logo

Database:
COLBIB
Search:
WETTELIJKE BESLUITEN []
References found:
1158   [Refine the search]
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 47
go to page                         
COLBIB
select
print
115731
SRUvSCB
S P 41
340 WORDT NIET UITGELEEND
Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 maart 2017 no. 3321-17, houdende vaststelling van nadere richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van Paragraaf II sub b van de Resolutie van 28 februari no. 16.988-16. S.B. 2017 no. 20
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2017 . - 7 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 23)
3 ex.. - Met bijl.
BURGERLIJK RECHT; NAMEN; NAAMSVERANDERING; GESLACHTSNAMEN; REGISTERS; FUNDAMENTELE RECHTEN; MENSENRECHTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
CIVIL LAW; NAMES; KINSHIP; HUMAN RIGHTS;
Copy info:

COLBIB
select
print
115730
SRUvSCB
S P 41
340 WORDT NIET UITGELEEND
Staatsbesluit van 17 februari 2017 tot nadere wijziging van het -Besluit Verpakte Geneesmiddelen. G.B. 1973 no. 155, gewijzigd bij S.B. 1986 no. 56 en laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no, 47
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2017 . - 4 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 15)
3 ex.
GEZONDHEIDSTOEZICHT; FARMACIE; FARMACEUTISCHE PRODUKTEN; GENEESMIDDELENVOORZIENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
HEALTH SERVICES; PHARMACOLOGY; MEDICINE; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
115651
SRUvSCB
SK 00526-17
WORDT NIET UITGELEEND
LIONG A JIN, Paul H.
Stakingsrecht / Liong A Jin, Paul H.
Paramaribo, SR : Auteur, 1970 . - 88 p.
Met lit. opg.
Lic. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten
00526-17
ARBEIDSRECHT; STAKINGEN; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; VAKBONDEN; ARBEIDSVOORWAARDEN; ARBEIDSBESCHERMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
LABOUR LAW; LABOUR CONTRACTS; UNIONS; LEGISLATION; LEGAL PROTECTION;
Copy info:

COLBIB
select
print
115633
SRUvSCB
S BR 14050
WORDT NIET UITGELEEND
GANGARAM-PANDAY, V.
Verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding / Gangaram-Panday, V.
Den Haag, NL : Auteur, 2005 . - 43 p.
Scriptie. - studierichting Notarieel Recht. - Met lit. opg.
00501-17
ECHTSCHEIDINGSRECHT; OUDERLIJK GEZAG; INTERNATIONALE VERDRAGEN; KINDERRECHTEN; OUDERSCHAP; BEMIDDELING; RECHTERLIJKE TUSSENKOMST; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
FAMILY LAW; DIVORCE; PARENTS; RIGHTS OF CHILDREN; INTERNATIONAL LAW; TREATIES; LEGAL PROCEDURE; MEDIATION; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
115529
SRUvSCB
YOU 347.7
347.7
Young corporate lawyers 2016 / Hamers, J.J.A....[et al.], red.
Zutphen, NL : Paris, 2016 . - 136 p. : ill. . - (ICGI-reeks
ISBN: 978-94-6251-115-6
ONDERNEMINGSRECHT; ADVOCATEN; VENNOOTSCHAPSRECHT; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; AANSPRAKELIJKHEID; TERMIJNSTELLING; FAILLISSEMENT; GERECHTSHOVEN; RECHTBANKEN; WETTELIJKE BESLUITEN; JUDGEMENT;
COMMERCIAL LAW; LEGAL SYSTEMS; LEGAL PROCEDURE; LEGISLATION; COURTS;
Copy info: Inventory No.:201700000802 Library: SRUvSCB Shelf info: YOU 347.7 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115418
SRUvSCB
TAX 351.713
351.713
Tax case law of the Court of Justice of the European Union : direct taxes, social security law, procedural law, pending cases : edition 2016 / Kavelaars, Peter, ed.; Korving, Jasper, ed.
The Hague, NL : Sdu, 2016 . - 1213 p. : ill.
Met sum.
ISBN: 978-90-1239-856-5
BELASTINGPROCESRECHT; INDIREKTE BELASTINGEN; SOCIAALZEKERHEIDSRECHT; BELASTINGWETGEVING; FISCAAL RECHT; EG, RECHT VAN DE; WETTELIJKE BESLUITEN; HEFFINGEN;
TAX LAW; SOCIAL SECURITY; TAXATION; TAXES; LEGISLATION;
Copy info: Inventory No.:201700000784 Library: SRUvSCB Shelf info: KAV 351.713 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115417
SRUvSCB
TAX 351.713
351.713
Tax case law of the Court of Justice of the European Union : direct taxes, social security law, procedural law, pending cases : edition 2012 / Kavelaars, Peter, ed.; Korving, Jasper, ed.
The Hague, NL : Sdu [etc.], 2012 . - 929 p. : ill.
Met sum.
ISBN: 978-90-1238-927-3
BELASTINGPROCESRECHT; DIREKTE BELASTINGEN; SOCIAALZEKERHEIDSRECHT; BELASTINGWETGEVING; FISCAAL RECHT; EG, RECHT VAN DE; WETTELIJKE BESLUITEN; HEFFINGEN;
TAX LAW; SOCIAL SECURITY; TAXATION; TAXES; LEGISLATION;
Copy info: Inventory No.:201700000783 Library: SRUvSCB Shelf info: KAV 351.713 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115395
SRUvSCB
BER 347.79
347.79
BERGSMA, Harm
Praktijkboek binnenvaart : editie 2017 / Bergsma, Harm
Den Haag, NL : Sdu [etc.], 2016 . - 226 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-39844-2
SCHEEPVAARTRECHT; BINNENSCHEEPVAART; MARITIEME WETGEVING; ZEERECHT; WETTELIJKE BESLUITEN; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; NEDERLAND;
SEA TRANSPORT; LEGISLATION; SAFETY MEASURES;
Copy info: Inventory No.:201700000711 Library: SRUvSCB Shelf info: BER 347.79 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115392
SRUvSCB
JAA 620.26
620.26
Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2016 / Buissing, J.G., red.
s-Gravenhage, NL : Sdu, 2015 . - 892 p. : ill.
Met reg.
ISBN: 978-90-123-9674-5
GEVAARLIJKE STOFFEN; WEGTRANSPORT; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; WETTELIJKE BESLUITEN;
DANGEROUS GOODS; ROAD TRANSPORT; SAFETY MEASURES; LEGISLATION;
Copy info: Inventory No.:201700000709 Library: SRUvSCB Shelf info: JAA 620.26 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115356
SRUvSCB
THI 351.77
351.77
THIJSSEN, Carel
Jaarboek stralingsbescherming : editie 2016-2017 / Thijssen, Carel; Jonkergouw, Paul
Den Haag, NL : Sdu, 2016 . - 891 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-39804-6
GEZONDHEIDSTOEZICHT; STRALING; ATMOSFERISCH MILIEU; RADIOACTIEVE STOFFEN; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; VOORZORGSMAATREGELEN; ARBEIDSMILIEU; WETTELIJKE BESLUITEN;
HEALTH POLICY; RADIATION; RADIOACTIVE MATERIALS; SAFETY MEASUREMENTS; LABOUR LAW;
Copy info: Inventory No.:201700000762 Library: SRUvSCB Shelf info: THI 351.77 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115355
SRUvSCB
N SDU 347.77
347.77
Sdu wettenverzameling intellectuele eigendom / Geerts, P.G.F.A., red.; Kooij, P.A.C.E. van der, red. . - 17e dr.
Den Haag, NL : Sdu, 2016 . - 1356 p. . - (Sdu Wettenverzamelingen
Bijgewerkt tot 1 januari 2016. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-39733-9
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT; RECHTSBESCHERMING; ONDERNEMINGSRECHT; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; WETTELIJKE BESLUITEN;
INTELLECTUAL PROPERTY; LEGALPROTECTION; COMMERCIAL LAW; TRATIES; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
115349
SRUvSCB
N HAN 347.6
347.6
Handboek rechtspositie jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie . - 4e gew. dr.
Den Haag, NL : Sdu, 2012 . - 516 p.
Met reg.
ISBN: 978-90-12-38889-4
JEUGDRECHT; JEUGDBESCHERMINGSRECHT; VERBETERINGSGESTICHTEN; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; DETENTIERECHT; WETTELIJKE BESLUITEN;
CHILDREN-S RIGHTS; CRIMINAL LAW; LEGAL PROTECTION; PRISONS; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
115343
SRUvSCB
REG 35.07
35.07
Regelingen MKB 2016 : regelgeving van de rijksoverheid voor de ondernemer / Kaser-Van Ewijk, J.L., red.
Den Haag, NL : Sdu, 2016 . - 305 p.
ISBN: 978-90-12-39773-5
BESTUURSREGELINGEN; ONDERNEMINGSVORMEN; FINANCIELE AANGELEGENHEDEN; FINANCIELE BOEKHOUDING; ARBEIDSRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN;
PUBLIC SERVICES; ENTERPRISES; FINANCIAL ADMINISTRATION; FINANCIAL POLICY; LABOUR LAW; LEGISLATION;
Copy info: Inventory No.:201700000757 Library: SRUvSCB Shelf info: REG 35.07 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115338
SRUvSCB
HUU 347.4
347.4
Huurrecht / Schie, M. van...[et al.] . - 5e dr.
Den Haag, NL : BJu [etc.], 2017 . - 183 p. . - (BoomBasics
Met reg.
ISBN: 978-94-6290-294-7
VERBINTENISSENRECHT; HUUR; OVEREENKOMSTEN; ONROERENDE GOEDEREN; GEBOUWEN; HUURPRIJZENRECHT; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; HUURPRIJSBESCHERMING; WETTELIJKE BESLUITEN; LEASE; RENT;
CONTRACT LAW; AGREEMENTS; BUILDINGS; LEGAL PROTECTION; LEGISLATION;
Copy info: Inventory No.:201700000724 Library: SRUvSCB Shelf info: HUU 347.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115337
SRUvSCB
KOO 347.77
347.77
KOOIJ, P.A.C.E. van der
Intellectuele eigendom / Kooij, P.A.C.E. van der . - 4e dr.
Den Haag, NL : BJu [etc.], 2016 . - 156 p. . - (BoomBasics
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-94-6290-268-8
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT; AUTEURSRECHT; OCTROOIRECHT; MERKENRECHT; KWEKERSRECHT; HANDELSNAAMRECHT; TEKENINGENRECHT; MODELLENRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN; PROPERTY RIGHTS;
INTELLECTUAL PROPERTY; LITERARY PROPERTY; COMMERCIAL LAW; TRADE; LEGISLATION;
Copy info: Inventory No.:201700000723 Library: SRUvSCB Shelf info: KOO 347.77 Loan Type:L

COLBIB
select
print
115284
SRUvSCB
SK 00264-17
WORDT NIET UITGELEEND
Belastingwetgeving 2016 Suriname / Berg, M.N.H.M. van den, red.; Rellum, F.I., red.
Paramaribo, SR : Stichting Publicaties Meijburg en Co Caribbean, 2016 . - 402 p.
00264-17
BELASTINGEN; FISCAAL RECHT; BELASTINGPLICHT; BELASTINGRECHT; HEFFINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
TAXES; TAXATION; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
114924
SRUvSCB
P 536

JGR: jurisprudentie Geneesmiddelenrecht / Best, P.W....[et al.] . - Jrg.1, nr.1[20..]
Den Haag, NL : Sdu, 2013
Aanwezigheid: Jrg.14, nr.2(2013)-
ISSN: 1567-8164
GENEESMIDDELEN; GEZONDHEID; PATIENTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; APOTHEKERS; ARTSEN;
Copy info:

COLBIB
select
print
114843
SRUvSCB
S P 66

Vonnis in Kort Geding dd. 28.7.2016 AR. No. 16-3624 CHS ca VHP e.a.
In: Surinaams Juristen Blad / Rudge, E.P....[et al.], 2016 . - no. 3
Paramaribo, SR : Surinaamse Juristen Vereniging, 2016 . - pp. 95-100
GERECHTELIJK UITSPRAAK; TERUGROEPRECHT; PARLEMENTEN; LIDMAATSCHAP; PARTIJSTRUCTUUR; DWANGSOM; WETTELIJKE BESLUITEN; WET TERUGROEPING VOLKSVERTEGENWOORDIGERS; KIESREGELINGCENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU; VOORUITSTREVENDE HERVORMINGSPARTIJ; SURINAME;
LEGAL DECISIONS; POLITICAL PARTIES; PARLIAMENTS; LEGAL PROCEDURE; ELECTORAL SYSTEMS; DEMOCRACY;
Copy info:

COLBIB
select
print
114764
SRUvSCB
HAR 341.1
341.1
HARTMANN, Josephine Marna-Rose
A blessing in disguise : discretion in the context of EU decision-making, national transposition and legitimacy regarding EU directives / Hartmann, Josephine Marna-Rose
[Leiden], NL : Auteur, 2016 . - 486 p. . - (Meijers-reeks; MI 270)
Met lit. opg.. - Met bijl.. - Met sum.. - Met samenvatting
Dr. Proefschrift Universiteit Leiden
EG, RECHT VAN DE; RECHTEN EN PLICHTEN VAN STATEN; BESLUITVORMING; DISCRETIE; RECHTSWETENSCHAPPEN; POLITICOLOGIE; WETTELIJKE BESLUITEN; RECHTSVERGELIJKING;
INTERNATIONAL LAW; DECISION MAKING; LEGAL SYSTEMS; POLITICAL SCIENCE; COMPARATIVE LAW;
Copy info: Inventory No.:201700000694 Library: SRUvSCB Shelf info: HAR 341.1 Loan Type:L

COLBIB
select
print
114587
SRUvSCB
BOT 339.9
339.9
BOTMAN, Marleen Roelien
De Dienstenrichtlijn in Nederland : de gevolgen van richtlijn 2006-123-EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief / Botman, Marleen Roelien
Den Haag, NL : Boom juridisch, 2015 . - 628 p. . - (Markt, Overheid en Recht; 6)
Met sum.. - Met lit. opg.
ISBN: 978-94-6290-133-9
Dr. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN; EG, RECHT VAN DE; ECONOMISCHE DIENSTEN; INTERNATIONALE HANDEL; ONDERNEMINGSRECHT; DIENSTENSECTOR; DIENSTENVERKEER; MARKTEN; ADMINISTRATIEVE BESLUITEN; WETTELIJKE BESLUITEN; VERGUNNINGEN; DIENSTENWET; BESTUURSRECHT;
INTERNATIONAL RELATIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; SINGLE EUROPEAN MARKET; INTERNATIONAL TRADE; SERVICE; LEGISLATION; LEGAL DECISIONS;
Copy info: Inventory No.:201700000231 Library: SRUvSCB Shelf info: BOT 339.9 Loan Type:L

COLBIB
select
print
114518
SRUvSCB
RIG 351.84
351.84
The right to social security in the constitions of the world : broadening the moral and legal space for social justice : ILO global study, volume 1 : Europe
ILO
Geneva, CH : ILO, 2016 . - 316 p.
ISBN: 978-92-2-130400-5
SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT; MENSENRECHTEN; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; WETTELIJKE BESLUITEN; INTERNATIONAL STANDAARDEN; EG;
SOCIAL SECURITY; HUMAN RIGHTS; LEGISLATION; STANDARDIZATION;
Copy info: Inventory No.:201700000257 Library: SRUvSCB Shelf info: RIG 351.84 Loan Type:L

COLBIB
select
print
114489
SRUvSCB
WET 351.78
351.78
Wet veiligheidsregio-s wet en toelichting : voorstel van Wet veiligheidsregio-s, zoals deze luidt na het Gewijzigd voorstel van Wet van 23 april 2009, en de wijzigingen aangebracht met het wetsvoorstel van de Aanpassingswet veiligheidsregio-s van juni 2009. Memorie van Toelichting, geintegreerd met de toelichtingen op de wijzigingen op het wetsvoorstel en met de Aanpassingswet / Schoonderwoerd, M.P.M., red.; Rasch, R.H.G.M., red.; Rottgering, M.J., red.
Den Haag, NL : Sdu, 2010 . - 240 p. . - (Handboeken voor de brandweer; 1-1)
Met bijl.
ISBN: 978-90-12-13-498-9
OPENBARE VEILIGHEID; WETTELIJKE BESLUITEN; BRANDPREVENTIE; CRISISMANAGEMENT; HULPVERLENING;
SAFETY MEASURES; LEGISLATION; FIRE PROTECTION; RISK MANAGEMENT;
Copy info: Inventory No.:201700000202 Library: SRUvSCB Shelf info: WET 351.78 Loan Type:L

COLBIB
select
print
114428
SRUvSCB
MAA 347.77
347.77
MAAS, W.J.G.
Het ex parte bevel : een korte introductie / Maas, W.J.G.; Maalderink, J.T.
Den Haag, NL : Boom Juridisch, 2016 . - 89 p. . - (Korte introducties
Met bibliogr.
ISBN: 978-94-6290-247-3
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT; BEVEL; PROCESRECHT; EG, RECHT VAN DE; BESLAG; VERHOOR; SCHADEVERGOEDING; BEROEP; GRIJSMAKING; HANDHAVINGSRICHTLIJN; RICHTLIJNEN; JURISPRUDENTIE; WETTELIJKE BESLUITEN;
INTELLECTUAL PROPERTY; LEGAL PROCEDURE; LEGISLATION; JURISPRUDENCE;
Copy info: Inventory No.:201700000201 Library: SRUvSCB Shelf info: MAA 347.77 Loan Type:L

COLBIB
select
print
114391
SRUvSCB
S P 41
340 WORDT NIET UITGELEEND
Wet van 31 augustus 2016, houdende wijziging van de Wet van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beeindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee. S.B. 2016 no. 114
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2016 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 122)
3 ex.
PARLEMENTEN; LIDMAATSCHAP; BEEINDIGING; VOLKSVERTEGENWOORDIGING; PROCEDURES; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; WETTELIJKE BESLUITEN; WET TERUGROEPING VOLKSVERTEGENWOORDIGERS; SURINAME;
PARLIAMENTS; LEGAL PROCEDURES; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
114321
SRUvSCB
S P 41
340
Staatsbesluit van 26 augustus 2016 ter uitvoering van ARTIKEL II van de Wet van 9 mei 2016 -S.B. 2016 no. 67, houdende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. G.B. 1860 no. 4, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 25
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2016 . - 4 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 116)
3 ex.. - Met bijl.
BURGERLIJKE RECHTEN; BURGERLIJKE STAND; BURGERZAKEN; FUNDAMENTELE RECHTEN; MENSENRECHTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; STANDAARDFORMULIER; CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN; SURINAME;
CIVIL RIGHTS; LEGISLATION; HUMAN RIGHTS; CIVIL SERVICE;
Copy info:page 1 of 47
go to page                         

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics