logo

Database:
COLBIB
Search:
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID []
References found:
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 2
go to page        
  1 / 40
COLBIB
select
print
116731
SRUvSCB
SK 001154-17
WORDT NIET UITGELEEND
LACHMIPERSAD, Vinand
De aansprakelijkheid van de producent in Nederland in vergelijking met de aansprakelijkheid van de producent in Suriname voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product [CD-Rom] / Lachmipersad, Vinand
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 001153. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001154-17
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; CONSUMENT; SCHADEVERGOEDING; CONSUMENTENBESCHERMING; RECHTSPOSITIE; ONRECHTMATIGE DAAD; WETTELIJKE REGELINGEN; VERDRAG VAN CHAGUARAMAS; RECHTSVERGELIJKING; PRODUCT LIABILITY; NEDERLAND; SURINAME;
NEW PRODUCTS; LIABILITY; LEGAL RESPONSIBILITY; COMPENSATION; COMPARATIVE LAW; COMPARATIVE ANALYSIS; CONSUMERS; CONSUMER PROTECTION; NETHERLANDS;
Copy info:

  2 / 40
COLBIB
select
print
116730
SRUvSCB
SK 001153-17
WORDT NIET UITGELEEND
LACHMIPERSAD, Vinand
De aansprakelijkheid van de producent in Nederland in vergelijking met de aansprakelijkheid van de producent in Suriname voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt / Lachmipersad, Vinand
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 113 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
LL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
001153-17
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; CONSUMENT; SCHADEVERGOEDING; CONSUMENTENBESCHERMING; RECHTSPOSITIE; ONRECHTMATIGE DAAD; WETTELIJKE REGELINGEN; VERDRAG VAN CHAGUARAMAS; RECHTSVERGELIJKING; PRODUCT LIABILITY; NEDERLAND; SURINAME;
NEW PRODUCTS; LIABILITY; LEGAL RESPONSIBILITY; COMPENSATION; COMPARATIVE LAW; COMPARATIVE ANALYSIS; CONSUMERS; CONSUMER PROTECTION; NETHERLANDS;
Copy info:

  3 / 40
COLBIB
select
print
115163
SRUvSCB
SIK 347.4
347.4
SIKORSKA, Karolina Maria
The presumption of non-conformity in European consumer sales law / Sikorska, Karolina Maria
The Hague, NL : Eleven International, 2015 . - 381 p.
Met sum.. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met index
ISBN: 978-94-6236-557-5
Dr. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
KOOP; CONSUMENTENBESCHERMING; CONSUMENTENKOOP; OVEREENKOMSTENRECHT; NON-CONFORMITEIT; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID;
CONTRACTS; LIABILITY;
Copy info: Inventory No.:201700000478 Library: SRUvSCB Shelf info: SIK 347.4 Loan Type:L

  4 / 40
COLBIB
select
print
115060
SRUvSCB
KEI 347.7
347.7
KEIZER, J.
Bedrijf en internationaal privaatrecht / Keizer, J. . - 4e dr.
Den Haag, NL : BJu, 2015 . - 415 p. : ill.
Met reg.
ISBN: 978-94-6290-085-1
ONDERNEMINGSRECHT; INTERNATIONAAL RECHT; BUITENLANDSE HANDEL; BEDRIJFSLEVEN; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; AANSPRAKELIJKHEID; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT; OCTROOIEN; AUTEURSRECHT; FAILLISSEMENT;
COMMERCIAL LAW; LIABILITY;
Copy info: Inventory No.:201700000380 Library: SRUvSCB Shelf info: KEI 347.7 Loan Type:L

  5 / 40
COLBIB
select
print
107204
SRUvSCB
BLA 347.7
347.7
Blackstone-s statutes on commercial and consumer law 2015-2016 / Rose, F.D., ed. . - 24th ed.
Oxford [etc.], GB : Oxford University, 2015 . - 708 p.
Met index
ISBN: 978-0-19-873600-4
HANDELSRECHT; HANDELSONDERNEMINGEN; CONSUMENTENBESCHERMING; ONRECHTMATIGE DAAD; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; CONTRACTEN; WETGEVING;
Copy info: Inventory No.:201500001150 Library: SRUvSCB Shelf info: BLA 347.7 Loan Type:L

  6 / 40
COLBIB
select
print
103414
SRUvSCB
OOF 0329

Wet van 9 december 1995, houdende nadere wijziging van het Burgerlijk Wetboek. G.B. 1868 no. 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1983 no. 117
Paramaribo, SR : Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1995 . - 18 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 101)
CONSUMENTENBESCHERMING; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; OVERHEIDSINKOMSTEN; TARIEVENPOLITIEK; TARIEVEN; HEFFINGEN; RECLAMETACTIEK; AANSPRAKELIJKHEID; SURINAME;
Copy info:

  7 / 40
COLBIB
select
print
101366
SRUvSCB
WEE 664
664
WEENEN, Tamar Cheka
On the origin and development of the medical nutrition industry = De oorsprong en ontwikkeling van de medische voedingsindustrie / Weenen, Tamar Cheka
Erasmus Universiteit Rotterdam, NL : Rotterdam, 2014 . - 169 p.
Met lit. opg.. - Met sum.
ISBN: 978-90-5892-359-2
Dr. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE; GEZONDHEIDSZORG; VOEDSELVEILIGHEID; VOEDING; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; KWALITEITSNORMEN; INDUSTRIELE PRODUCTIE; FARMACIE;
Copy info: Inventory No.:201400002959 Library: SRUvSCB Shelf info: WEE 664 Loan Type:L

  8 / 40
COLBIB
select
print
099407
SRUvSCB
ALG 347
347
ALGRA, N.E.
Recht op de praktijk af / Algra, N.E.; Caspel, R.D.J. van . - 8e dr.
Groningen [etc.], NL : Wolters-Noordhoff, 2007 . - 333 p.
Met samenvatting. - Met reg.
ISBN: 978-90-01-70023-2
BURGERLIJK RECHT; VERMOGENSRECHT; EIGENDOMSRECHT; HYPOTHEEKRECHT; VERBINTENISSEN; OVEREENKOMSTEN; ONRECHTMATIGE DAAD; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; ONDERNEMINGSVORMEN;
Copy info: Inventory No.:201400002151 Library: SRUvSCB Shelf info: ALG 347 Loan Type:L

  9 / 40
COLBIB
select
print
094072
SRUvSCB
HEE 664
664
HEERES, Heereluurt
Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen : editie 2008 / Heeres, Heereluurt
Den Haag, NL : Sdu, 2007 . - 168 p. . - (Praktijkgidsen Warenwet
Met bijl.. - Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-12329-7
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE; VOEDINGSMIDDELENPRODUCTIE; VOEDSELPRODUCTIE; VOEDSELVEILIGHEID; CONSUMENTENBESCHERMING; PRODUCENTENGEDRAG; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; WETTELIJKE BESLUITEN;
Copy info: Inventory No.:201300002408 Library: SRUvSCB Shelf info: HEE 664 Loan Type:L
Inventory No.:201300002409 Library: SRUvSCB Shelf info: HEE 664 Loan Type:L

COLBIB
select
print
094067
SRUvSCB
HEE 664
664
HEERES, Heereluurt
Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen : editie 2011 / Heeres, Heereluurt . - 3e dr.
Den Haag, NL : Sdu, 2011 . - 205 p. . - (Praktijkgidsen Waar en Wet
Op de kaft: Praktijkgids voor levensmiddelen- en productierecht. - Met bijl.. - Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-38651-7
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE; VOEDINGSMIDDELENPRODUCTIE; VOEDSELPRODUCTIE; VOEDSELVEILIGHEID; CONSUMENTENBESCHERMING; PRODUCENTENGEDRAG; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; WETTELIJKE BESLUITEN;
Copy info: Inventory No.:201300002402 Library: SRUvSCB Shelf info: HEE 664 Loan Type:L
Inventory No.:201300002403 Library: SRUvSCB Shelf info: HEE 664 Loan Type:L

COLBIB
select
print
092744
SRUvSCB
N ONR 347.4
347.4
Onrechtmatige daad : [afdeling 3 : produktenaansprakelijkheid] / Stolker, C.J.J.M., red.; Oldenhuis, F.T., bew.
Kluwer
Deventer, NL : Kluwer, [2010] . - [1700] p.
Band 2. - Losbladig. - Met suppl. - Met bijl.
VERBINTENISSENRECHT; AANSPRAKELIJKHEID; WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; MILIEURECHT; HANDELSRECHT;
Copy info: Inventory No.:201300001407 Library: SRUvSCB Shelf info: N ONR 347.4 Loan Type:K

COLBIB
select
print
091576
SRUvSCB
HEI 347.7
347.7
HEIDEN, A.J.J. van der
Franchising : enkele samenhangende aspecten met betrekking tot de grondslagen voor de juridische vormgeving van franchising, overeenkomstig Nederlandse en algemeen internationale wetgeving en rechtspraak, in theorie en praktijk, een en ander vooral bezien vanuit het effect ervan voor een franchisenemer / Heiden, A.J.J. van der
Deventer, NL : Kluwer, 1992 . - 257 p. . - (Recht en Praktijk; 63)
Met bijl.. - Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 90-268-2311-8
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT; CONTRACTEN; OVEREENKOMSTENRECHT; ZEKERHEIDSSTELLING; MEDEDINGINGSRECHT; MERKENRECHT; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID;
Copy info: Inventory No.:201300001046 Library: SRUvSCB Shelf info: HEI 347.7 Loan Type:L

COLBIB
select
print
087497
SRUvSCB
N ONR 347.5
347.5
Onrechtmatige daad : [VIII. andere aansprakelijkheden]
Deventer, NL : Kluwer, [2010] . - [1000] p.
Band 5. - Losbladig. - Bevat wetgeving aansprakelijkheden. - Met reg.
ONRECHTMATIGE DAAD; WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; RECHTSPERSONENRECHT; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; MILIEURECHT;
Copy info: Inventory No.:201200001784 Library: SRUvSCB Shelf info: N ONR 347.5 Loan Type:K

COLBIB
select
print
084771
SRUvSCB
SK 00470-11
657.4
JHARIHAR, Maheskumar
Kostprijscalculatie van een behandeling op de afdeling Hamam bij de Thermen Hermitage / Jharihar, Maheskumar
Paramaribo, SR : Auteur, 2011 . - 48 p. : ill.
Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
00470-11
KOSTPRIJSBEREKENING; LICHAAMSVERZORGING; GEESTELIJKE GEZONDHEID; PERSOONLIJKE GEZONDHEID; DIENSTVERLENING; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; KOSTPRIJS; KOSTPRIJSBEREKENINGSMETHODEN; KOSTENBEHEERSING; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201100002272 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 00470-11 Loan Type:K

COLBIB
select
print
084641
SRUvSCB
SK 00400-11
347.7 WORDT NIET UITGELEEND
HARDJOPAWIRO, Graciella
Relatie tussen consumentenbescherming en intellectuele eigendomsrechten / Hardjopawiro, Graciella
Paramaribo, SR : Auteur, 2010 . - 53 p.
Met lit. opg.
Mr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00400-11
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT; CONSUMENTISME; MERKRECHT; MERKNAMEN; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; CONSUMENTENGEDRAG; KOOPGEDRAG; KLANTGERICHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201100002043 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 00400-11 Loan Type:K

COLBIB
select
print
084280
SRUvSCB
S P 1933
366.5 WORDT NIET UITGELEEND
VELTMAN, Maike
Voor iedereen een -Prada : nepgoederen vinden gretig aftrek / Veltman, Maike
In: PARBODE / Tjan A Way, Euritha...[et al.], 2011 . - Jrg. 6 . - no. 63
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2011 . - pp. 29-31
CONSUMENTENBESCHERMING; CONSUMENTENGEDRAG; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; KWALITEITSMANAGEMENT; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
084133
SRUvSCB
SK 00326-11
658.87 WORDT NIET UITGELEEND
DJOSETIKO, Simone M.
Invloed consumenten -Innovativeness- op het adoptieproces van -moderne- bankproducten en -diensten : casestudy : de adoptie van moderne bankproducten en -diensten door -potentiele- klanten van de Hakrinbank NV / Djosetiko, Simone M.
Paramaribo, SR : Auteur, 2011 . - 63 p. : ill.
Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Ecnomie
00326-11
DIENSTENMARKETING; BANKWEZEN; DIENSTVERLENING; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; KLANTGERICHT; KLANTENDIENST; CONSUMENTENGEDRAG; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201100001859 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 00326-11 Loan Type:K

COLBIB
select
print
081889
SRUvSCB
PRO 366.1
366.1
PRODUCT en consument / Raaij, W.F. van...[et al.] . - 2e opl.
Utrecht, NL : Lemma, 2004 . - 430 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 90-5189-762-6
CONSUMENTENGEDRAG; KOOPGEDRAG; BEHAVIORISME; PRODUCTSTRATEGIE; BESTEDINGEN; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; SCHADEVERGOEDING;
Copy info: Inventory No.:201000004630 Library: SRUvSCB Shelf info: PRO366.1 Loan Type:L

COLBIB
select
print
080528
SRUvSCB
SK 00147-10
347.5 WORDT NIET UITGELEEND
SEWNUNDUN, Aruna Sarita Debie
CIVIELRECHTELIJKE aansprakelijkheid voor milieuschade / Sewnundun, Aruna Sarita Debie
Paramaribo, SR : Auteur, 2009 . - 115 p.
Op de kaft: Joella, Aruna Sarita Debie. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Mr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00147-10
ONRECHTMATIGE DAAD; MILIEUVERONTREINIGNG; OVEREENKOMSTEN; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING; SCHADEVERGOEDING; MILIEURECHT; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201000002503 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00147-10 Loan Type:K

COLBIB
select
print
077271
SRUvSCB
FLE 658.84
658.84
FLEISCHMANN, Moritz
QUANTITATIVE models for reverse logistics = KWANTITATIEVE modellen voor retourlogistiek / Fleischmann, Moritz
[S.l.] : auteur, 2000 . - 209 p. : ill. . - (ERIM Ph.D. series research in Management; no. 2)
Met bibliogr.. - Met samenvatting
Dr. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
PRODUCTSTRATEGIE; KWALITEITSMANAGEMENT; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; RECYCLING; MILIEU-ONTWIKKELING; NATUURBEHOUD;
Copy info: Inventory No.:200000003694 Library: SRUvSCB Shelf info: FLE658.84 Loan Type:L

COLBIB
select
print
075186
SRUvSCB
PRO 349.6
349.6 658.84
PRODUKTGERICHT milieurecht : rapport / Verschuuren, J.M., red.
Zwolle, NL : W.E.J. Tjeenk Willink, 1994 . - 100 p. . - (Publikaties van de Vereniging voor Milieurecht; 1995-1)
Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 90-271-4125-8
MILIEURECHT; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; PRODUCTIEINDUSTRIE; INDUSTRIELE ECONOMIE; BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID; OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID; CONSUMENTENGEDRAG; CONSUMENTENINFORMATIE;
Copy info: Inventory No.:200800004148 Library: SRUvSCB Shelf info: PRO349.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
073738
SRUvSCB
GUL 340.6
340.6
GULDEN pil : opstellen over farmaceutisch recht aangeboden aan Jhr Mr J.A. Stoop / Biesheuvel, M.B.W....[et al.]
Deventer, NL : Kluwer, 1992 . - 195 p.
ISBN: 90-268-2239-1
GEZONDHEIDSWETGEVING; GENEESMIDDELENVOORZIENING; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; ONRECHTMATIGE DAAD;
Copy info: Inventory No.:200800004126 Library: SRUvSCB Shelf info: GUL340.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
073674
SRUvSCB
ASB 340.6
340.6 616.058
ASBEST en aansprakelijkheid : bewijsvragen, milieu- en produktenaansprakelijkheid / Dunne, J.M. van, red.
Arnhem, NL : Gouda Quint, 1994 . - 230 p. . - (Aansprakelijkheidsrecht; dl. 1)
ISBN: 90-387-0324-4
GEZONDHEIDSRECHT; BEROEPSZIEKTEN; ONRECHTMATIGE DAAD; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING; SCHADEVERGOEDING;
Copy info: Inventory No.:200800004129 Library: SRUvSCB Shelf info: ASB340.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
073656
SRUvSCB
VIJ 341.9
341.9 347.5
Vijftig jaar lex loci delicti : van Dubbinks proefschrift tot een wet conflictenrecht onrechtmatige daad / Boer, Th.M. de, red.
Deventer, NL : Kluwer, 1998 . - 83 p.
Symposium gehouden op vrijdag 14 november 1997 ter ere van Mr. C.W. Dubbink. - Met bibliogr.
ISBN: 90-268-3264-8
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT; ONRECHTMATIGE DAAD; INTERNATIONALE GESCHILLEN; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID;
Copy info: Inventory No.:200800003902 Library: SRUvSCB Shelf info: VIJ341.9 Loan Type:L
Inventory No.:201200002157 Library: SRUvSCB Shelf info: VIJ 341.9 Loan Type:L

COLBIB
select
print
073072
SRUvSCB
MIL 349.6
349.6 628
MILIEU en aansprakelijkheid / Dunne, J.M. van, red.
Arnhem, NL : Gouda Quint, 1994 . - 237 p. . - (Aansprakelijkheidsrecht; dl. 2)
ISBN: 90-387-0355-4
MILIEURECHT; MILIEU-ONTWIKKELING; MILIEUVERONTREINIGING; BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID; ONRECHTMATIGE DAAD; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; WATERVERVUILING; NATUURBESCHERMING; PREVENTIEVE MAATREGELEN;
Copy info: Inventory No.:200800003286 Library: SRUvSCB Shelf info: MIL349.6 Loan Type:Lpage 1 of 2
go to page        

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics