logo

Database:
COLBIB
Search:
VONNISSEN []
References found:
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 2
go to page        
  1 / 26
COLBIB
select
print
116776
SRUvSCB
SK 001150-17
WORDT NIET UITGELEEND
NANDLAL, Chandni S.
Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering [CD-Rom] / Nandlal, Chandni S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001149-17. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001150-17
STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS;
Copy info:

  2 / 26
COLBIB
select
print
116775
SRUvSCB
SK 001149-17
WORDT NIET UITGELEEND
NANDLAL, Chandni S.
Bestrijding c.q. voorkoming van money laundering / Nandlal, Chandni S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 39 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001149-17
STRAFPROCESRECHT; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; LEGISLATION; INTERNATIONAL COOPERATION; INTERNATIONAL AGREEMENTS;
Copy info:

  3 / 26
COLBIB
select
print
116770
SRUvSCB
SK 001141-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren [CD-Rom] / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001140-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001141-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  4 / 26
COLBIB
select
print
116769
SRUvSCB
SK 001140-17
WORDT NIET UITGELEEND
SEWGOBIND, Archana
Het witwasproces in het kader van het financieel rechercheren / Sewgobind, Archana
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - [110] p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001140-17
VERMOGENSDELICTEN; WITWASPRAKTIJKEN; GEORGANISEERDE MISDAAD; STRAFBARE PERSONEN; DADERSCHAP; CRIMINALITEIT; PREVENTIEVE MAATREGELEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; WET MOT; WET IDENTIFICATIEPLICHT DIENSTVERLENERS; VONNISSEN; SURINAME;
MONEY LAUNDERING; CRIME; DRUG TRAFFIC; ORGANIZED CRIME; CRIME PREVENTION; INTERNATIONAL COOPERATION;
Copy info:

  5 / 26
COLBIB
select
print
115485
SRUvSCB
SK 00340-17
WORDT NIET UITGELEEND
OEMATIE, Leana S.O.
De wet overname en overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen bezien tegen het licht van het verdrag inzake de overdracht van veroordeelde personen tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilie [CD-Rom] / Oematie, Leana S.O.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 00339-17. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00340-17
STRAFRECHTSPLEGING; VONNISSEN; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; RECHTSHULP; INTERNATIONALE VERDRAGEN; SANCTIES; STRAFRECHTELIJKE GEVOLGEN; RECHTSHANDHAVING; INTERNATIONALE SAMENWERKING; BRAZILIE; SURINAME;
JUDICIAL POWER; CRIMINAL LAW; LEGAL AID; LEGAL DECISIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; CRIME PREVENTION;
Copy info:

  6 / 26
COLBIB
select
print
115484
SRUvSCB
SK 00339-17
WORDT NIET UITGELEEND
OEMATIE, Leana S.O.
De wet overname en overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen bezien tegen het licht van het verdrag inzake de overdracht van veroordeelde personen tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilie / Oematie, Leana S.O.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 78 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Surinaams Recht
00339-17
STRAFRECHTSPLEGING; VONNISSEN; CRIMINALITEITSBESTRIJDING; RECHTSHULP; INTERNATIONALE VERDRAGEN; SANCTIES; STRAFRECHTELIJKE GEVOLGEN; RECHTSHANDHAVING; INTERNATIONALE SAMENWERKING; BRAZILIE; SURINAME;
JUDICIAL POWER; CRIMINAL LAW; LEGAL AID; LEGAL DECISIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; CRIME PREVENTION;
Copy info:

  7 / 26
COLBIB
select
print
113172
SRUvSCB
SK 001166-16

BOEDHOE, Astrid
Obstakels in het grondenrechtenvraagstuk in Suriname / Boedhoe, Astrid
Paramaribo, SR : Auteur, 2016 . - 65 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten
001166-16
RECHT OP GROND EN BODEM; GRONDEIGENDOMSRECHT; GRONDBEZIT; GRONDVERDELING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; BUPO-VERDRAG; ECOSOC-VERDRAG; CERD-VERDRAG; MENSENRECHTEN; VONNISSEN; INHEEMSEN; MARRONS; MAROONS; SURINAME;
LAND OWNERSHIP; LAND TENURE; INTERNATIONAL AGREEMENTS; HUMAN RIGHTS; AMERINDIANS; BLACKS;
Copy info:

  8 / 26
COLBIB
select
print
093406
SRUvSCB
PET 343.2
343.2
PETERS, LAURA JEANETTE JOHANNA
Vonnisafspraken in strafzaken : een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italie, Duitsland en Frankrijk / Peters, Laura Jeanette Johanna
Nijmegen, NL : Wolf, 2012 . - 535 p.
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.
ISBN: 978-90-5850-838-6
Dr. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen
STRAFRECHT; STRAFPROCESRECHT; MENSENRECHTEN; VONNISSEN; RECHTSVERGELIJKING; EUROPA;
Copy info: Inventory No.:201300001883 Library: SRUvSCB Shelf info: PET 343.2 Loan Type:L

  9 / 26
COLBIB
select
print
086059
SRUvSCB
ER 000109
341.4
SCHABAS, William A.
An introduction to the international criminal court [Edocument] / Schabas, William A.
New York [etc.], US : Cambridge University, 2007 . - 564 p.
Met bijl.. - Met bibliogr.. - Met index
ISBN: 978-0-511-36654-3
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; STRAFPROCESRECHT; MENSENRECHTEN; CRIMINALITEIT; BUITENLANDSE VONNISSEN, UITVOERING VAN; INTERNATIONALE GERECHTSHOVEN;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
086057
SRUvSCB
ER 000108
341.4 343.1
An introduction to international criminal law and procedure [Edocument] / Cryer, Robert...[et al.]
New York [etc.], US : Cambridge University, 2007 . - 524 p.
Met index
ISBN: 978-0-511-28918-7
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; STRAFPROCESRECHT; STRAFPROCEDURE; BUITENLANDSE VONNISSEN, UITVOERING VAN; INTERNATIONALE GERECHTSHOVEN;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
084496
SRUvSCB
S P 41
340 WORDT NIET UITGELEEND
Wet van 24 maart 2011, houdende goedkeuring van het Vedrag inzake de Overdracht van Veroordeelde Personen tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilie
Minister van BiZa
Paramaribo, SR : Minister van BiZa, 2011 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 36)
1 ex.
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; VREEMDELINGEN; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; UITWIJZING; BUITENLANDSE VONNISSEN, UITVOERING VAN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
082373
SRUvSCB
SK 001528-10
341.4 WORDT NIET UITGELEEND
FERNANDES, Rinia
GEPLEEGD, gevonnist en overgebracht : Suriname-s lidmaatschap van het Verdrag ter Overbrenging van Gevonniste Personen nader belicht / Fernandes, Rinia
Paramaribo, SR : Auteur, 2010 . - [85] p.
Met lit. opg.
LLB Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001528-10
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; VREEMDELINGEN; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; UITWIJZING; NARCOTICA; BUITENLANDSE VONNISSEN, UITVOERING VAN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201100000236 Library: SRUvSCB Shelf info: SK001528-10 Loan Type:K

COLBIB
select
print
076955
SRUvSCB
DEE 341.4
341.4
DEEN-RACSMANY, Zsuzsanna
ACTIVE personality and non-extradition of nationals in international criminal law at the dawn of the twenty-first century : adapting key functions of nationality to the requirements of international criminal justice / Deen-Racsmany, Zsuzsanna
[S.l.] : auteur, 2007 . - 256 p. . - (E.M. Meijers Institute; 126)
Met samenvatting. - Met bibliogr.. - Met index
Dr. Proefschrift Universiteit Leiden
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; RECHTSPLEGING; STRAFRECHTELIJKE ACTIES; VONNIS; BUITENLANDSE VONNISSEN, UITVOERING VAN; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN;
Copy info: Inventory No.:200900002832 Library: SRUvSCB Shelf info: DEE341.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
076067
SRUvSCB
INT 341.4
341.4 343.1
An introduction to international criminal law and procedure / Cryer, Robert...[et al.] . - 3rd pr.
Cambridge [etc.], US : Cambridge University, 2008 . - 477 p.
Met index
ISBN: 978-0-521-69954-9
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; STRAFPROCESRECHT; STRAFPROCEDURE; BUITENLANDSE VONNISSEN, UITVOERING VAN; INTERNATIONALE GERECHTSHOVEN;
Copy info: Inventory No.:200900002004 Library: SRUvSCB Shelf info: INT341.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
073385
SRUvSCB
NED 341.4
341.4
Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken : in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires / Haentjens, R.C.P., verz. en inl. . - 2e bijgew. en herz. dr.
Arnhem, NL : Gouda Quint, 1992 . - 472 p.
ISBN: 90-387-0086-5
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; OVEREENKOMSTEN; RECHTSHULP; VONNISSEN; STRAFVORDERING;
Copy info: Inventory No.:200800003757 Library: SRUvSCB Shelf info: NED341.4 Loan Type:L
Inventory No.:201400002133 Library: SRUvSCB Shelf info: NED 341.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
067148
SRUvSCB
SK 00158-07
342.56 WORDT NIET UITGELEEND
RAGHOEBARSINGH, I.
Onze rechtspraak is een puinhoop : een aanklacht tegen alle justitiele autoriteiten die met de rechtspraak belast zijn / Raghoebarsingh, I.
Paramaribo, SR : Auteur, 2007 . - 179 p.
Met bijl.. - Met samenvatting
ISBN: 99914-714-6-4
00158-07; 001340-13
RECHTERLIJKE MACHT; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; RECHTSPLEGING; VONNISSEN; GERECHTSHOVEN; HOF VAN JUSTITIE; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:200700000942 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00158-07 Loan Type:K
Inventory No.:201300003406 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 001340-13 Loan Type:K

COLBIB
select
print
064120
SRUvSCB
N MIE 347.9
347.9 WORDT NIET UITGELEEND
MIERLO, A.I.M. van
TEKST boek 1 Rv nieuw / Mierlo, A.I.M. van; Harreman, M.M.L.
[S.l.] : BJu, 2000 . - 124 p.
ISBN: 90-5454-327-2
BURGERLIJK PROCESRECHT; PROCESRECHT; DAGVAARDINGSPROCEDURE; VONNISSEN; VERZOEKSCHRIFTPROCEDURE; AANSPRAKELIJKHEID;
Copy info: Inventory No.:2006000001731 Library: SRUvSCB Shelf info: NMIE347.9 Loan Type:K

COLBIB
select
print
055783
SRUvSCB
SK 00285-03
343.1 WORDT NIET UITGELEEND
RAMAUTAR, Ashokkumar
ENIGE beschouwingen over de bewijsmotivering in strafzaken / Ramautar, Ashokkumar
Paramaribo, SR : Auteur, 2003 . - 67 p.
Met lit. opg.. - Met bijl.
Mr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Univerisiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00285-03
BEWIJSVOERING; RECHTER; RECHTSPOSITIE; VONNISSEN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:20030002513 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00285-03 Loan Type:K

COLBIB
select
print
055763
SRUvSCB
SK 00282-03
343.1 WORDT NIET UITGELEEND
FARIA, Monique M.
De overdracht en Overname van Strafvervolgingen en de Tenuitvoerlegging van Strafvonnissen / Faria, Monique M.
Paramaribo, SR : Auteur, 2003 . - 62 p.
Met lit. opg.
Mr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00282-03; 00649-17
STRAFRECHTSPLEGING; CRIMINALITEIT; DRUGSSMOKKEL; SAMENWERKINGSVERBANDEN; UITLEVERINGSVERDRAG; BEWIJSVOERING; VONNISSEN; EXECUTIE; VERDACHTE; SURINAME;
CRIMINAL LAW; LEGAL PROCEDURE; CRIME; DRUGS ABUSE; INTERNATIONAL COOPERATION; LEGAL DECISIONS;
Copy info: Inventory No.:20030002503 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00282-03 Loan Type:K

COLBIB
select
print
053653
SRUvSCB
BR 8052
347.5
HOE de verliezer wint : executie van civiele vonnissen / Koppen, P.J. van; Malsch, M.
[S.l.] : [s.n.], [...] . - 4 p. : ill.
CIVIEL RECHT; VONNISSEN;
Copy info: Inventory No.:200000004067 Library: SRUvSCB Shelf info: BR8052 Loan Type:L

COLBIB
select
print
041413
SRUvSCB
S BR 7569
347.96 SR 347.91 SR WORDT NIET UITGELEEND
HEESBIEN, Reina R.
PROCEDURE van het Kort Geding in Suriname / Heesbien, Reina R.
Paramaribo, SR : [auteur], 1999 . - 21 p.
Stageverslag Anton de Kom Universiteit. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten. - Met lit. opg.
00623-99
KORTGEDING; ADVOKATENKANTOOR; ESSED EN SOHANSINGH; BODEMPROCEDURE; VONNISSEN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:200000000241 Library: SRUvSCB Shelf info: SBR7569 Loan Type:K

COLBIB
select
print
038354
SRUvSCB
SK 00259-99
347.9 SR WORDT NIET UITGELEEND
MORIAH, Jerrel
ENKELE burgerlijk procesrechtelijke beschouwingen aan de hand van theorie en praktijk / Moriah, Jerrel
Paramaribo, SR : [Auteur], 1999 . - 52 p.
Stageverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten. - Met lit.opg.
00259-99
BURGERLIJK PROCESRECHT; RECHTERLIJKE MACHT; RECHTSVORDERING; CIVIEL RECHT; VERZOEKSCHRIFT; TERECHTZITTING; RECHTSPROCES; VONNISSEN; ADVOCATEN; KORTGEDING; HOF VAN JUSTITIE; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:199900001233 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00259-99 Loan Type:K

COLBIB
select
print
028553
SRUvSCB
SK 0018-96
347.91 WORDT NIET UITGELEEND
DEBIPERSAD, Anoeschka E.
Het kort geding in strafzaken / Debipersad, Anoeschka E.
Paramaribo, SR : Auteur, 1995 . - 66 p.
Met bibliogr.
Mr. Afstudeerscriptie Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
0018-96; 00653-17
STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; KORTGEDING; BIJZONDERE PROCEDURES; VONNISSEN; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; SURINAME;
CRIMINAL LAW; LEGAL PROCEDURE; LEGAL SYSTEMS; LEGAL DECISIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
021064
SRUVSCB
SK 0015073
341.4 WORDT NIET UITGELEEND
MATAWLIE, Himradj
ENKELE kanttekeningen bij tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen / Matawlie, Himradj
Paramaribo, SR : [auteur], 1987 . - 121 p.
Met lit. opg.
Mr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
0015073
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; BUITENLANDSE VONNISSEN, UITVOERING VAN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:199700061695 Library: SRUVSCB Shelf info: SK0015073 Loan Type:K

COLBIB
select
print
011072
SRUvSCB
NED 341.4
341.4
Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken : in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires / Haentjens, R.C.P., verz., inl.
Arnhem, NL : Gouda Quint, 1987 . - 305 p.
Met reg.
ISBN: 90-6000-510-4
06322-91
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; OVERKOMSTEN; RECHTSHULP; VONNISSEN; STRAFVORDERING;
Copy info: Inventory No.:199700022819 Library: SRUvSCB Shelf info: NED341.4 Loan Type:L
Inventory No.:20030002436 Library: SRUvSCB Shelf info: NED341.4 Loan Type:Lpage 1 of 2
go to page        

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics