logo

Database:
COLBIB
Search:
MEASUREMENTS []
References found:
Showing:
1 .. 18   in format [Detailed]
page 1 of 1
  1 / 18
COLBIB
select
print
116427
SRUvSCB
SK 001030-17
WORDT NIET UITGELEEND
LENSELINK, K.J.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enkele opmerkingen met betrekking tot de perkolatiesnelheid op het agrohydrologisch proefveld Jarikaba / Lenselink, K.J.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1970 . - 8 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 286. - Met krt.
001030-17
BODEMONDERZOEK; WATERBEHEERSING; INFILTRATIE; INFILTRATIESNELHEID; BODEMGESTELDHEID; GRONDWATER; DOORLATENDHEID; AFVOERTRENSEN; ONTWATERING; NEERSLAGINTENSITEIT; METINGEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; WATER RESOURCES MANAGEMENT; SOIL MOISTURE; SOIL MAPS; GROUNDWATER; DRAINAGE; RAIN; MEASUREMENTS;
Copy info:

  2 / 18
COLBIB
select
print
116425
SRUvSCB
SK 001028-17
WORDT NIET UITGELEEND
GRIJSEN, J.G.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : drainage-ontwerp ten behoeve van de inpoldering van het zwamp, gelegen achter de plantage Morgenstond / Grijsen, J.G.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1969 . - 14 p. : ill. . - (Bodemfisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 219. - Met krt.
001028-17
BODEMONDERZOEK; LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK; CITRUSTEELT; WATERBEHEERSING; DRAINAGE; ONTWERPTECHNIEKEN; METINGEN; DOORLATENDHEID; ZWAMPEN; POLDERS; SURINAME;
SOIL SURVEYS; AGRICULTURAL RESEARCH; FRUIT; WATER RESOURCES MANAGEMENT; BUILDING DESIGN; SOIL MOISTURE; MEASUREMENTS;
Copy info:

  3 / 18
COLBIB
select
print
116421
SRUvSCB
SK 001024-17
WORDT NIET UITGELEEND
ELBERS, H.A.J.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enige onderzoekingen naar de bruikbaarheid van de Edelman- en de steekboor bij bepaling van de doorlatendheid door middel van de boorgatenmethode / Elbers, H.A.J.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1965 . - 5 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 40. - Met krt.
001024-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMEIGENSCHAPPEN; METINGEN; HYDROLOGIE; GRONDWATER; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; MEASUREMENTS; HYDROLOGY; GROUND WATER;
Copy info:

  4 / 18
COLBIB
select
print
116412
SRUvSCB
SK 001018-17
WORDT NIET UITGELEEND
BIPAT, R.
Doorlatendheidsmetingen -westelijk deel Combinatie Plan, Nickerie, waaronder het voorlopig geplande Citrusproefbedrijf / Bipat, R.; Kamerling, G.E.; Sibilo, H.H.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1967 . - 10 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 127. - Met krt.
001018-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; WATERBEHEERSING; DOORLATENDHEID; LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK; CITRUS; METINGEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; WATER RESOURCES MANAGEMENT; AGRICULTURAL RESEARCH; FRUIT; MEASUREMENTS;
Copy info:

  5 / 18
COLBIB
select
print
116408
SRUvSCB
SK 001014-17
WORDT NIET UITGELEEND
KAMERLING, G.E.
Berekening van de irrigatie-behoefte bij mechanische natte rijstverbouw in de polder Wageningen, Suriname / Kamerling, G.E.; Bal, L.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1965 . - 14 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 27. - Met krt.
001014-17
BODEMONDERZOEK; IRRIGATIE; WATERBEHEERSING; RIJSSTEELT; LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK; NEERSLAG; NEERSLAGGEGEVENS; METINGEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; IRRIGATION; WATER RESOURCES MANAGEMENT; SOIL MOISTURE; RICE; AGRICULTURAL RESEARCH; RAIN; MEASUREMENTS;
Copy info:

  6 / 18
COLBIB
select
print
116125
SRUvSCB
S BR 14134
WORDT NIET UITGELEEND
RAMAUTAR, R.U.S.
Wegmaterialen onderzoek bij de Koninklijke Wegenbouw Maatschappij Stevin, K.W.S. / Ramautar, R.U.S.
Paramaribo, SR : Auteur, 1982 . - 27 p. : ill.
Stageverslag Universiteit van Suriname. Faculteit der Technische Wetenschappen. Civiele Techniek. - Afstudeerverslag deel II
00872-17
WEGENAANLEG; BOUWKUNDIG ONTWERP; ONTWERPTECHNIEKEN; MATERIALEN; ASFALT; MATERIAALEIGENSCHAPPEN; MEETRESULTATEN; BOUWWERKZAAMHEDEN; BOUWSTOFFEN; BOUWVOORSCHRIFTEN; SURINAME;
ROAD ENGINEERING; BUILDING DESIGN; MATERIALS; BITUMEN; MEASUREMENTS; BUILDING STANDARDS;
Copy info:

  7 / 18
COLBIB
select
print
115978
SRUvSCB
S BR 14104
WORDT NIET UITGELEEND
Practicum hydrometrie : de bepaling van de afvoercoefficient van de afwateringssluis van het Saramaccakanaal / Renfurm, S....[et al.]
Paramaribo, SR : Auteur, [19..] . - 12 p. : ill.
Werkverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Hydrometrie
00812-17
WATERBEHEERSING; SLUIZEN; ONTWATERING; WATERSTAND; METINGEN; KANALEN; DRAINAGE; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; MEASUREMENTS;
Copy info:

  8 / 18
COLBIB
select
print
115356
SRUvSCB
THI 351.77
351.77
THIJSSEN, Carel
Jaarboek stralingsbescherming : editie 2016-2017 / Thijssen, Carel; Jonkergouw, Paul
Den Haag, NL : Sdu, 2016 . - 891 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-39804-6
GEZONDHEIDSTOEZICHT; STRALING; ATMOSFERISCH MILIEU; RADIOACTIEVE STOFFEN; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; VOORZORGSMAATREGELEN; ARBEIDSMILIEU; WETTELIJKE BESLUITEN;
HEALTH POLICY; RADIATION; RADIOACTIVE MATERIALS; SAFETY MEASUREMENTS; LABOUR LAW;
Copy info: Inventory No.:201700000762 Library: SRUvSCB Shelf info: THI 351.77 Loan Type:L

  9 / 18
COLBIB
select
print
112915
SRUvSCB
S P 1933A

HAANSKORF, Maja
Maduro : alles om aan de macht te blijven : van intimidatie tot buitenlandse invasie / Haanskorf, Maja
In: PARBODE / Neijhorst, Julian...[et al.], 2016 . - Jrg. 11 . - no. 124
Paramaribo, SR : Caribbean Media Group, 2016 . - pp. 64-67 : ill.
POLITIEKE ONTWIKKELING; ECONOMISCHE CRISIS; ARMOEDEGRENS; SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; POLITIEKE MACHT; DICTATORIAAL GEDRAG; BEDREIGINGEN; MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN; VEILIGHEIDSCRISIS; ELECTRICITEITSTEKORT; RECHTERLIJKE MACHT; VENEZUELA;
POLITICAL DEVELOPMENT; ECONOMIC RECESSION; POVERTY; ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT; DICTATORSHIP; SOCIAL ISSUES; SAFETY MEASUREMENTS; ELECTRICITY; LAWYERS;
Copy info:

COLBIB
select
print
112473
SRUvSCB
PTC 1421

JAGGAN, Mayuri
Onderzoek naar de chemische paramaeters die bepalend kunnen zijn voor een gezonde groei en ontwikkeling van mangrovevegetatie in modderbanken voor de kust van Saramacca, Coronie en Nickerie / Jaggan, Mayuri; Kasanpawiro, Xaviera
Paramaribo, SR : Auteur, 2014 . - 127 p. : ill.
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
B.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Hoger Laboratorium Onderwijs - Analytische chemie
MANGROVE; KUSTBESCHERMING; BROEDPLAATSEN; GROEI; OMGEVINGSFACTOREN; CHEMISCHE ONDERZOEKSPARAMETERS; BODEMMONSTERS; BODEMVRUCHTBAARHEID; MEETRESULTATEN; BEMONSTERING; MILIEUBESCHERMING; SURINAME;
TREES; COASTAL PROTECTION; GROWTH RATE; CHEMICAL RESEARCH; MEASUREMENTS; SOIL SURVEY; ENVIRONMENTAL HEALTH;
Copy info:

COLBIB
select
print
110027
SRUvSCB
COB 621.3
621.3
COBBEN, J.F.G.
Handleiding NEN 1010 : theorie en praktijk voor elektronische installaties / Cobben, J.F.G.; Kluwen, N.J. . - 3e herz. dr.
Den Haag, NL : Sdu, 2011 . - 239 p. : ill.
Met reg.
ISBN: 978-90-12-58321-3
ELEKTROTECHNIEK; VEILIGHEIDSNORMEN; ELEKTRISCHE INSTALLATIES; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; INTERNATIONALE NORMEN; INTERNATIONAL STANDARDS;
ELECTRICAL ENGINEERING; SAFETY MEASUREMENTS; STANDARDIZATION; ELECTRICAL EQUIPMENT;
Copy info: Inventory No.:201600000789 Library: SRUvSCB Shelf info: COB 621.3 Loan Type:L
Inventory No.:201600000790 Library: SRUvSCB Shelf info: COB 621.3 Loan Type:L

COLBIB
select
print
110026
SRUvSCB
COB 621.3
621.3
COBBEN, J.F.G.
Handleiding NEN 1010 : theorie en praktijk voor elektronische installaties / Cobben, J.F.G.; Kluwen, N.J. . - 2e herz. dr.
Den Haag, NL : Sdu, 2008 . - 239 p. : ill.
Met reg.
ISBN: 978-90-12-12817-9
ELEKTROTECHNIEK; VEILIGHEIDSNORMEN; ELEKTRISCHE INSTALLATIES; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; INTERNATIONALE NORMEN; INTERNATIONALS STANDARDS;
ELECTRICAL ENGINEERING; SAFETY MEASUREMENTS; STANDARDIZATION; ELECTRICAL EQUIPMENT;
Copy info: Inventory No.:201600000788 Library: SRUvSCB Shelf info: COB 621.3 Loan Type:L

COLBIB
select
print
110024
SRUvSCB
BAS 351.78
351.78
Basisboek chemische veiligheid / Arentsen, D....[et al.]
Den Haag, NL : Sdu, 2012 . - 228 p. : ill.
Op de kaft : Risiscobeheersing van gevaarlijke stoffen in de praktijk. - Met bijl.. - Met index
ISBN: 978-90-12-57736-6
OPENBARE VEILIGHEID; CHEMISCHE AFVALSTOFFEN; BESTRIJDINGSMIDDELEN; PESTICIDE; OPSLAGMETHODEN; BRANDVEILIGHEID; VEILIGHEIDSMAATREGELEN; OPENBARE GEZONDHEID; MILIEUBESCHERMING;
SAFETY MEASUREMENTS; CHEMICALS; DANGEROUS MATERIALS; HEALTH; ENVIRONMENTAL CONSERVATION;
Copy info: Inventory No.:201600000786 Library: SRUvSCB Shelf info: BAS 351.78 Loan Type:L

COLBIB
select
print
109792
SRUvSCB
THI 351.77
351.77
THIJSSEN, Carel
Jaarboek stralingsbescherming : editie 2015-2016 / Thijssen, Carel; Jonkergouw, Paul
Den Haag, NL : Sdu, 2015 . - 851 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-39574-8
GEZONDHEIDSTOEZICHT; STRALING; ATMOSFERISCH MILIEU; RADIOACTIEVE STOFFEN; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; VOORZORGSMAATREGELEN; ARBEIDSMILIEU; WETTELIJKE BESLUITEN;
HEALTH POLICY; RADIATION; RADIOACTIVE MATERIALS; SAFETY MEASUREMENTS; LABOUR LAW;
Copy info: Inventory No.:201600000685 Library: SRUvSCB Shelf info: THI 351.77 Loan Type:L

COLBIB
select
print
109663
SRUvSCB
THI 351.77
351.77
THIJSSEN, Carel
Jaarboek stralingsbescherming : editie 2014-2015 / Thijssen, Carel; Jonkergouw, Paul
Den Haag, NL : Sdu, 2014 . - 791 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-39364-5
GEZONDHEIDSTOEZICHT; STRALING; ATMOSFERISCH MILIEU; RADIOACTIEVE STOFFEN; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; VOORZORGSMAATREGELEN; ARBEIDSMILIEU; WETTELIJKE BESLUITEN;
HEALTH POLICY; RADIATION; RADIOACTIVE MATERIALS; SAFETY MEASUREMENTS; LABOUR LAW;
Copy info: Inventory No.:201600000583 Library: SRUvSCB Shelf info: THI 351.77 Loan Type:L
Inventory No.:201600000584 Library: SRUvSCB Shelf info: THI 351.77 Loan Type:L

COLBIB
select
print
109662
SRUvSCB
THI 351.77
351.77
THIJSSEN, Carel
Jaarboek stralingsbescherming : editie 2013-2014 / Thijssen, Carel; Jonkergouw, Paul
Den Haag, NL : Sdu, 2013 . - 645 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met reg.
ISBN: 978-90-12-38167-2
GEZONDHEIDSTOEZICHT; STRALING; ATMOSFERISCH MILIEU; RADIOACTIEVE STOFFEN; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; VOORZORGSMAATREGELEN; ARBEIDSMILIEU; WETTELIJKE BESLUITEN;
HEALTH POLICY; RADIATION; RADIOACTIVE MATERIALS; SAFETY MEASUREMENTS; LABOUR LAW;
Copy info: Inventory No.:201600000582 Library: SRUvSCB Shelf info: THI 351.77 Loan Type:L

COLBIB
select
print
108496
SRUvSCB
BOU 349.4
349.4
Bouwbesluit : toelichting en commentaren - editie 2012 / Graaf, P.J. van der; Overveld, M. van
Den Haag, NL : Sdu, 2012 . - 265 p. : ill. . - (Reeks Bouwbesluit Praktijk; dl. III)
Met reg.
ISBN: 978-90-12-57425-9
BOUWRECHT; WONINGBOUWBELEID; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; BOUWKUNDIGE ELEMENTEN; BOUWFYSICA; BOUWCONSTRUCTIES; INSTALLATIES IN GEBOUWEN; WETTELIJKE BESLUITEN; VOORZORGSMAATREGELEN;
BUILDING; LEGISLATION; GOVERNMENT POLICY; SAFETY MEASUREMENTS; BUILDING MATERIALS; BUILDING DESIGN;
Copy info: Inventory No.:201600000430 Library: SRUvSCB Shelf info: BOU 349.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
108495
SRUvSCB
PRA 349.4
349.4
Praktijkboek Bouwbesluit 2012 / Overveld, M. van...[et al.]
Den Haag, NL : Sdu, 2012 . - 331 p. : ill.
Met bijl.
ISBN: 9789012575713
BOUWRECHT; WONINGBOUWBELEID; VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; BOUWKUNDIGE ELEMENTEN; BOUWFYSICA;
BUILDING; LEGISLATION; SAFETY MEASUREMENTS; BUILDING MATERIALS; BUILDING DESIGN;
Copy info: Inventory No.:201600000429 Library: SRUvSCB Shelf info: PRA 349.4 Loan Type:Lpage 1 of 1

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics