logo

Database:
COLBIB
Search:
VERBETERINGSGESTICHTEN []
References found:
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 3
go to page          
  1 / 54
COLBIB
select
print
116744
SRUvSCB
SK 001131-17
WORDT NIET UITGELEEND
ADAMSON, Giovanni L.V.
De dienst Delinquenten Zorg anno 2016 [CD-Rom] / Adamson, Giovanni L.V.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001130-17. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001131-17
MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; RESOCIALISATIE; GEDETINEERDEN; BEGELEIDING; OPVOEDING; JEUGDIGE DELINQUENTEN; KINDERBESCHERMING; PERSOONLIJKHEIDSVORMING; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; GEVANGENISWEZEN; VERBETERINGSGESTICHTEN; ONTWIKKELINGSPLANNEN; RESOCIALISATIEPLAN; SURINAME;
REHABILITATION; SOCIAL SERVICES; CRIME; PRISONS; PRISONERS; YOUTH; CHILD WELFARE; JUVENILE DELINQUENCY; SOCIAL SERVICES; DEVELOPMENT PLANS;
Copy info:

  2 / 54
COLBIB
select
print
116743
SRUvSCB
SK 001130-17
WORDT NIET UITGELEEND
ADAMSON, Giovanni L.V.
De dienst Delinquenten Zorg anno 2016 / Adamson, Giovanni L.V.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 26 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.
LL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001130-17
MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; RESOCIALISATIE; GEDETINEERDEN; BEGELEIDING; OPVOEDING; JEUGDIGE DELINQUENTEN; KINDERBESCHERMING; PERSOONLIJKHEIDSVORMING; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; GEVANGENISWEZEN; VERBETERINGSGESTICHTEN; ONTWIKKELINGSPLANNEN; RESOCIALISATIEPLAN; SURINAME;
REHABILITATION; SOCIAL SERVICES; CRIME; PRISONS; PRISONERS; YOUTH; CHILD WELFARE; JUVENILE DELINQUENCY; SOCIAL SERVICES; DEVELOPMENT PLANS;
Copy info:

  3 / 54
COLBIB
select
print
115349
SRUvSCB
N HAN 347.6
347.6
Handboek rechtspositie jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie . - 4e gew. dr.
Den Haag, NL : Sdu, 2012 . - 516 p.
Met reg.
ISBN: 978-90-12-38889-4
JEUGDRECHT; JEUGDBESCHERMINGSRECHT; VERBETERINGSGESTICHTEN; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; DETENTIERECHT; WETTELIJKE BESLUITEN;
CHILDREN-S RIGHTS; CRIMINAL LAW; LEGAL PROTECTION; PRISONS; LEGISLATION;
Copy info:

  4 / 54
COLBIB
select
print
114558
SRUvSCB
VER 343
343
VERBAAN, J.H.J.
Straf-proces-recht begrepen / Verbaan, J.H.J. . - 4e dr.
Den Haag, NL : BJu, 2016 . - 352 p. . - (Recht begrepen
Met samenvatting. - Met reg.
ISBN: 978-94-629-0216-9
STRAFRECHT; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; RECHTSPLEGING; STRAFRECHTELIJKE ACTIES; STRAFBARE PERSONEN; GERECHTELIJK ONDERZOEK; STRAFFEN; VERBETERINGSGESTICHTEN;
CRIMINAL LAW; LEGAL PROCEDURE; RESEARCH METHODS; PENAL SANCTIONS;
Copy info: Inventory No.:201700000215 Library: SRUvSCB Shelf info: VER 343 Loan Type:L

  5 / 54
COLBIB
select
print
113229
SRUvSCB
S P 41
340
Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 7 december 2015 Jno. 15-10257 aanwijzing Jeugd Opvoeding Gesticht aan de Welgedacht A no. 273 te Wanica als inrichting voor de tenuitvoerlegging van jeugddetentie ter uitvoering van artikel 105h lid 1 Wetboek van Strafrecht. G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 44
Minister van BiZa
Paramaribo, SR : Minister van BiZa, 2015 . - 2 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 173)
3 ex.
RESOCIALISATIE; VERBETERINGSGESTICHTEN; DETENTIERECHT; DELINQUENTEN; REHABILITATIE; NAZORG; RECHTSBESCHERMING; JEUGDRECHT; MINDERJARIGHEID; BEGELEIDING; RESOCIALIZATION; SURINAME;
REHABILITATION; JUVENILE DELINQUENCY; PENAL INSTITUTIONS; LEGAL STATUS;
Copy info:

  6 / 54
COLBIB
select
print
109664
SRUvSCB
SK 00470-16

KEJANSI, Cornelly C.
Een analyse van het staatsbesluit ter beschikking gestelde minderjarigen -Staatsbesluit van 17 mei 1976, Staatsblad 1976, no. 24 [Edocument] / Kejansi, Cornelly C.
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 71 p.
Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00470-16
STRAFVORDERING; MINDERJARIGHEID; JEUGDRECHT; DELINQUENTEN; HAVANA RULES; TUCHTMAATREGELEN, OPVOEDENDE; RESOCIALISATIE; VERBETERINGSGESTICHTEN; JEUGD OPVOEDINGSGESTICHT; JOG; SURINAME;
PENAL SANCTIONS; JUVENILE DELINQUENCY; REHABILITATION;
View
Copy info:

  7 / 54
COLBIB
select
print
109657
SRUvSCB
SK 00469-16

KEJANSI, Cornelly C.
Een analyse van het staatsbesluit ter beschikking gestelde minderjarigen -Staatsbesluit van 17 mei 1976, Staatsblad 1976, no. 24 / Kejansi, Cornelly C.
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 71 p.
Met CD-Rom SK 00470-16. - Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00469-16
STRAFVORDERING; MINDERJARIGHEID; JEUGDRECHT; DELINQUENTEN; HAVANA RULES; TUCHTMAATREGELEN, OPVOEDENDE; RESOCIALISATIE; VERBETERINGSGESTICHTEN; JEUGD OPVOEDINGSGESTICHT; JOG; SURINAME;
PENAL SANCTIONS; JUVENILE DELINQUENCY; REHABILITATION;
Copy info:

  8 / 54
COLBIB
select
print
101274
SRUvSCB
SK 00898-14
343.9
ARNHEM, Vanessa
Effecten deelname aan sociale workshops door jeugddelinquenten in het doorgangscentrum Opa Doeli in Suriname [Edocument] / Arnhem, Vanessa
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 66 p.
Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Sociologie
00898-14
CRIMINELE SOCIOLOGIE; JEUGDVORMING; ZELFONTWIKKELING; VAARDIGHEDEN; SPORT; MUZIEK; MAATSCHAPPELIJKE VORMING; VERBETERINGSGESTICHTEN; DELINQUENTEN; SURINAME;
View
Copy info:

  9 / 54
COLBIB
select
print
101273
SRUvSCB
SK 00897-14
343.9
ARNHEM, Vanessa
Effecten deelname aan sociale workshops door jeugddelinquenten in het doorgangscentrum Opa Doeli in Suriname / Arnhem, Vanessa
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 66 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Sociologie
00897-14
CRIMINELE SOCIOLOGIE; JEUGDVORMING; ZELFONTWIKKELING; VAARDIGHEDEN; SPORT; MUZIEK; MAATSCHAPPELIJKE VORMING; VERBETERINGSGESTICHTEN; DELINQUENTEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
099886
SRUvSCB
VER 343
343
VERBAAN, J.H.J.
Straf-proces-recht begrepen / Verbaan, J.H.J. . - 3e dr.
Den Haag, NL : BJu, 2013 . - 346 p. . - (Recht begrepen
Met samenvatting. - Met reg.
ISBN: 978-90-8974-805-8
STRAFRECHT; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; RECHTSPLEGING; STRAFRECHTELIJKE ACTIES; STRAFBARE PERSONEN; GERECHTELIJK ONDERZOEK; STRAFFEN; VERBETERINGSGESTICHTEN;
Copy info: Inventory No.:201400002503 Library: SRUvSCB Shelf info: VER 343 Loan Type:L

COLBIB
select
print
098497
SRUvSCB
S P 41
340
Staatsbesluit van 17 mei 1976, ter uitvoering van de artikelen 2,5 lid2, 8 lid 1, 12 lid 2 en 14 van de Verordening ter beschikking gestelde Minderjarigen. G.B. 1972 no. 61. Besluit ter beschikking gestelde Minderjarigen
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1976 . - 12 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 24)
1 ex.
VERBETERINGSGESTICHTEN; BENOEMING; RESOCIALISATIE; JEUGDCRIMINELEN; MINDERJARIGEN; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; WET TER BESCHIKKING GESTELDE MINDERJARIGEN; BESLUIT TER BESCHIKKING GESTELDE MINDERJARIGEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
097995
SRUvSCB
SK 00177-14
37.013
PLEIN, Melissa
Delinquentenzorg in Suriname [Edocument] : de rol van de Dienst der Delinquentenzorg binnen het resocialisatieproces / Plein, Melissa Ch.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 48 p.
Ook aanw. CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
00177-14
SOCIALE PEDAGOGIEK; CRIMINELE SOCIOLOGIE; DELINQUENTEN; BEGELEIDING; OPVOEDING; PERSOONLIJKHEIDSVORMING; MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; VERBETERINGSGESTICHTEN; SURINAME;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
097994
SRUvSCB
SK 00176-14
37.013
PLEIN, Melissa
Delinquentenzorg in Suriname : de rol van de Dienst der Delinquentenzorg binnen het resocialisatieproces / Plein, Melissa Ch.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 47 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
00176-14
SOCIALE PEDAGOGIEK; CRIMINELE SOCIOLOGIE; DELINQUENTEN; BEGELEIDING; OPVOEDING; PERSOONLIJKHEIDSVORMING; MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; VERBETERINGSGESTICHTEN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201400000709 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 00176-14 Loan Type:K

COLBIB
select
print
096693
SRUvSCB
S P 41
340
Resolutie van 27 oktober 1982 no. 8600, houdende benoeming van de Commissie van Toezicht op Landsopvoedingsgestichten
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1982 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 152)
1 ex.
VERBETERINGSGESTICHTEN; BENOEMING; RESOCIALISATIE; JEUGDCRIMINELEN; MINDERJARIGEN; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; WET TER BESCHIKKING GESTELDE MINDERJARIGEN; BESLUIT TER BESCHIKKING GESTELDE MINDERJARIGEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
094363
SRUvSCB
S P 41
340
Resolutie van 4 september 1984 no. 6774, inzake benoeming Commissie van Toezicht op Landsopvoedingsgestichten en andere particuliere inrichtingen
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1984 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 67)
1 ex.
OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; BENOEMING; OPVOEDINGSINRICHTINGEN; VERBETERINGSGESTICHTEN; MINDERJARIGHEID; ORGANISATIESTRUCTUREN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
093339
SRUvSCB
KIN 347.6
347.6
Kindvriendelijke opsluiting : gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten / Forder, Caroline, red.; Duijst, Wilma, red.; Wolthuis, Annemieke, red.
Leiden, NL : Stichting NJCM-Boekerij, 2012 . - 291 p.
ISBN: 978-90-6750-055-5
JEUGDBESCHERMINGSRECHT; VERBETERINGSGESTICHTEN; JEUGD, SOCIOLOGIE VAN DE; GEDRAGSPROBLEMEN; RECHTSBESCHERMING; MENSENRECHTEN; MINDERJARIGHEID; JEUGDVORMING;
Copy info: Inventory No.:201300001847 Library: SRUvSCB Shelf info: KIN 347.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
093298
SRUvSCB
S P 41
340
Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Justitie d.d. 30 december 1983 no. 3729, inzake aanwijzing van de inrichting Mi Abri als een Landsopvoedingsgesticht, alwaar aan minderjarigen opgelegde maatregel van terbeschikkingstelling ten uitvoer kan worden gelegd
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1984 . - 2 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 11)
1 ex.
JEUGDRECHT; VERBETERINGSGESTICHTEN; TUCHTMAATREGELEN, OPVOEDENDE; RESOCIALISATIE; JEUGDBESCHERMING; MINDERJARIGEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
091718
SRUvSCB
S P 41
340
Wet van 18 december 1989, houdende wijziging van de Wet ter beschikking gestelde minderjarigen. G.B. 1972 no. 61
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1989 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 99)
3 ex.
PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; MINDERJARIGHEID; STRAFVERMINDERING; VERBETERINGSGESTICHTEN; JEUGDCRIMINELEN; RESOCIALISATIE; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
087297
SRUvSCB
EIC 343.8
343.8 159.92
EICHELSHEIM, V.I.
Jongeren en vrijheidsbeneming : een studie naar de wijze waarop jongeren in justitiele jeugdinrichtingen omgaan met vrijheidsbeneming / Eichelsheim, V.I.; Laan, A.M. van der
Meppel [etc.], NL : BJu [etc.], 2011 . - 238 p. : ill. . - (Onderzoek en beleid; 300)
Met samenvatting. - Met sum.. - Met bijl.
ISBN: 978-90-8974-602-3
VERBETERINGSGESTICHTEN; SOCIALE PSYCHOLOGIE; JEUGDRECHT; MINDERJARIGHEID; WETSOVERTREDINGEN; DELINQUENTEN; CRIMINELE PSYCHOLOGIE; JEUGD, PSYCHOLOGIE VAN DE; NEDERLAND;
Copy info: Inventory No.:201200001659 Library: SRUvSCB Shelf info: EIC 343.8 Loan Type:L
Inventory No.:201200001725 Library: SRUvSCB Shelf info: EIC 343.8 Loan Type:L

COLBIB
select
print
086727
SRUvSCB
NAG 340.6
340.6
NAGTEGAAL, M.H.
Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden : cijfers en mogelijke verklaringen / Nagtegaal, M.H.; Horst, R.P. van der; Schonberger, H.J.M.
Den Haag, NL : BJu [etc.], 2011 . - 316 p. . - (Onderzoek en beleid; 290)
Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 978-90-8974-431-9
GERECHTELIJKE PSYCHIATRIE; WACHTTIJD; VERBETERINGSGESTICHTEN; FORENSISCHE PSYCHOLOGIE; PSYCHOTHERAPIE; DETENTIERECHT;
Copy info: Inventory No.:201200001153 Library: SRUvSCB Shelf info: NAG 340.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
086367
SRUvSCB
N HAN 347.6
347.6
Handboek rechtspositie jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen
Ministerie van Justitie . - 3e gew. dr.
s-Gravenhage, NL : Sdu, 2006 . - 516 p.
Met reg.
ISBN: 90-1210-996-5
JEUGDRECHT; JEUGDBESCHERMINGSRECHT; VERBETERINGSGESTICHTEN; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; DETENTIERECHT;
Copy info: Inventory No.:201200000867 Library: SRUvSCB Shelf info: N HAN 347.6 Loan Type:K
Inventory No.:201300001742 Library: SRUvSCB Shelf info: N HAN 347.6 Loan Type:K

COLBIB
select
print
086135
SRUvSCB
STR 343.8
343.8
STRUIJK, Sanne
De ISD in perspectief : een studie naar de ISD-maatregel in het licht van het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel ter bestrijding van recidive en criminele overlast = The ISD in perspective : the criminal measure ISD in light of the historical development of the Dutch penal sanction system with regard to combating recidivism and criminal nuisance / Struijk, Sanne
Nijmegen, NL : Wolf Legal, 2011 . - 627 p.
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-5850-721-1
Dr. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
STRAFVOLTREKKING; MISDAADPREVENTIE; DELINQUENTEN; CRIMINELE PSYCHOLOGIE; REHABILITATIE; ZELFONTWIKKELING; VERBETERINGSGESTICHTEN; PREVENTIEVE MAATREGELEN;
Copy info: Inventory No.:201200000578 Library: SRUvSCB Shelf info: STR 343.8 Loan Type:L

COLBIB
select
print
085601
SRUvSCB
ONT 343.8
343.8
Ontmoetingen / Hattum, W.F. van, red.; Mooij, A.W.M., red.; Tuinen, K. van, red.
Groningen [etc.], NL : Lutje P.J.G. [etc.], 2003 . - 50 p. . - (Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap; nr. 9)
CRIMINELE PSYCHOLOGIE; VERBETERINGSGESTICHTEN; RECLASSERING; PSYCHOTHERAPIE; PREVENTIEVE MAATREGELEN;
Copy info: Inventory No.:201200000318 Library: SRUvSCB Shelf info: ONT 343.8 Loan Type:L

COLBIB
select
print
084735
SRUvSCB
SK 00406-11
343.9
BLANK, Charisma
Het jeugddoorgangscentrum Opa Doeli in relatie tot het Kinderrechtenverdrag / Blank, Charisma
Paramaribo, SR : Auteur, 2010 . - 58 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met bijl.
00406-11
CRIMINELE SOCIOLOGIE; MENSENRECHTEN; DELINQUENTEN; MINDERJARIGHEID; JEUGDVORMING; VERBETERINGSGESTICHTEN; MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; BEGELEIDING; EDUCATIE; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201100002246 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 00406-11 Loan Type:K

COLBIB
select
print
083012
SRUvSCB
REC 343.9
343.9
RECIDIVE en nazorg : onderzoek onder oud-bewoners van Exodus, Door, Moria en Ontmoeting / Wingerden, Sigrid van...[et al.]
Den Haag, NL : BJu [etc.], 2010 . - 58 p. : ill. . - (E.M.Meijers Instituut, MI; 181)
Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 978-90-8974-316-9
CRIMINELE SOCIOLOGIE; VERBETERINGSGESTICHTEN; MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; MISDAADPREVENTIE;
Copy info: Inventory No.:201100000818 Library: SRUvSCB Shelf info: REC343.9 Loan Type:Lpage 1 of 3
go to page          

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics