logo

Database:
COLBIB
Search:
AMBTENAREN []
References found:
515   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 35
go to page                         


1 / 515
select
print


Control Number121908
LibraryCentral library
SignatureSK 00257-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLeiderschap en betrokkenheid : een onderzoek naar de leiderschapsstijl en de betrokkenheid van werknemers binnen het Onder-directoraat Administratieve Diensten (ODAD) van Sportzaken van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport
Main authorSanches, Jair
PublisherParamaribo : [Auteur], 2022
Description 69 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
00257-23
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)LEIDERSCHAPSKWALITEITEN; ADMINISTRATIEVE DIENSTEN; LEIDINGGEVENDEN; LEIDERSCHAPSSTIJLEN; OVERHEIDSORGANISATIES; WERKNEMERSBETROKKENHEID; MEETINSTRUMENTEN; AMBTENAREN; SURINAME
Subjects (Eng.)LEADERSHIP; MANAGERS; SPORT; SPORTS FACILITIES; GOVERNMENT DEPARTMENTS; EDUCATION AND DEVELOPMENT; CIVIL SERVANTS
2 / 515
select
print


Control Number121807
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLijst der verordeningen, Publicatien enz. in het Gouvernementsblad dr kolonie Suriname van 1915
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1915
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 00
Subjects (Dut.)DAGELIJKS BELEID; PROCLAMATIES; RESOLUTIES; BALATA VERORDENING; AMBTENAREN; BELASTINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)POLICY; GOVERNMENT REGULATION; TAX; CIVIL SERVANTS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 515
select
print


Control Number121759
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 23 juni 1916 No. 2439, tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de schepenwet en de schepenuitvoerwet.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 50
Subjects (Dut.)AANWIJZING; AMBTENAREN; OPSPOREN; STRAFBAAR FEITEN; SCHEPENWET; SCHEPENUITVOERWET; STRAFVORDERING; INKLARING; UITKLARING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)NOTICE; CIVIL SERVANTS; TRACE; CRIMINAL OFFENSES; SHIPPING LAW; SHIPS EXPORT LAW; CRIMINAL PROCEEDING; CLEARANCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 515
select
print


Control Number121737
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 november 2022 no. 17.089/22., houdende herwaardering van de functies bij de Bestuursdienst ten behoeve van de bestuursambtenaren.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 120
Notes7 ex.
Subjects (Dut.)AMBTENAREN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIESCHALEN; LOONSYSTEMEN; SALARISSCHALEN; BEZOLDIGINGSREEKS; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVANTS; JOB DESCRIPTION; WAGE PAYMENT; SALARY
5 / 515
select
print


Control Number121736
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 31 augustus 2022, houdende wijziging van het Besluit Bezoldigingsreeks voor de Secretaris en Plaatsvervangende secretaris van het Constitutioneel Hof (S.B. 2020 no. 126)
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 105
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BEROEPSVERGOEDINGEN; AMBTENAREN; GELIJKGESTELDEN; LOONSYSTEMEN; RECHTERLIJKE ORGANISATIE; BEZOLDIGINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROFESSIONAL ALLOWANCES; CIVIL SERVANTS; WAGE PAYMENT; JUDICIAL ORGANIZATION
6 / 515
select
print


Control Number121733
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 31 augustus 2022, houdende wijziging van het Besluit Bezoldigingsreeks voor de Voorzitter, Vice-Voorzitter, Leden en Plaatsvervangende Leden van het Constitutioneel Hof (S.B. 2020 no. 125).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 99
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BEROEPSVERGOEDINGEN; AMBTENAREN; GRONDWETTELIJKE INSTITUUT; LOONSYSTEMEN; TOELAGEN; SECUNDAIRE VOORWAARDEN; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; FUNCTIEWAARDERING; BESLUIT BEZOLDIGINGSREEKS; SURINAME
Subjects (Eng.)PROFESSIONAL ALLOWANCES; CIVIL SERVANTS; CONSTITUTION; WAGE PAYMENT; ALLOWANCES; SECONDARY FACILITIES; WORKING CONDITIONS
7 / 515
select
print


Control Number121705
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 15 september 1913 No. 4052, bepalende de plaatsing in het Gouvernements-Blad van den thans geldende tekst van de verordening van 7 April 1888 (G.B. No. 23), tot regeling van de pensioenen uit de koloniale kas te kwijten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 21 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 62
Subjects (Dut.)AMBTENAREN; ALGEMENE DIENST; PENSIOEN; GEPENSIOENEERDEN; REGELING; KOLONIALE KAS; DIENSTTIJD; ONTSLAG; RESTITUTIE; WETTELIJKLE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVANTS; PENSION; RETIRED; CIVIL SERVANTS; SERVICE; DISMISSAL; RESTITUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 515
select
print


Control Number121693
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 29 augustus 1913 No. 3863, bepalende den dag van inwerkingtreding van de resolutie van 14 Juli 1913 No. 3093 (G.B. No. 48)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 57
Subjects (Dut.)STANDPLAATSEN; WAPENING; KLEEDING; GEZONDHEIDSZORG; AMBTENAREN; POLITIE; RESOLUTIE; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PLACE; REINFORCEMENT; CLOTHING; CIVIL SERVANTS; POLICE; RESOLUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 515
select
print


Control Number121680
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe ontheffing ingevolge artikel 23 lid 5 Personeelswet : een nadere beschouwing
Main authorBiervliet, Sharon
Author(s)Rudge, E.P...[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad No. 3, 2022, Paramaribo, Surinaams Juristen Vereniging
Description pp. 23-34
Subjects (Dut.)ONTHEFFINGEN; AMBTENAREN; AMBTELIJK APPARAAT; BUITENFUNCTIESTELLING; REDENEN; POLITIEKE MOTIEVEN; VONISSEN; BELEIDSINZICHTEN; REORGANISATIE; SURINAME
10 / 515
select
print


Control Number121667
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResoluitie van 14 Juli 1913, No 3093 tot wijziging van art. 5 van de resolutie van 24 Augustus 1895 L. A. No. 6010 (G.B. No. 36) houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 48
Subjects (Dut.)GEZONDHEIDSZORG; AMBTENAREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available11 / 515
select
print


Control Number121652
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Juni 1913, No. 2651, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van de op 2 Juni 1911 te Washington, mede namens Nederland geteekende verdragen tot bescherming van den industrieelen eigendom en betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 32 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
Subjects (Dut.)PENSIOEN; GEPENSIOENEERDEN; REGELING; KOLONIALE KAS; AMBTENAREN; DIENSTTIJD; ONTSLAG; RESTITUTIE; WETTIGE KINDEREN; WETTELIJKLE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; RETIRED; CIVIL SERVANTS; SERVICE; DISMISSAL; RESTITUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 515
select
print


Control Number121642
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 16 Januari 1913 tot nadere wijziging en aanvulling van de verordenign van 7 April 1888 (G.B. No.23) tot regeling van de pensioenen uit de koloniale kas te kwijten, gelijk zij luidt na de daarin bij de verordeningen van 6 Maart 1896 (G.B. No. 18), 12 October 1898 (G.B. 1890 No. 1), 2 October 1902 (G.B. no. 31), 13 mei 1904 (G.B. No.34) 10 Juli 1909 (G.B. No. 82), 30 December 1910 (G.B. No. 96) en 20 September 1911 (G.B. 1912 No. 33) aangebrachte wijzigingen
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)PENSIOEN; GEPENSIOENEERDEN; REGELING; KOLONIALE KAS; AMBTENAREN; DIENSTTIJD; ONTSLAG; RESTITUTIE; WETTELIJKLE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; RETIRED; CIVIL SERVANTS; SERVICE; DISMISSAL; RESTITUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 515
select
print


Control Number121602
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 November 1914 No. 4597 tot nadere wijziging van de uren, waarop het kantoor van den Kolonialen Ontvanger en Betaalmeester voor het publiek is opengesteld.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 70
Subjects (Dut.)WIJZIGING; DIENSTUREN; BETAALMEESTER; DAGEN; LANDS KANTOREN; PERCEPTIEN; BETALINGEN; AMBTENAREN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; SERVICE HOURS; PAYMASTER; DAYS; COUNTRY OFFICES; PERCEPTIONS; PAYMENTS; CIVIL SERVANTS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 515
select
print


Control Number121532
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleBBGO is op mijn pad gekomen : Renate Wouden-Bhugwandass
Corp. authorSeedo, Steven
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode : Surinaams magazine Jrg. 16, Nr. 192, 2022, Paramaribo, Caribbean Media Group
Description pp. 52-53
Subjects (Dut.)SOCIAAL ZEKERHEID; ONTSPANNING; GEPENSIONEERDEN; OVERHEIDSDIENST; LANDSDIENAREN; AMBTENAREN; ARBEIDSRECHT; PENSIOENREGELINGEN; OUDEREN; SENIORENBURGERS; WERKERVARING; SOCIAAL WERK; BELANGENBEHARTIGING GEPENSIONEERDEN OVERHEIDSDIENST; WOUDEN-BHUGWANDASS, RENATE; SURINAME
Subjects (Eng.)SOCIAL POLICY; RELAXATION; PENSIONS; GOVERNMENT SERVICE; COUNTRY SERVICE; CIVIL SERVANTS; ELDERLY; WORK EXPERIENCE; SOCIAL WORK
15 / 515
select
print


Control Number121529
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Mei 1914 No. 2082, houdende wijziging van de resolutie van 26 Januari 1911 No. 18, houdende bepalingen omtrent de geneeskundige verpleging van in de districten gevestigde Gouvernements ambtenaren en beambten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 24
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; BEPALINGEN; GENEESKUNDIGE VERPLEGING; DISTRICTEN; SUPPLEMENTEN; MEDICAMENTEN; GARNIZOENSAPOTHEEK; UITTREKSEL; RECEPTEN; AMBTENAREN; BEAMBTEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENTS; PROVISIONS; MEDICAL NURSING; DISTRICTS; SUPPLEMENTS; MEDICINES; GARRISON PHARMACY; EXTRACT; RECIPES; OFFICIALS; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 35
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics