMISCHE STABILITEIT; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; FINANCIELE INSTELLINGEN; AANDELENKAPITAAL; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; AUTHORITY; PARTNERSHIP; INVESTMENT; SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT; FINANCIAL INSTITUTIONS; SHAREHOLDERS
14 / 18
select
print


Control Number46304
LibraryCentral library
SignatureSK 00306-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe discretionaire bevoegdheid van de politie in Suriname [Edocument]
Main authorIsselt, Servin
PublisherParamaribo : Auteur, 2019
Description 34 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00306-19
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)POLITIEAMBTENAREN; POLITIEAGENTEN; DISCRETIE; POLITIE, ORGANISATIE VAN DE; AMBTELIJKE BEVOEGDHEID; AMBTELIJKE HANDELINGEN; MACHTSMISBRUIK; ONRECHTMATIGHEID; DWANGMIDDELEN; RECHTSBESCHERMING; POLITIEHANDVEST; SURINAME
Subjects (Eng.)POLICE; OPPRESSION; ABUSE; AUTHORITY; CIVIL SERVANTS; LEGAL PROTECTION

Fulltext available15 / 18
select
print


Control Number36514
LibraryCentral library
SignatureSK 00421-98 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige beschouwingen over de figuur van de executeur-testamentair
Main authorMahabali, Jone Faria
PublisherParamaribo : [Auteur], 1998
Description 45 pagina's
Thesis infoMr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00421-98; 00103-04
NotesMet lit.opg.
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; ERFRECHT; RECHTSPOSITIE; BEVOEGDHEDEN; TESTAMENT; NALATENSCHAP; LEGATEN; ERFGENAMEN, RECHTEN EN PLICHTEN VAN; RECHTSVORDERING; EXECUTELE; SUCCESSIERECHT; NOTARIEEL RECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)HEREDITY; INHERITANCE; AUTHORITY; LEGISLATIVE POWER

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199800003240SRUvSCBKSK00421-98
20040000332SRUvSCBKSK00421-98
page 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics