logo

Database:
COLBIB
Search:
MINISTERIES []
References found:
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 3
go to page          
  1 / 58
COLBIB
select
print
116253
SRUvSCB
SK 00922-17
WORDT NIET UITGELEEND
GOKOEL MISSIER, Widathadevi
Een beschrijvend onderzoek naar de toepassing van competentiemanagement door leidinggevenden op het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer [CD-Rom] / Gokoel Missier, Widathadevi
Paramaribo, SR : Auteur, 2017
Hoort bij SK 00921-17. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
00922-17
COMPETENTIE; HUMAN RESOURCE MANAGEMENT; PERSOONLIJKE KWALITEITEN; LEIDERSCHAPSKWALITEITEN; COMPETENTIEPROFIEL; MENTORSCHAP; SMART-INSTRUMENT; PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN; MINISTERIES; SURINAME;
SKILLS DEVELOPMENT; PERSONNEL MANAGEMENT; HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT; LEADERSHIP; GOVERNMENT DEPARTMENTS; PUBLIC WORKS;
Copy info:

  2 / 58
COLBIB
select
print
116252
SRUvSCB
SK 00921-17
WORDT NIET UITGELEEND
GOKOEL MISSIER, Widathadevi
Een beschrijvend onderzoek naar de toepassing van competentiemanagement door leidinggevenden op het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer / Gokoel Missier, Widathadevi
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 56 p.
Met CD-Rom. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
00921-17
COMPETENTIE; HUMAN RESOURCE MANAGEMENT; PERSOONLIJKE KWALITEITEN; LEIDERSCHAPSKWALITEITEN; COMPETENTIEPROFIEL; MENTORSCHAP; SMART-INSTRUMENT; PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN; MINISTERIES; SURINAME;
SKILLS DEVELOPMENT; PERSONNEL MANAGEMENT; HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT; LEADERSHIP; GOVERNMENT DEPARTMENTS; PUBLIC WORKS;
Copy info:

  3 / 58
COLBIB
select
print
108909
SRUvSCB
S P 41
340
Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 oktober 2015 no. 17956-15, houdende vaststelling van een regeling met betrekking tot de overname van dienstvoertuigen door afgetreden ministers en onderministers
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 2015 . - 20 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 145)
3 ex.
PERSONEELSVERVOER; MINISTERIES; WEGVERVOER; WEGTRANSPORT; DIENSTWAGENS; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME;
Copy info:

  4 / 58
COLBIB
select
print
101602
SRUvSCB
CdR 0134

Justitie en politie Nickerie
Ministerie van Justitie
Paramaribo, SR : Ministerie van Justitie, 1990 . - 20 p. : ill.
Themanummer: Justoria : voorlichtingorgaan van het Ministerie van Justitie en Politie, jrg. 4, no. 2(1990)
MINISTERIES; POLITIEDIENST; PUBLIEK RECHT, HANDHAVING VAN; MISDAADPREVENTIE; SMOKKELHANDEL; INFORMATIEBULLETINS; SURINAME;
Copy info:

  5 / 58
COLBIB
select
print
101575
SRUvSCB
CdR 0128

Buzanieuws : informatie bulletin van het Ministerie van Buitenlandse zaken
Paramaribo, SR : Ministerie van Buitenlandse zaken
Aanwezigheid: jrg. 1, no. 1(1986); jrg. 1, no. 2(1987); jrg. 1, no. 3(1987) -2 ex.
INTERNATIONALE BETREKKINGEN; BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN; BUITENLANDSE POLITIEK; REGIONALE ONTWIKKELINGEN; MINISTERIES; INFORMATIEBULLETINS; SURINAME;
Copy info:

  6 / 58
COLBIB
select
print
100415
SRUvSCB
S P 1933
331.88
BREEVELD, Carl
Memre Andre Willem Koornaar, Paramaribo 13-04-1935 - 11-07-2013 / Breeveld, Carl
In: PARBODE / Snijders, Armand...[et al.], 2014 . - Jrg. 9 . - no. 99
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2014 . - p. 91 : ill.
VAKBEWEGING; VAKBONDEN; MINISTERIES; ARBEIDSVRAAGSTUKKEN; BIOGRAFIEEN; KOORNAAR, ANDRE WILLEM; SURINAME;
Copy info:

  7 / 58
COLBIB
select
print
100296
SRUvSCB
S P 1933
35.07
SNIJDERS, Armand
Bouterse is niet veranderd : Celsius Waterberg / Snijders, Armand
In: PARBODE / Snijders, Armand...[et al.], 2014 . - Jrg. 9 . - no. 98
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2014 . - pp. 16-20 : ill.
AMBTSDRAGERS; MINISTERIES; LEIDERSCHAP; POLITIEKE PARTIJEN; IDEOLOGIEKRITIEK; VERKIEZINGEN; BEP; SURINAME;
Copy info:

  8 / 58
COLBIB
select
print
097509
SRUvSCB
S P 41
340
Decreet No. B-4 : Decreet van 22 augustus 1980, houdende een bepaling met betrekking tot de thans geldende wettelijke ordening
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1980 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 64)
1 ex.
MINISTERIES, VERSCHILLENDE; BENOEMINGEN; BESTUURSREGELINGEN; DECENTRALISATIE; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; SURINAME;
Copy info:

  9 / 58
COLBIB
select
print
097508
SRUvSCB
S P 41
340
Decreet No. B-3
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1980 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 63)
1 ex.
MINISTERIES, VERSCHILLENDE; BENOEMINGEN; BESTUURSREGELINGEN; DECENTRALISATIE; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
096003
SRUvSCB
KOR 00692

LOOR, Andre H.
130 jaar Openbare werken Telecommunicatie en Bouwnijverheid : 1856 - 1986 / Loor, Andre H.
Paramaribo, SR : [Ministerie van Openbare Werken, Telecommunicatie en Bouwnijverheid, [1986] . - 35 p. : ill.
Met bijl.
OPENBARE GEBOUWEN; INFRASTRUCTUUR; WETTELIJKE BESLUITEN; JUBILEA; MINISTERIES; GESCHIEDENIS VAN SURINAME; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
095983
SRUvSCB
SK 001300-13
005.96
AFONSOEWA, Mildred
Human resource management bij de overheid [CD-Rom] : een kwalitatief onderzoek bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling / Afonsoewa, Mildred
Paramaribo, SR : Auteur, 2013
Hoort bij SK 001299-13. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
001300-13
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT; MINISTERIES; PERSONEEL EN ORGANISATIE; OVERHEIDSPERSONEEL; WERVING; PERSONEELSBELEID; BELONINGSSYSTEMEN; MOTIVATIE; PENSIONERING; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201300003329 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 001299-13 Loan Type:CD

COLBIB
select
print
095982
SRUvSCB
SK 001299-13
005.96
AFONSOEWA, Mildred
Human resource management bij de overheid : een kwalitatief onderzoek bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling / Afonsoewa, Mildred
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 42 p.
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
001299-13
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT; MINISTERIES; PERSONEEL EN ORGANISATIE; OVERHEIDSPERSONEEL; WERVING; PERSONEELSBELEID; BELONINGSSYSTEMEN; MOTIVATIE; PENSIONERING; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201300003328 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 001299-13 Loan Type:K

COLBIB
select
print
095488
SRUvSCB
SK 001067-13
005.96
ETMAN, D.
Een onderzoek naar het introduceren van werknemers binnen de overheid [Edocument] / Etman, D.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 71 p.
Ook aanw. CD-Rom. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
001067-13
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT; PERSONEELSWERVING; DIENSTBETREKKING; ORGANISATIECULTUUR; ORGANISATIEGEDRAG; OVERHEIDSPERSONEEL; MINISTERIES; SURINAME;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
095487
SRUvSCB
SK 001066-13
005.96
ETMAN, D.
Een onderzoek naar het introduceren van werknemers binnen de overheid / Etman, D.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 69 p.
Met CD-Rom . - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
001066-13
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT; PERSONEELSWERVING; DIENSTBETREKKING; ORGANISATIECULTUUR; ORGANISATIEGEDRAG; OVERHEIDSPERSONEEL; MINISTERIES; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201300002985 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 001066-13 Loan Type:K

COLBIB
select
print
092844
SRUvSCB
S P 41
340
Resolutie van 26 oktober 1991 no. 7892, houdende intrekking van het besluit van de President van de Republiek Suriname van 7 januari 1991 no. 001 -S.B. 1991 no. 1, betreffende het opdragen van het beheer en de zorg voor de uitvoering van de taken van het Ministerie van Financien aan de Vice-President van de Republiek Suriname, onder de constitutionele verantwoordelijkheid van de President
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1991 . - 5 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 62)
1 ex.
BESTUURSREGELINGEN; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; AMBTELIJKE HANDELINGEN; MINISTERIES; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
091458
SRUvSCB
S P 41
340
Resolutie van 6 december 1994 no. 7496-94, inzake vaststelling, als voorlopig maatregel, de functie-benamingen bij de Bestuursdienst van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en indeling in functiecategorien
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1994 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 104)
1 ex.
AMBTENAREN; FUNCTIEBEOORDELING; FUNCTIEWAARDERING; BESTUURSNIVEAUS; MINISTERIES; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
091457
SRUvSCB
S P 41
340
Resolutie van 6 december 1994 no. 7495-94, inzake vaststelling, als voorlopig maatregel, de functiebenamingen bij de Bestuursdienst van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en indeling in functiecategorien
Ministerie van BiZa
Paramaribo, SR : Ministerie van BiZa, 1994 . - 3 p. . - (Staatsblad van de Republiek Suriname; no. 103)
1 ex.
AMBTENAREN; FUNCTIEBEOORDELING; FUNCTIEWAARDERING; BESTUURSNIVEAUS; MINISTERIES; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
089962
SRUvSCB
SK 0018-13
354
Concept beleidsplan 2006 - 2007
Ministerie van Binnenlandse zaken
[Paramaribo], SR : Ministerie van Binnenlandse zaken, [2006] . - 90 p.
Met bijl.
0018-13
MINISTERIES; PLANNING; ONTWIKKELINGSPLANNEN; BELEID EN ORGANISATIE; MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN; ORGANISATIESTRUCTUUR; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201300000178 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 0018-13 Loan Type:K

COLBIB
select
print
089573
SRUvSCB
S P 1933
354
BRAVE, Iwan
Ik ben van toegevoegde waarde : Stanley Betterson / Brave, Iwan
In: PARBODE / Moll, Tom van...[et al.], 2012 . - Jrg. 7 . - no. 79
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2012 . - pp. 36-41 : ill.
MINISTERIES; REGIONALE PLANOLOGIE; DECENTRALISATIE; BESTUURSREGELINGEN; POLITIEKE PARTIJEN; BIOGRAFIEEN; BETTERSON, STANLEY; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
089260
SRUvSCB
SK 00329-12
005.57
JAGERNATH, Charisma
Informatieverzorging bij het Ministerie van Openbare Werken / Jagernath, Charisma
Paramaribo, SR : Auteur, 2012 . - 48 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
00329-12
COMMUNICATIE; INFORMATIEVERSTREKKING; INFORMATIEVERWERKING; MINISTERIES; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201200002606 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 00329-12 Loan Type:K

COLBIB
select
print
084665
SRUvSCB
S P 1933
92 WORDT NIET UITGELEEND
SNIJDERS, Armand
Ik laat mij niet manipuleren : Soewarto Moestadja / Snijders, Armand
In: PARBODE / Tjan a Way, Euritha...[et al.], 2011 . - Jrg. 6 . - no. 64
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2011 . - pp. 19-21 : ill.
BIOGRAFIEEN; MINISTERIES; OPENBAAR BESTUUR, ACTIVITEITEN VAN HET; AMBTENARIJ; MOESTADJA, SOEWARTO; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
081226
SRUvSCB
SK 001415-10
354 331.1 WORDT NIET UITGELEEND
SMITH, Imro L.
40 jaar jubileumboek 27 januari 1970 - 27 januari 2010 : Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu / Smith, Imro L.
Paramaribo, SR : Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, 2010 . - 92 p. : ill.
Met bijl.
ISBN: 978-99914-071-9
001415-10
MINISTERIES; ARBEIDSVRAAGSTUKKEN; MILIEU-ONTWIKKELING; GESCHIEDENIS; MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201000003556 Library: SRUvSCB Shelf info: SK001415-10 Loan Type:K

COLBIB
select
print
080605
SRUvSCB
S BR 12413
351 31 WORDT NIET UITGELEEND
MINISTERIE van Binnenlandse Zaken, districtsbestuur en Justitie -directoraat Justitie : statistische informatie oktober en november 1983
Ministerie van Binnenlandse zaken, Districtsbestuur en Justitie
Paramaribo, SR : Ministerie van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Justitie, 1983 . - 44 p. : ill.
Met bijl.
00962-10
OPENBAAR BESTUUR, ACTIVITEITEN VAN HET; MINISTERIES; STATISTIEK; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201000002642 Library: SRUvSCB Shelf info: SBR12413 Loan Type:K

COLBIB
select
print
080308
SRUvSCB
SK 00664-10
351 WORDT NIET UITGELEEND
MINISTERIE van Justitie : statistische informatie januari tot en met maart 1987
Ministerie van Justitie
Paramaribo, SR : Ministerie van Justitie, [1987] . - 56 p. : ill.
Met bijl.
00664-10
OPENBAAR BESTUUR, ACTIVITEITEN VAN HET; MINISTERIES; STATISTIEK; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201000002284 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00664-10 Loan Type:K

COLBIB
select
print
080033
SRUvSCB
S BR 12273
354 WORDT NIET UITGELEEND
ADHIN, H.S.
Het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer : feiten en wensen / Adhin, H.S.
Paramaribo, SR : Ministerie van Openbare Werken en Verkeer, 1973 . - 19 p.
00517-10
MINISTERIES; ONTWIKKELINGSPLANNEN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201000001998 Library: SRUvSCB Shelf info: SBR12273 Loan Type:Kpage 1 of 3
go to page          

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics