logo

Database:
COLBIB
Search:
ASYLUM []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 15
select
print


Control Number119363
LibraryCentral library
SignatureSPE 341.4
TitleDetentie van asielzoekers : een onderzoek naar de toepassing van artikel 59b Vw
Main authorSpek, Wouter van der
Author(s)Flikweert, Evelien; Terlouw, Ashley
PublisherOisterwijk : Wolf Legal, 2018
Description 199 pagina's : illustraties
ISBN9789462404779
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)ASIELRECHT; EUROPEES RECHT; VREEMDELINGEN; MIGRANTENRECHT; VLUCHTELINGEN
Subjects (Eng.)ASYLUM; MIGRATION LAW; FOREIGNERS; REFUGEES

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000185SRUvSCBLSPE 341.4
2 / 15
select
print


Control Number115064
LibraryCentral library
SignatureBOL 342.9
TitleHet rechterlijke toetsingsmoment in het bestuursprocesrecht
Main authorBolt, Kornelia Frederika
Publisher[Groningen] : BJu, 2005
Description 293 pagina's
SeriesCRBS-dissertatiereeks
ISBN9054546379
Thesis infoDr. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
NotesMet samenvatting in het Duits. - Met lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)BESTUURSRECHT; VREEMDELINGENWET; ASIELRECHT
Subjects (Eng.)ADMINISTRATIVE LAW; ASYLUM

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201700000425SRUvSCBLBOL 342.9
3 / 15
select
print


Control Number111401
LibraryCentral library
SignatureCOM 341.9
TitleCommissie Meijers : Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht : jaarverslag 2012
PublisherUtrecht : Commissie Meijers, 2012
Description 129 pagina's
Subjects (Dut.)VREEMDELINGENRECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; MENSENRECHTEN; ASIELRECHT; WETGEVING
Subjects (Eng.)IMMIGRATION LAW; INTERNATIONAL TREATIES; HUMAN RIGTHS; ASYLUM; LEGISLATION
4 / 15
select
print


Control Number100829
LibraryCentral library
SignatureSK 00733-14 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVluchtingenkinderen, slachtoffers van geweld
Main authorChinnoe, Sjamla
PublisherParamaribo : Auteur, 2013
Description [75] pagina's
Thesis infoMr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00733-14; 00779-18
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MENSENRECHTEN; KINDERRECHTEN; JEUGDBESCHERMING; VLUCHTELINGEN; VREEMDELINGENWET; ASIELRECHT; INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND; SURINAME
Subjects (Eng.)HUMAN RIGHTS; CHILDREN-S RIGHTS; REFUGEES; ASYLUM
5 / 15
select
print


Control Number99113
LibraryCentral library
SignatureKIN 341.9
TitleHet kind in het immigratierecht
Author(s)Lodder, G.G. (editor); Rodrigues, P.R. (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2012
Description 165 pagina's
SeriesPublicatiereeks Instituut voor immigratierecht ; 8
ISBN9789012388757
Subjects (Dut.)VREEMDELINGENRECHT; MINDERJARIGHEID; ASIELRECHT; FUNDAMENTELE RECHTEN; RECHTSBESCHERMING; ASIELZOEKERS; IMMIGRATIE; OMBUDSMAN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; INTERNATIONAAL RECHT
Subjects (Eng.)IMMIGRATION LAW; CHILD; ASYLUM; HUMAN RIGHTS; LEGAL PROTECTION; REFUGEES; IMMIGRATION; INTERNATIONAL LAW

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201400001572SRUvSCBLKIN 341.9
202200000353SRUvSCBLKIN 341.9
6 / 15
select
print


Control Number75850
LibraryCentral library
SignatureMIG 341.9
TitleMigration and religious freedom : essays on the interaction between religious duty and migration law
Author(s)Grutters, Carolus (editor); Dzananovic, Dario (editor)
PublisherNijmegen : Wolf Legal Publishers, 2018
Description 256 pagina's
ISBN9789462404656
NotesMet index
Subjects (Dut.)VREEMDELINGENRECHT; MIGRATIERECHT; MENSENRECHT; ASIELRECHT; GODSDIENSTVRIJHEID; RELIGIEUZE VRIJHEID; VRIJE MENINGSUITING, RECHT OP; RELIGIEUZE VRIJHEIDSWET
Subjects (Eng.)IMMIGRATION LAW; HUMAN RIGHTS; ASYLUM; RELIGIOUS FREEDOM; FREEDOM OF SPEECH

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000744SRUvSCBLMIG 341.9
7 / 15
select
print


Control Number63287
LibraryCentral library
SignatureN POC 341.9 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePocket vreemdelingenrecht Koninklijke Marechaussee
PublisherDen Haag : Sdu, 2018
Description 693 pagina's
NotesOp de kaft: Opleidings-, trainings- en kenniscentrum - Bijgewerkt tot en met 1 januari 2018. - Met reg.
Subjects (Dut.)VREEMDELINGENWET; MIGRATIE; VREEMDELINGEN, TOEZICHT OP; ASIELRECHT; VISA; INTERNATIONALE VERDRAGEN; STAATSBURGERSCHAP; PERSONENRECHT; VERGUNNINGEN
Subjects (Eng.)FOREIGNERS; IMMIGRATION; ASYLUM; INTERNATIONAL AGREEMENTS; PERMITS
8 / 15
select
print


Control Number57943
LibraryCentral library
SignatureSK 0037-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe juridische status van de asielzoeker internationaal en nationaal [Edocument]
Main authorGobind, Samir
PublisherParamaribo : [auteur], 2020
Description 41 pagina's
Thesis infoLL.B Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
0037-21
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT; ASIELRECHT; ASIELZOEKERS; ASIELPROCEDURES; RECHTSMIDDELEN; ASIELAANVRAAG; ASIELVERBLIJF; VREEMDELINGENRECHT; VREEMDELINGENWET; RECHTSBESCHERMING; NEDERLAND; SURINAME
Subjects (Eng.)PRIVATE INTERNATIONAL LAW; ASYLUM; FOREIGNERS; LEGAL PROTECTION; NETHERLANDS

Fulltext available9 / 15
select
print


Control Number39580
LibraryCentral library
SignatureWEI 341.4
TitleAllocation and Integration : institutional solutions to the European Union's refugee crisis = Allocatie en integratie : institutionele oplossingen voor de vluchtelingencrisis van de Europese Unie
Main authorWeiss, Akiva
PublisherRotterdam : Auteur, 2019
Description 248 pagina's
Thesis infoDr. Erasmus Universiteit Rotterdam
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ASIELRECHT; VLUCHTELINGENRECHT; VLUCHTELINGEN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; INTERNATIONAL OVEREENKOMSTEN; ASIELZOEKERS; INTEGRATIEMECHANISME; BELEIDINGSPROGRAMMA'S; ASIELSYSTEEM; VLUCHTELINGENBESCHERMING; MIGRATIE; WERKGELEGENHEID
Subjects (Eng.)RIGHT OF ASYLUM; REFUGEE LAW; REFUGEES; INTERNATIONAL AGREEMENTS; ASYLUM SEEKERS; ASYLUM; MIGRATION; JOB OPPORTUNITIES

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000003SRUvSCBLWEI 341.4
10 / 15
select
print


Control Number38213
LibraryCentral library
SignatureKRO 341.4
TitleCrisis nood opvang : een praktisch werkboek
Main authorKronieger, Ralph
PublisherDen Haag : Sdu, 2016
Description 128 pagina's : illustraties
ISBN9789012398626
Subjects (Dut.)ASIELRECHT; VLUCHTELINGEN; ASIELZOEKERS; MENSENRECHTEN; OPVANGCENTRUM; VOEDSELVOORZIENING; HUISVESTING; VREEMDELINGENRECHT; VEILIGHEID; RECHTSBESCHERMING
Subjects (Eng.)ASYLUM; IMMIGRATION LAW; HUMAN RIGHTS; FOREIGNERS; FOOD SUPPLY; SAFETY; LEGAL PROTECTION

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202000000339SRUvSCBLKRO 341.4
202000000340SRUvSCBLKRO 341.4
11 / 15
select
print


Control Number31704
LibraryCentral library
SignatureSPI 342.7
TitleDe Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht
Main authorSpijkerboer, Thomas
PublisherDen Haag : Sdu, 2014
Description 422 pagina's
ISBN9789012394215
NotesMet bibliogr.. - Met reg.
Subjects (Dut.)MENSENRECHTEN; ASIELRECHTEN; ASIELZOEKERS; VLUCHTELINGEN; BESTUURSRECHT; VREEMDELINGEN TOEZICHT OP; VERBLIJF, ILLEGAAL; EUROPEES RECHT; VREEMDELINGENDETENTIE; GEZINSHERENIGING
Subjects (Eng.)HUMAN RIGHTS; ASYLUM; REFUGEES; ADMINISTRATIVE LAW; ILLEGAL STAY; EUROPEAN LAW

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000602SRUvSCBLSPI 342.7
12 / 15
select
print


Control Number15138
LibraryCentral library
SignatureP 41
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 21 maart 2018 Jno. 18/02268, houdende vaststelling van een bijzondere categorie van vreemdelingen in de asielprocedure en vaststelling van nadere voorschriften ter regulering van het verblijf van deze categorie. Beschikking Vaststelling en Voorschriften inzake Verblijf van vreemdelingen in de Asiel Procedure
Corp. authorMinister van Biza
PublisherParamaribo : Ministerie van Biza, 2018
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 33
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)ASIELRECHT; VREEMDELINGEN, TOEZICHT OP; VREEMDELINGEN; VREEMDELINGENBELEID; NATIONALITEIT; SURINAME
Subjects (Eng.)ASYLUM; IMMIGRATION LAW; FOREIGNERS; IMMIGRATION POLICY; NATIONALITY
13 / 15
select
print


Control Number13762
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleDierenbescherming : COVID-19 rampzalig
Main authorWaridjan, Lisanne
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 15, No. 175, 2020, Caribbean Media Group
Description pp.62-63
Subjects (Dut.)STERILISATIE; ZWERFDIEREN; STERILISATIEPROJECTEN; CORONAVIRUS; ZWERFDIERENPROBLEEM; SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; LOCKDOWNS; GEDUMPTE DIEREN; ASIEL; WET DIERENWELZIJN; STICHTING DIERENBESCHERMING SURINAME; SURINAME
Subjects (Eng.)STERILIZATION; STRAY ANIMALS; SOCIAL ECONOMIC SITUATION; DUMPED ANIMALS; ASYLUM; ANIMAL WELFARE LAW
14 / 15
select
print


Control Number13185
LibraryCentral library
SignatureROG 341.9
TitleHet vreemdelingenrecht van Curacao
Main authorRogier, L.J.J.
Author(s)Biegelaar, M.C.P.A.
PublisherDen Haag : Boom juridisch, 2018
Description 222 pagina's
SeriesSnaar ; deel 33
ISBN9789462905153
NotesMet lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT; IMMIGRATIERECHT; VREEMDELINGEN, TOEZICHT OP; VREEMDELINGENBELEID; VERBLIJFSVERGUNNING; ARBEIDSMARKT; ASIELZOEKERS; VLUCHTELINGEN; RECHTSBESCHERMING; EU-BURGERSCHAPSRECHTEN
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL LAW; IMMIGRATION LAW; ASYLUM; IMMIGRATION POLICY; LABOUR MARKET; LEGAL PROTECTION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000413SRUvSCBLROG 341.9
15 / 15
select
print


Control Number3884
LibraryCentral library
SignatureSK 00440-93 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet vluchtelingenrecht [Edocument] : enige beschouwingen over het vluchtelingenrecht in relatie tot de betreffende bepalingen van de Surinaamse vreemdelingenwet 1991
Main authorAlgoe, C.
PublisherParamaribo : Auteur, 1993
Description 71 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00440-93; 00694-17
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VREEMDELINGENRECHT; VREEMDELINGEN; ASIELZOEKERS; ASIELRECHT; VLUCHTELINGEN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; UNHCR; SURINAME
Subjects (Eng.)IMMIGRATION POLICY; FOREIGNERS; ASYLUM; REFUGEES
page 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics