logo

Database:
COLBIB
Search:
PUBLIC ORDER []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 6
go to page                


1 / 88
select
print






Control Number118450
LibraryCentral library
SignatureBLA 351.75
TitleFrom chasing violations to managing risks : origins, challenges and evolutions in regulatory inspections
Main authorBlanc, Florentin Olivier Michel
Publisher[Leiden] : Auteur, 2016
Description 347 pagina's
Thesis infoDr. Proefschrift Universiteit Leiden
NotesMet sum.. - Met bibliogr.. - Met samenvatting
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; INSPECTIE; ONDERZOEKSMETHODEN; INNOVATIES
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; RESEARCH METHODS; INNOVATIONS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201800000411SRUvSCBLBLA 351.75




2 / 88
select
print






Control Number118226
LibraryCentral library
SignatureSK 00270-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet anti-rook beleid van de werkgever
Main authorKartopawiro, Marco
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 71 pagina's
Thesis infoLL.B Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00270-18
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; TABAK; GEZONDHEIDSRECHT; ROKEN; ARBEIDSOVEREENKOMST; WERKRUIMTEN; ROOKBELEID; TABAKSWET; SANCTIES; SANCTION; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; SMOKING; LABOUR CONTRACTS; PUBLIC LAW; EMPLOYERS; LIABILITY




3 / 88
select
print






Control Number114718
LibraryCentral library
SignatureSK 00122-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet wettelijk kader van de Algemene Jaarlijkse Keuring -AJK [Edocument]
Main authorWijntuin, Damaris
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 41 pagina's : illustraties
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten
00122-17; 001669-17
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; AUTOKEURINGEN; MOTORRIJTUIGEN; WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; VERKEERSTOEZICHT; KEURINGSINSTANTIES; KEURMEESTER; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; MOTOR VEHICLES; TESTING; TRAFFIC CONTROL; QUALITY CONTROL; LIABILITY

Fulltext available



4 / 88
select
print






Control Number114622
LibraryCentral library
SignatureBAN 351.75
TitleCafes in opstand : een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door cafehouders
Main authorBantema, Willem
PublisherDen Haag : BJu, 2016
Description 154 pagina's
ISBN9789462902589
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; ROKEN; HORECA; TABAKSWET
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; SMOKING; PUBLIC LAW

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201700000129SRUvSCBLBAN 351.75




5 / 88
select
print






Control Number98162
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit d.d. 22 april 1977, inzake inwerkingtreding van de Landsverordening van 9 mei 1975 en de Wet van 11 maart 1977
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1977
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 16
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; VERKEERSTOEZICHT; WEGVERKEER, TOEZICHT OP HET; MOTORRIJTUIGEN; VERKEERSORGANISATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; TRAFFIC CONTROL; ROAD TRAFFIC; MOTOR VEHICLES

Fulltext available



6 / 88
select
print






Control Number97721
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 2 januari 1979 no. 1, houdende aanwijzing van hulpofficieren van Justitie ex artikel 143 sub 2- van het Wetboek van Strafvordering
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1979
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 1
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)STRAFRECHTSPLEGING; OPENBARE ORDE; POLITIE; BENOEMING; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL JUSTICE; PUBLIC ORDER; POLICE

Fulltext available



7 / 88
select
print






Control Number97689
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie, Leger en Politie en Buitenlandse Zaken van 18 november 1980 no. 4664, houdende vaststelling van het formulier van oproeping, als bedoeld in de artikelen 354 e.v. van het Wetboek van Strafvordering
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 7 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 134
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)VERKEERSRECHT; OPENBARE ORDE; VERKEERSTOEZICHT; RECHTSVORDERING; WETSOVERTREDINGEN; FORMULIEREN; SURINAME
Subjects (Eng.)TRAFFIC CONTROL; PUBLIC ORDER; LEGAL CLAIM

Fulltext available



8 / 88
select
print






Control Number97584
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-31 : Decreet van 11 november 1980 tot wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Reglement op de inrichting en de samenstelling van de Surinaamse Rechterlijke Macht en enige andere wetten. Aanpassings- en Wijzigingswet Strafvordering
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 24 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 116
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; STRAFPROCES; STRAFFEN; STRAFPROCEDURE; CRIMINALITEIT; MISDAADPREVENTIE; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; CRIMINAL PROCEEDINGS; CRIMINAL LAW; CRIME PREVENTION

Fulltext available



9 / 88
select
print






Control Number97533
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet B-6 : Decreet van 22 augustus 1980, regelende de uitzetting in het kader van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust, in het bijzonder met het oog op de prostitutiebestrijding
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 1980
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 66
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; PROSTITUTIE; ZEDENDELICTEN; ILLEGALE IMMIGRATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; PROSTITUTION; ILLEGAL IMMIGRATION

Fulltext available



10 / 88
select
print






Control Number97532
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet B-5 : Decreet van 22 augustus 1980, regelende verlening van algemene opsporingsbevoegdheid aan de Militaire Politie
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 1980
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 65
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; MILITAIR PERSONEEL; MISDAADPREVENTIE; NATIONALE VEILIGHEID; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; MILITARY PERSONNEL; CRIME PREVENTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available



11 / 88
select
print






Control Number97235
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 30 oktober 1981 ter uitvoering van de artikelen 14, 15 en 24 van het Zeevisserijdecreet 1980. S.B. 1980 no. 144. Kustvisserijbesluit 1981
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 5 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 166
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; ZEEVISSERIJ; KUSTVISSERIJ; VAARTUIGEN; REGISTRATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; SEA; FISHERY; COASTAL FISHERY

Fulltext available



12 / 88
select
print






Control Number96933
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Openbare Werken en Verkeer van 24 maart 1981, houdende de uitvoering van enkele artikelen van het Zeevisserijdecreet 1980. S.B. 1980 no. 140
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 64
Notes1 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; ZEEVISSERIJ; TARIEVEN; CERTIFICATEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; SEA; FISHING; PRICES

Fulltext available



13 / 88
select
print






Control Number96820
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 22 april 1981 no. 3209 houdende afwijking van een of meer bepalingen m.b.t. hoofdstukken II, III en IV van het zeevisserijdecreet C-14 -S.B. 1980 no. 144- inzake kustvisserij
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 45
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; VISSERIJ; KUSTVISSERIJ; TARIEVEN; VERGUNNINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; FISHING; COASTAL FISHERY; PRICES; PERMITS

Fulltext available



14 / 88
select
print






Control Number95213
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet B-5A : decreet van 25 maart 1983, regelende tijdelijke verlenging van algemene opsporingsbevoegdheid aan de Militaire Politie
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 33
Notes1 ex
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; MILITAIR PERSONEEL; MISDAADPREVENTIE; NATIONALE VEILIGHEID; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; MILITARY PERSONNEL; LEGAL DECISIONS

Fulltext available



15 / 88
select
print






Control Number93900
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerbeterblad op het Staatsblad 1984 no. 17, decreet C-80 van 2 februari 1984, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1984
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 25
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE, DELICTEN TEGEN DE; FUNDAMENTELE VRIJHEDEN; BURGERBESCHERMING; STRAFPROCEDURE; WETSOVERTREDINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; CITIZEN PROTECTION; PUNISHMENT PROCEDURES; LAW VIOLATIONS

Fulltext available



page 1 of 6
go to page                

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics