logo

Database:
COLBIB
Search:
VERENIGDE NATIES []
References found:
491   [Refine the search]
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 20
go to page                         
COLBIB
select
print
117212
SRUvSCB
ER 000513

Greening the blue report 2016 [Edocument] : the UN system-s environmental footprint and efforts to reduce it
UNEP
[Nairobi], KE : United Nations Environment Programme, 2016 . - 20 p. : ill.
MILIEU-ONTWIKKELING; KLIMAATVERANDERING; BROEIKASEFFECT; EMISSIE; DUURZAAMHEID; DUURZAME ONTWIKKELING; VERENIGDE NATIES;
ENVIRONMENTAL MONITORING; CLIMATE CHANGE; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; UNITED NATIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
116849
SRUvSCB
G N OSM 341.1
341.1 WORDT NIET UITGELEEND
OSMANCZYK, Edmund Jan
The encyclopedia of the United Nations and international agreements / Osmanczyk, Edmund Jan . - Repr.
Philadelphia [etc.], US : Taylor and Francis [etc.], 1986 . - 1059 p. : ill.
ISBN: 0-85066-312-1
INTERNATIONALE ORGANISATIES; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; VERENIGDE NATIES; ENCYCLOPEDIEEN;
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS; INTERNATIONAL COOPERATION; ENCYCLOPAEDIAS;
Copy info:

COLBIB
select
print
116397
SRUvSCB
S P 1933A

Risico op rampen en klimaatverandering twee kanten zelfde medaille
In: PARBODE / Ventura, Welmoed...[et al.], 2017 . - Jrg. 12 . - no. 135
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2017 . - pp. 64 : ill.
KLIMATOLOGISCHE EFFECTEN; BROEIKASGASSEN; KLIMAATONDERHANDELINGEN; INTERNATIONALE SAMENWERKING; NATUURRAMPEN; RISICOFACTOREN; SCHADE; ECONOMISCHE ANALYSE; OVERHEIDSBELEID; BEDRIJFSLEVEN; REGIONAAL ACTIEPLAN; INTERNATIONALE ORGANISATIES; DDR; CARICOM; VERENIGDE NATIES; SURINAME;
CLIMATE CHANGE; ENVIRONMENTAL PROTECTION; INTERNATIONAL COOPERATION; NATURAL DISASTERS; RISK MANAGEMENT; LIABILITY; ECONOMIC ANALYSIS; GOVERNMENT POLICY; ENTERPRISES; ORGANIZATIONS; UNITED NATIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
116219
SRUvSCB
S P 41
340 WORDT NIET UITGELEEND
Wet van 7 april 2017, houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw. Wet Maritieme Zones
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2017 . - 43 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 41)
3 ex.
ZEERECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; TERRITORIALE WATEREN; GRENSLIJNEN; ECONOMISCHE ZONE; WATERVERKEER, TOEZICHT OP DE; WATERWEGEN; VERENIGDE NATIES; ZEERECHTVERDRAG; WORLD GEODETIC SYSTEM; WGS; SURINAME;
LAW OF THE SEA; TREATIES; INTERNATIONAL COOPERATION; TERRITORIAL WATERS; BOUNDARIES; COASTAL ZONES; FISHING RIGHTS; GOVERNMENT POLICY; LEGISLATION;
Copy info:

COLBIB
select
print
115155
SRUvSCB
SUT 820.3
820.3
SUTHERLAND, Grant
Onschendbaar / Sutherland, Grant
Utrecht, NL : A.W. Bruna, 2001 . - 400 p.
Vert. van: Diplomatic immunity
ISBN: 90-229-8549-0
THRILLERS; MISDAADROMANS; BUITENLANDSE POLITIEK; IMMUNITEIT, DIPLOMATIEKE; VEILIGHEIDSRAAD; VERENIGDE NATIES;
NOVELS; CRIME; UN;
Copy info: Inventory No.:201700000471 Library: SRUvSCB Shelf info: SUT 820.3 Loan Type:L

COLBIB
select
print
113872
SRUvSCB
S P 1933

GOMES, Patricia D.
Vorm van bezigheidstherapie : antiracismeresolutie VN / Gomes, Patricia D.
In: PARBODE / Neijhorst, Julian...[et al.], 2016 . - Jrg. 11 . - no. 127
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2016 . - pp. 80-83 : ill.
MENSENRECHTEN; ANTIDISCRIMINATIE; FUNDAMENTELE RECHTEN; RASSENDISCRIMINATIE; AFRIKAANSE AFKOMST; POLITIEKE BEINVLOEDING; OVERHEIDSMAATREGELEN; INSTITUTIONEEL RACISME; SLAVERNIJ; RESOLUTIES; VERENIGDE NATIES; NEDERLAND;
HUMAN RIGHTS; RACISM; INTERNATIONAL COOPERATION; POLITICS; GOVERNMENT POLICY; SLAVERY;
Copy info:

COLBIB
select
print
110064
SRUvSCB
JAN 341
341
JANSEN, Stefanie
Accepting assistance in the aftermath of disasters : standards for states under international law / Jansen, Stefanie
[Mortsel], BE : Intersentia, 2015 . - 246 p. . - (School of Human Rights Research Series; vol. 69)
Met sum.. - Met bibliogr.. - Met index
Dr. Proefschrift Tilburg University
INTERNATIONAAL RECHT; RAMPEN; HUMANITAIR RECHT; MENSENRECHTEN; INTERNATIONAAL RODE KRUIS; INTERNATIONALE RECHTSHANDELINGEN; INTERVENTIE, RECHT VAN; INTERNATIONALE HULP; VERENIGDE NATIES;
INTERNATIONAL LAW; DISASTERS; HUMANITARIAN ASSISTANCE; HUMAN RIGHTS; FOREIGN INTERVENTION;
Copy info: Inventory No.:201600000704 Library: SRUvSCB Shelf info: JAN 341 Loan Type:L

COLBIB
select
print
109820
SRUvSCB
INL 341
341
Inleiding internationaal recht : werkboek-reader / Dohman, John, red. . - 17e dr.
Heerlen, NL : Open Universiteit Nederland, 2003 . - 470 p. : ill.
Met lit. opg.
ISBN: 90-358-1147-X
INTERNATIONAAL PUBLIEK RECHT; VOLKENRECHT; INTERNATIONALE ORGANISATIES; VERENIGDE NATIES; INTERNATIONALE PRIVAATRECHT; INTERNATIONAAL STRAFRECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; EG, RECHT VAN DE; EUROPESE UNIE;
INTERNATIONAL LAW; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS; CRIMINAL LAW; INTERNATIONAL AGREEMENTS; UN; EUROPEAN UNION;
Copy info: Inventory No.:201600000712 Library: SRUvSCB Shelf info: INL 341 Loan Type:L

COLBIB
select
print
108650
SRUvSCB
S P 1933
339.9
RUYTER, Theo
De millenniumjoke : de nieuwe ontwikkelingsdoelen van de VN / Ruyter, Theo
In: PARBODE / Snijders, Armand...[et al.], 2015 . - Jrg. 10 . - no. 117
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2015 . - pp. 44-45 : ill.
INTERNATIONALE BETREKKINGEN; INTERNATIONALE ORGANISATIES; MILLENNIUMDOELSTELLINGEN; ONTWIKKELINGSPROJECTEN; ONTWIKKELINGSPLANNEN; DUURZAME ONTWIKKELING; BUITENLANDSE POLITIEK; VERENIGDE NATIES; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
108619
SRUvSCB
FER 0143

Handboek internationaal jeugdrecht / Blaak, Mirjam...[et al.], red. . - 2e dr.
Leiden, NL : Defence for Children, 2012 . - 1096 p.
Op de kaft : Een toelichting voor rechtspraak en jeugdbeleid op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van miderjarigen. - Met reg.
ISBN: 978-90-74270-30-4
JEUGDBESCHERMINGSRECHT; JEUGDRECHT; KINDERRECHTEN; FAMILIERECHT; MIGRATIERECHT; INTERNATIONAAL STRAFRECHT; SEXUEEL MISBRUIK; ONTVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN; INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND; VERENIGDE NATIES; EG, RECHT VAN DE;
Copy info:

COLBIB
select
print
108584
SRUvSCB
ROM 341
341
ROMBOUTS, Sebastiaan Johannes
Having a say : indigenous peoples, international law and free, prior and informed consent / Rombouts, Sebastiaan Johannes
Oisterwijk, NL : WLP, 2014 . - 437 p.
Met bibliogr.
ISBN: 978-94-6240-134-1
INTERNATIONAAL RECHT; MINDERHEDEN, RECHTEN VAN; MENSENRECHTEN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; RECHT VAN INTERVENTIE; INTERNATIONALE ORGANISATIES; INHEEMSEN; VERENIGDE NATIES;
Copy info: Inventory No.:201600000209 Library: SRUvSCB Shelf info: ROM 341 Loan Type:L

COLBIB
select
print
107755
SRUvSCB
SK 001506-15
339.9
WONGSODIMEDJO,Farishella
Suriname en ontwikkelingshulp [CD-Rom] : een onderzoek naar de betekenis van ontwikkelingshulp vanuit het ontwikkelingsprogramma van de VN aan Suriname / Wongsodimedjo, Farishella
Paramaribo, SR : Auteur, 2015
Hoort bij SK 001505-15. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
001506-15
INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE HULP; ONTWIKKELINGSSAMENWERKING; ONTWIKKELINGSPROJECTEN; VERENIGDE NATIES; UNDP; ONTWIKKELINGSLANDEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
107754
SRUvSCB
SK 001505-15
339.9
WONGSODIMEDJO, Farishella
Suriname en ontwikkelingshulp : een onderzoek naar de betekenis van ontwikkelingshulp vanuit het ontwikkelingsprogramma van de VN aan Suriname / Wongsodimedjo, Farishella
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 51 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
001505-15
INTERNATIONALE SAMENWERKING; INTERNATIONALE HULP; ONTWIKKELINGSSAMENWERKING; ONTWIKKELINGSPROJECTEN; VERENIGDE NATIES; UNDP; ONTWIKKELINGSLANDEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
107418
SRUvSCB
BR 13842
342.7
Universal declaration of human rights
United Nations
New York, US : United Nations, 2010 . - 11 p.
ISBN: 978-92-1-101229-3
MENSENRECHTEN; STATUTEN; FUNDAMENTELE RECHTEN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VERENIGDE NATIES;
Copy info: Inventory No.:201500001356 Library: SRUvSCB Shelf info: BR 13842 Loan Type:L
Inventory No.:201500001357 Library: SRUvSCB Shelf info: BR 13842 Loan Type:L

COLBIB
select
print
107417
SRUvSCB
CHA 341.1
341.1
Charter of the United Nations and statute of the international court of justice
United Nations . - repr.
New York, US : United Nations, [2008] . - 105 p.
VERENIGDE NATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; STATUTEN; INTERNATIONALE GERECHTSHOF;
Copy info: Inventory No.:201500001354 Library: SRUvSCB Shelf info: CHA 341.1 Loan Type:L
Inventory No.:201500001355 Library: SRUvSCB Shelf info: CHA 341.1 Loan Type:L

COLBIB
select
print
107416
SRUvSCB
CHA 341.1
341.1
Charter of the United Nations and statute of the international court of justice
United Nations
New York, US : United Nations, 2015 . - 114 p.
VERENIGDE NATIES; INTERNATIONALE VERDRAGEN; STATUTEN; INTERNATIONALE GERECHTSHOF;
Copy info: Inventory No.:201500001352 Library: SRUvSCB Shelf info: CHA 341.1 Loan Type:L
Inventory No.:201500001353 Library: SRUvSCB Shelf info: CHA 341.1 Loan Type:L

COLBIB
select
print
107207
SRUvSCB
BLA 341
341
Blackstone-s international law documents / Evans, Malcolm D., ed. . - 12th ed.
Oxford [etc.], GB : Oxford University, 2015 . - 577 p.
Met index
ISBN: 978-0-19-873609-7
INTERNATIONAAL RECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; INTERNATIONALE ORGANISATIES, RECHT VAN; VERENIGDE NATIES; MENSENRECHTEN; OORLOGSRECHT; HUMANITAIR RECHT; MILIEURECHT; VIENNA CONVENTION;
Copy info: Inventory No.:201500001152 Library: SRUvSCB Shelf info: BLA 341 Loan Type:L

COLBIB
select
print
106710
SRUVSCB
KIT 1661

DANSSAERT, Peter
Een kwart eeuw Oost-Timorees verzet / Danssaert, Peter
Antwerpen, BE : IPIS Documentatiecentrum, 1999 . - 60 p. : ill. . - (IPIS-Brochure; 124)
Met bibliogr.
KOLONIAAL BESTUUR; DEKOLONISATIE; POLITIEKE ONTWIKKELING; ONAFHANKELIJKHEID; REVOLUTIE; STAATSGREEP; VERZETSBEWEGINGEN; OORLOG; WETTELIJKE BESLUITEN; VEILIGHEIDSRAAD; VERENIGDE NATIES; OOST-TIMOR; PORTUGAL;
COLONIALISM; DECOLONIZATION; POLITICAL DEVELOPMENT; INDEPENDENCE; REVOLUTION; RESISTANCE; WAR; LEGISLATION; UNITED NATIONS;
Copy info:

COLBIB
select
print
106243
SRUvSCB
OXF 341.1
341.1
The Oxford handbook on the United Nations / Weiss, Thomas G., ed.; Daws, Sam, ed.
New York [etc.], US : Oxford University, 2008 . - 810 p.
Met bijl.. - Met index
ISBN: 978-0-19-956010-3
VERENIGDE NATIES; ORGANEN; INTERNATIONALE BETREKKINGEN; MENSENRECHTEN; OPENBARE VEILIGHEID; VREDESVERDRAG; ONTWIKKELINGSPROJECTEN;
Copy info: Inventory No.:201500000700 Library: SRUvSCB Shelf info: OXF 341.1 Loan Type:L

COLBIB
select
print
105746
SRUvSCB
SK 00845-15
341.23
BURKE, Guillano D.
Humanitaire interventies [CD-Rom] / Burke, G.
Paramaribo, SR : Auteur, 2014
Hoort bij SK 00844-15. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00845-15
RECHT VAN INTERVENTIE; HUMANITAIR RECHT; VERENIGDE NATIES; VEILIGHEID; VREEDZAME DWANGMAATREGELEN; VEILIGHEIDSRAAD; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
105745
SRUvSCB
SK 00844-15
341.23
BURKE, Guillano D.
Humanitaire interventies / Burke, G.
Paramaribo, SR : Auteur, 2014 . - 44 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00844-15
RECHT VAN INTERVENTIE; HUMANITAIR RECHT; VERENIGDE NATIES; VEILIGHEID; VREEDZAME DWANGMAATREGELEN; VEILIGHEIDSRAAD; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
103651
SRUvSCB
YEA 341.1
341.1
Yearbook of the United Nations 2009 : volume 63
Department of Public Information United Nations
New York, US : United Nations, 2013 . - 1577 p.
Met bijl.. - Met index
ISBN: 978-92-1-101275-0
INTERNATIONAAL RECHT; JAARBOEKEN; DEMOGRAFISCHE SITUATIE; MENSENRECHTEN; SOCIAAL ECONOMISCHE SITUATIE; VEILIGHEID; VERENIGDE NATIES;
Copy info: Inventory No.:201500000279 Library: SRUvSCB Shelf info: YEA 341.1 Loan Type:L

COLBIB
select
print
103125
SRUvSCB
OOF 0286

[The universal declaration of human rights]
[S.l.] : [s.n.], [19..] . - 36 p.
Met bijl.
MENSENRECHTEN; FUNDAMENTELE RECHTEN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; VERENIGDE NATIES;
Copy info:

COLBIB
select
print
099995
SRUvSCB
LEG 341.3
341.3
Legal encyclopaedia on the Yugoslav crisis : the United Nations resolutions and documents : volume 6 / Greene, Graham, ed.; Haardt, Sabine de, ed.
Den Haag, NL : GLA, 2002 . - 330 p.
HUMANITAIR RECHT; INTERNATIONALE ARBITRAGE; OORLOGSMISDADEN; MENSENRECHTEN, SCHENDING VAN; VEILIGHEIDSMAATREGELEN; WETTELIJKE BESLUITEN; RESOLUTIES; INTERNATIONALE ORGANISATIES; VERENIGDE NATIES; JOEGOSLAVIE;
Copy info: Inventory No.:201400002714 Library: SRUvSCB Shelf info: LEG 341.3 Loan Type:L

COLBIB
select
print
099990
SRUvSCB
RUI 341.4
341.4
RUITER, Donja de
Sexual offenses in international criminal law / Ruiter, Donja de
Den Haag, NL : ICA, 2011 . - 390 p.
Met sum.. - Met bijl.
ISBN: 978-90-5887-095-7
INTERNATIONAAL STRAFRECHT; CRIMINOLOGIE; VERKRACHTING; STRAFRECHTSPLEGING; INTERNATIONALE VERDRAGEN; MENSENRECHTEN, SCHENDING VAN; SLAVERNIJ; INTERNATIONALE GERECHTSHOVEN; VERENIGDE NATIES;
Copy info: Inventory No.:201400002801 Library: SRUvSCB Shelf info: RUI 341.4 Loan Type:Lpage 1 of 20
go to page                         

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics