logo

Database:
COLBIB
Search:
PERSONEELSWET []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 6
go to page                


1 / 79
select
print


Control Number119660
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVonnis HvJ dd. 2.12.2016 L.Y. Sairras-Rozenblad ca de Staat Suriname
Author(s)Rudge, E.P.....[et.al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad Nr. 1, Paramaribo, SJB, 2018
Description pp. 92-97
Subjects (Dut.)GERECHTELIJK UITSPRAAK; KORTGEDING; HOGERE BEROEPSOPLEIDING; PERSONEELSWET; BEHOORLIJK BESTUUR; LEIDINGGEVENDEN; DIRECTEUR; WETTELIJKE EISEN; RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL; INSTITUUT VOOR DE OPLEIDING VAN LERAREN; IOL; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGAL DECISION; EDUCATIONAL LEVELS; TEACHERS; LEADER; HIGHER EDUCATION
2 / 79
select
print


Control Number118050
LibraryCentral library
SignatureSK 00225-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen onderzoek naar de haalbaarheid van een gedecentraliseerd personeelsbeleid van de centrale overheid naar de lokale overheden [Edocument] : een casus : Coronie
Main authorRigters, T.J.W.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 67 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Public Administration
00225-18
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OPENBAAR BESTUUR; PERSONEELSMANAGEMENT; FISO; FUNCTIEWAARDERING; DECENTRALISATIE; PERSONEELSONTWIKKELING; HRM; PERSONEELSWET; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; DECENTRALIZATION; HUMAN RESOURCE MANAGEMENT; PERSONNEL MANAGEMENT

Fulltext available3 / 79
select
print


Control Number117467
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 09 oktober 2017, houdende vaststelling van regelen ten aanzien van de implementatie van het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden. Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 28 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 89
Notes3 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTENAREN; ONDERWIJZERS; LONEN; SALARISSCHALEN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIEANALYSE; FUNCTIEOMSCHRIJVING; FUNCTIE INFORMATIESYSTEMEN OVERHEID; FISO; PERSONEELSWET; AMBTENARENPENSIOENWET; AMBTENARENBEZOLDIGINGSBESLUIT; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGES POLICY; TEACHERS; WAGES; LEGISLATION
4 / 79
select
print


Control Number116231
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 23 mei 2017, houdende wijziging van het Staatsbesluit van 5 april 2017, S.B. 2017 no. 33. Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 26 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 53
Notes3 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTENAREN; ONDERWIJZERS; LONEN; SALARISSCHALEN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIEANALYSE; FUNCTIEOMSCHRIJVING; FUNCTIE INFORMATIESYSTEMEN OVERHEID; FISO; PERSONEELSWET; AMBTENARENPENSIOENWET; AMBTENARENBEZOLDIGINGSBESLUIT; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE POLICY; WAGES; CIVIL SERVICE; TEACHERS
5 / 79
select
print


Control Number115742
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 12 april 2017 No. 4675, ingevolge bijlage 3 en 4 van het staatsbesluit van 5 april 2017-S.B. 2017 no. 33, houdende de uitwerking van de nieuwe bezoldigingsreeksen voor onderwijsgevenden en schoolleiders of directeuren van scholen
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 45
Notes3 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTENAREN; ONDERWIJZERS; LEIDINGGEVENDEN; LONEN; SALARISSCHALEN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIE-ANALYSE; FUNCTIE-OMSCHRIJVING; FUNCTIE INFORMATIESYSTEMEN OVERHEID; FISO; PERSONEELSWET; AMBTENARENPENSIOENWET; AMBTENARENBEZOLDIGINGSBESLUIT; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE POLICY; WAGES; CIVIL SERVICE; TEACHERS
6 / 79
select
print


Control Number115737
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 5 april 2017, houdende wijziging van de bestaande FISO- onderwijsfuncties, akten en bevoegdheden, de instelling van nieuwe onderwijsbevoegdheidsgraden en bezoldigingsreeksen voor onderwijgevenden en garantie van de verworven rechten voortvloeiende uit de status die onderwijsgevenden hadden tot 1 januari 2017. Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 27 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 33
Notes3 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTENAREN; ONDERWIJZERS; LONEN; SALARISSCHALEN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIEANALYSE; FUNCTIEOMSCHRIJVING; FUNCTIE INFORMATIESYSTEMEN OVERHEID; FISO; PERSONEELSWET; AMBTENARENPENSIOENWET; AMBTENARENBEZOLDIGINGSBESLUIT; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE POLICY; WAGES; CIVIL SERVICE; TEACHERS
7 / 79
select
print


Control Number115728
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 februari 2017 RP. no. 111-17, houdende het uittreden van de onderwijsgevenden uit het Ambtenarenbezoldigingsbesluit en de FISO-regeling, met ingang van 01 januari 2017
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 13
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTENAREN; ONDERWIJZERS; LONEN; SALARISSCHALEN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIEANALYSE; FUNCTIEOMSCHRIJVING; FUNCTIE INFORMATIESYSTEMEN OVERHEID; PERSONEELSWET; AMBTENARENPENSIOENWET; AMBTENARENBEZOLDIGINGSBESLUIT; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE POLICY; WAGES; CIVIL SERVICE; TEACHERS
8 / 79
select
print


Control Number113256
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 6 mei 2016, houdende wijziging van het staatsbesluit van 11 december 2012 -S.B. 2012 no. 187, regelende de samenstelling, inrichting en werkwijze van de Raad voor Personale Aangelegenheden. Besluit Raad voor Personele Aangelegenheden
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2016
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 65
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)STAATSBESTUUR; OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; ORGANISATIESTRUCTUREN; PERSONEELSWET; HRM; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; GOVERNMENT; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; PERSONNEL MANAGEMENT
9 / 79
select
print


Control Number109003
LibraryCentral library
SignatureSK 00196-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleRechtsbescherming van de ambtenaar bij ontslag [CD-Rom]
Main authorWilliams, Joyce
PublisherParamaribo : Auteur, 2015
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00196-16
NotesHoort bij SK 00195-16. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ONTSLAGRECHT; AMBTENARIJ; OVERHEIDSPERSONEEL; ONTSLAGGRONDEN; PLICHTSVERZUIM; PERSONEELSWET; VONNIS MANSARAM; SCHADEVERGOEDING; DWANGSOM; ONTVANKELIJKHEID; HOF VAN JUSTITIE; SURINAME
10 / 79
select
print


Control Number109002
LibraryCentral library
SignatureSK 00195-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleRechtsbescherming van de ambtenaar bij ontslag
Main authorWilliams, Joyce
PublisherParamaribo : Auteur, 2015
Description [75] pagina's
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00195-16
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ONTSLAGRECHT; AMBTENARIJ; OVERHEIDSPERSONEEL; ONTSLAGGRONDEN; PLICHTSVERZUIM; PERSONEELSWET; VONNIS MANSARAM; SCHADEVERGOEDING; DWANGSOM; ONTVANKELIJKHEID; HOF VAN JUSTITIE; SURINAME
11 / 79
select
print


Control Number105999
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 28 november 2014 no. 11.363-14, houdende vaststelling van nieuwe functies en de bezoldigingsreeks per beroepsgroep voor het personeel van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname -DNA
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2014
Description 12 pagina's : illustraties
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 170
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTSDRAGERS; VOLKSVERTEGENWOORDIGERS; SALARISSCHALEN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIEANALYSE; PERSONEELSWET; AMBTENARENPENSIOENWET; AMBTENARENBEZOLDIGINGSBESLUIT; FUNCTIE INFORMATIESYSTEMEN OVERHEID; FISO; SURINAME
12 / 79
select
print


Control Number101770
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 5 augustus 2014 no. 6891-14, houdende vastlegging dat landsdienaren die vanwege het bevoegd gezag bij beschikking belast zijn met de waarnemning van een functie, welke is ingedeeld vanaf functiegroep 7 tot en met functiegroep 11, en niet voldoen aan de functievereisten, zoals gesteld in het Functie Informatie Systeem Overheid, na een waarneming van minimaal EEN JAAR, in afwijking van de FISO-vereisten, definitief in de waargenomen functie kunnen worden benoemd
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2014
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 92
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)PERSONEEL EN ORGANISATIE; BENOEMING; AMBTENAREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIE INFORMATIESYSTEMEN OVERHEID; FISO; PERSONEELSWET; SURINAME
13 / 79
select
print


Control Number100898
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 9 mei 2014 no. 4129-14, houdende wijziging van het honorarium van de Commissie voor georganiseerd overleg
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2014
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 50
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; PERSONEELSZAKEN; BELONINGEN; PERSONEELSWET; BESLUIT TAAKOMSCHRIJVING; DEPARTEMENTEN 1991; SURINAME
14 / 79
select
print


Control Number98464
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 8 april 1976 tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van ambtenaren. Ambtenarenbezoldigingsbesluit 1976
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1976
Description 28 pagina's : illustraties
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 11
Notes1 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTENAREN; LONEN; SALARISSCHALEN; PERSONEELSVERORDENING; PERSONEELSWET; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; CIVIL SERVANTS; PERSONNEL LAW

Fulltext available15 / 79
select
print


Control Number98069
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 14 augustus 1978 no. 5868, houdende aanvulling van de resolutie van 4 september 1974 no. 9406 -G.B. no. 55- en het Staatsbesluit van 29 december 1976 no. 13333. S.R.S. no. 68
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1978
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 49
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; ONDERWIJZERS; LONEN; SALARISSCHALEN; ONDERWIJSNIVEAUS; VOORTGEZET ONDERWIJS; LERAREN- EN ONDERWIJZERSSALARISREGELING 1958; PERSONEELSWET; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; TEACHERS; WAGES; EDUCATIONAL SYSTEMS; SECONDARY EDUCATION; PERSONNEL LAW

Fulltext availablepage 1 of 6
go to page                

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics