logo

Database:
COLBIB
Search:
SOILS []
References found:
Showing:
1 .. 17   in format [Detailed]
page 1 of 1
  1 / 17
COLBIB
select
print
116426
SRUvSCB
SK 001029-17
WORDT NIET UITGELEEND
KAMERLING, G.E.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enige penetrometer - waarnemingen in verband met droge grondbewerking bij rijst / Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1963 . - 14 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 7. - Met krt.
001029-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; RIJSTTEELT; UITZAAIEN; RIJSTRASSEN; SAWAH; GRONDBEWERKING; BODEMEIGENSCHAPPEN; BODEMCLASSIFICATIE; PRINS BERNHARD POLDER; PBP; STICHTING MACHINALE LANDBOUW; SML; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOILS; RICE; SOIL MAPS;
Copy info:

  2 / 17
COLBIB
select
print
116423
SRUvSCB
SK 001026-17
WORDT NIET UITGELEEND
KAMERLING, G.E.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enige profielbeschrijvingen, behorende bij de rapporten 67 en 68 / Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1966 . - 7 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 66. - Met krt.
001026-17
BODEMONDERZOEK; BODEMCLASSIFICATIE; WORTELPATRONEN; BODEMSTRUCTUUR; BODEMEIGENSCHAPPEN; KLEI; PLANTAGES; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; PLANTATIONS;
Copy info:

  3 / 17
COLBIB
select
print
116421
SRUvSCB
SK 001024-17
WORDT NIET UITGELEEND
ELBERS, H.A.J.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enige onderzoekingen naar de bruikbaarheid van de Edelman- en de steekboor bij bepaling van de doorlatendheid door middel van de boorgatenmethode / Elbers, H.A.J.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1965 . - 5 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 40. - Met krt.
001024-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMEIGENSCHAPPEN; METINGEN; HYDROLOGIE; GRONDWATER; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; MEASUREMENTS; HYDROLOGY; GROUND WATER;
Copy info:

  4 / 17
COLBIB
select
print
116419
SRUvSCB
SK 001023-17
WORDT NIET UITGELEEND
JANSSEN, B.H.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : een onderzoek naar de consistentie, de stabiliteit en de rijping van enkele kleigronden in de jonge kustvlakte van Suriname : Intern rapport no. 19 / Janssen, B.H.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1964 . - 82 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 19. - Met krt.
001023-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMEIGENSCHAPPEN; BODEMSTRUCTUUR; PENETROMETERONDERZOEK; WAARNEMINGEN; RIJPINGSONDERZOEK; BODEMMONSTERS; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; RESEARCH METHODS;
Copy info:

  5 / 17
COLBIB
select
print
116413
SRUvSCB
SK 001019-17
WORDT NIET UITGELEEND
BIPAT, R.
Indeling van de gronden naar KD-waarden en de agrohydrologische betekenis ervan / Bipat, R.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1967 . - 6 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 130. - Met krt.
001019-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMEIGENSCHAPPEN; GRONDWATER; HYDROLOGIE; GRONDWATERSTANDEN; AFVOEREN; GRONDWATERSTROMING; GRONDWATERSPIEGEL; DOORLATENDHEID; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; GROUND WATER; HYDROLOGY; WATER LEVEL; DRAINAGE;
Copy info:

  6 / 17
COLBIB
select
print
116409
SRUvSCB
SK 001015-17
WORDT NIET UITGELEEND
ELBERS, H.A.J.
Berekening van de aktuele evapotranspiratie met behulp van vochtbemonsteringen en de korrelaties tussen de evapotranspiratie met de vochtspanning in de bodem en de verdamping van een vrij wateroppervlak / Elbers, H.A.J.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1965 . - 40 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 52. - Met krt.
001015-17
BODEMONDERZOEK; BODEMEIGENSCHAPPEN; WATERBEHEERSING; VERDAMPING; WATER; WATERDAMPTRANSPORT; CORRELATIE; VOCHTSPANNING; BODEMGESTELDHEID; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; WATER RESOURCES MANAGEMENT; EVAPOTRANSPIRATION; SOIL MOISTURE; SOILS;
Copy info:

  7 / 17
COLBIB
select
print
115862
SRUvSCB
SK 00718-17
WORDT NIET UITGELEEND
WONG LOI SING, Roberto
Celos proefveld Tijgerkreek-West : projekt Soya : een technisch-economische analyse voor de inrichting van 40 ha. / Wong Loi Sing, Roberto
Paramaribo, SR : Auteur, 1993 . - 56 p.
Verslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technische Wetenschappen. Infrastrukturen. Land- en Waterbeheersing. - Met sum.. - Met lit. opg.
00718-17
CULTUURTECHNIEK; WATERBEHEERSING; IRRIGATIE; DRAINAGE; DAMMEN; BODEMGESTELDHEID; BODEMONDERZOEK; GEWASSENTEELT; SOYA; ECONOMISCHE ANALYSE; KOSTEN-BATEN-ANALYSE; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; DRAINAGE; WATER TREATMENT; SOIL SURVEYS; SOILS; CROPS; ECONOMIC ANALYSIS; COST BENEFIT ANALYSIS;
Copy info:

  8 / 17
COLBIB
select
print
115859
SRUvSCB
S BR 14065
WORDT NIET UITGELEEND
ROZENBLAD, Ronald H.
Irrigatie-efficientie / Rozenblad, Ronald H.
Paramaribo, SR : Auteur, 1987 . - 38 p. : ill.
Verslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Cultuurtechniek. - Met bijl.. - Met lit. opg.. - Met samenvatting
00716-17
WATERBEHEERSING; CULTUURTECHNIEK; IRRIGATIE; IRRIGATIESYSTEMEN; ONTWERPTECHNIEKEN; WATERVERBUIK; WATERVOORRADEN; GRONDWATER; BODEMVERZILTING; DRAINAGESYSTEEM; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; DRAINAGE; WATER CONSUMPTION; WATER TREATMENT; STORAGE; SALINE SOILS;
Copy info:

  9 / 17
COLBIB
select
print
115853
SRUvSCB
SK 00678-17
WORDT NIET UITGELEEND
BRUSSEL, Gerard van
Methoden van grondmechanisch onderzoek in Groot Paramaribo t.b.v. funderingsberekeningen / Brussel, Gerard van
Paramaribo, SR : Auteur, 1988 . - 53 p.
Met lit. opg.
Bsc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur - Bouwkunde
00678-17
BODEMONDERZOEK; GRONDONDERZOEK; FUNDERINGEN; FUNDERINGSTECHNIEK; FUNDERINGSGEBREKEN; BODEMWERKEN; BODEMGESTELDHEID; CONSTRUCTIE-ELEMENTEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; RESEARCH METHODS; SOILS; CONSTRUCTION MATERIALS;
Copy info:

COLBIB
select
print
109096
SRUvSCB
LAC 628
628
LACKIN, Jasper
Compact bodembescherming : editie 2013 / Lackin, Jasper; Nijs, Piet de
Den Haag, NL : Sdu, 2013 . - 363 p. : ill.
Met reg.
ISBN: 9789012391931
MILIEUBESCHERMING; BODEMONDERZOEK; BODEMANALYSE; BODEMKUNDE; BODEMVERONTREINIGING; KWALITEIT; MILIEURECHT; ONDERZOEKSTECHNIEKEN;
NATURE CONSERVATION; SOIL SURVEY; SOILS; SOIL SCIENCES; SOIL ANALYSIS; QUALITY CONTROL; ENVIRONMENTAL CONSERVATION;
Copy info: Inventory No.:201600000466 Library: SRUvSCB Shelf info: LAC 628 Loan Type:L

COLBIB
select
print
106799
SRUVSCB
KIT 1712

HAMILTON, Robert
Bijdrage tot de bodemkundige kennis van -Nederlandsch- West-Indie -Tropengronden I / Hamilton, Robert
Utrecht, NL : Kemink en Zoon, 1945 . - 54 p.
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Dr. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht
BODEMONDERZOEK; GRONDONDERZOEK; BODEMANALYSE; PROEFNEMINGEN; BODEMSTRUCTUUR; TOPOGRAFIE; NEDERLANDSE ANTILLEN; SURINAME;
SOIL SURVEY; SOILS; TESTING; SOIL SCIENCES; SOIL ANALYSIS; TOPOGRAPHY;
Copy info:

COLBIB
select
print
106568
SRUVSCB
KIT 1590

Anton Sudjarwo : tekst van interviews en commentaren van de aflevering -Anton Sudjarwo- uit de IKON-televisieserie -de nieuwe Ketters, waarin de erosieproblemen van Java aan de orde wordengesteld
Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking
Den Haag, NL : Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking, [19..] . - 14 p. : ill.
EROSIE; GROND, UITPUTTING VAN DE; CULTUURMETHODEN; AANPLANTINGSSYSTEMEN; ONTWIKKELINGSHULP; OPLOSSINGEN; INTERVIEW; JAVA; INDONESIE;
EROSION; SOILS; CULTIVATION; MIGRATION; WOMEN; INTERVIEWS;
Copy info:

COLBIB
select
print
106567
SRUVSCB
KIT 1589

Mochtar Lubis : tekst van interviews en commentaren van de aflevering -Mochtar Lubis- uit de IKON-televisieserie -de nieuwe Ketters, waarin de erosieproblemen van Java aan de orde wordengesteld
Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking
Den Haag, NL : Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking, [19..] . - 14 p. : ill.
EROSIE; GROND, UITPUTTING VAN DE; CULTUURMETHODEN; AANPLANTINGSSYSTEMEN; TRANSMIGRATIE; VROUWENKWESTIE; INTERVIEW; JAVA; INDONESIA;
EROSION; SOILS; CULTIVATION; MIGRATION; WOMEN; INTERVIEWS;
Copy info:

COLBIB
select
print
102907
SRUvSCB
KIT 0887

VOORDE, P.K.J. van der
De bodemgesteldheid van het ritsenlandschap en van de oude kustvlakte in Suriname = Soil conditions of the ridge landscape and of the old coastal plain of Suriname / Voorde, P.K.J. van der
Amsterdam, NL : Soest [etc.], 1957 . - 210 p. : ill.
Met kaarten. - Met sum.. - Met lit.opg.
BODEMONDERZOEK; BODEMCLASSIFICATIE; GEOMORFOLOGIE; SEDIMENTATIE; BODEMANALYSE; BODEMSTRUCTUUR; LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK; WATERBEHEERSING; ONTWATERING; SURINAME;
SOIL SURVEY; SOILS; SOIL SCIENCES; GEOMORPHOLOGY; SOIL ANALYSIS; AGRICULTURAL RESEARCH; DRAINAGE;
Copy info:

COLBIB
select
print
102837
SRUvSCB
KIT 0874

KAMERLING, G.E.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek in de jonge kustvlakte van Suriname / Kamerling, G.E.
Wageningen, NL : Pudoc, 1974 . - 259 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met samenvatting. - Met sum.
ISBN: 90-220-0527-5
BODEMONDERZOEK; BODEMEIGENSCHAPPEN, FYSISCHE; SEDIMENTATIE; KUSTAFZETTINGEN; LANDBOUWONDERZOEK; HYDROLOGIE; IRRIGATIE; ONTWATERING; LANDBOUWGEWASSEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOILS; AGRICULTURAL RESEARCH; HYDROLOGY; IRRIGATION; DRAINAGE; AGRICULTURAL PRODUCTS;
Copy info:

COLBIB
select
print
010712
SRUvSCB
EDE 631.4
631.4
EDELMAN, C.H.
Sociale en economische bodemkunde / Edelman, C.H.
Amsterdam, NL : Noord-Hollandsche [etc.], 1949 . - 149 p. : ill.
Met lit. opg.
BODEMONDERZOEK; BODEMVRUCHTBAARHEID; NATUURGRONDEN; CULTUURGRONDEN; BODEMBESCHERMING; BODEMEROSIE; GRONDVERBETERING; BODEMKWALITEIT; VERZOUTING; VERDROGING; ONTGINNING;
SOIL SURVEY; SOILS; SOIL CONSERVATION; SOIL DEGRADATION;
Copy info: Inventory No.:199700011113 Library: SRUvSCB Shelf info: EDE631.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
010482
SRUvSCB
BIB 631.43
631.43
Bibliography on soil construction
UN Centre for Human Settlements -Habitat-
Nairobi, KE : UN [etc.], 1989 . - 173 p.
Project conceived and carried out by CRATerre and l-Ecole d-Architecture de Grenoble -France- for UNESCO, l-AFESD, -lAFGUND, and MOE of Somalia. - Met index
ISBN: 92-1-131089-8
BODEMSTRUCTUUR; BODEMEIGENSCHAPPEN; BODEMCLASSIFICATIE; BODEMGESTELDHEID; GRONDVERBETERING;
SOIL SURVEY; SOILS;
Copy info: Inventory No.:199700031141 Library: SRUvSCB Shelf info: BIB631.43 Loan Type:L
Inventory No.:199700014395 Library: SRUvSCB Shelf info: BIB631.43 Loan Type:L



page 1 of 1

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics