logo

Database:
COLBIB
Search:
MACRO-ECONOMIE []
References found:
315   [Refine the search]
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 13
go to page                         
COLBIB
select
print
116516
SRUvSCB
SK 001049-17

CARAM, A.R.
De kunst van het ondernemend bankieren : de sleutelrol van Jules Tjin Wong Joe bij de stichting en ontwikkeling van Finabank N.V. 1991-2016 / Caram, A.R.
Paramaribo, SR : Finabank N.V., 2016 . - 104 p. : ill
ISBN: 978-99914-7-396-3
001049-17
BANKWEZEN; KREDITINSTELLINGEN; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; MACRO-ECONOMIE; COMMERCIELE BANKEN; BANCAIRE EXPERTISE; CARRIEREONTWIKKELING; BIOGRAFIE; JULES TJIN WONG JOE; CAREER; SURINAME;
BANKING; CREDITS; ECONOMIC DEVELOPMENT; MACROECONOMICS; COMMERCIAL BANKS; CAREER DEVELOPMENT; BIOGRAPHIES;
Copy info:

COLBIB
select
print
116305
SRUvSCB
SK 00965-17
WORDT NIET UITGELEEND
WOLF, Rehuel M.
Een beschouwing van het ingrijpen van de overheid in haar streven naar het bereiken van macro-economische doelstellingen [CD-Rom] / Wolf, Rehuel M.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 : ill.
Hoort bij SK 00964-17. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Economie
00965-17
MACRO-ECONOMIE; OVERHEIDSBELEID; OVERHEIDSBEMOEIENIS; MACRO-ECONOMISCH BELEID; ECONOMISCHE GROEI; INFLATIE; WERKLOOSHEID; OVERHEIDSUITGAVEN; ONTWIKKELINGSPLAN; SURINAME;
MACROECONOMICS; ECONOMIC ANALYSIS; GOVERNMENT POLICY; ECONOMIC GROWTH; INFLATION; UNEMPLOYMENT; PUBLIC EXPENDITURE; DEVELOPMENT PLANS;
Copy info:

COLBIB
select
print
116304
SRUvSCB
SK 00964-17
WORDT NIET UITGELEEND
WOLF, Rehuel M.
Een beschouwing van het ingrijpen van de overheid in haar streven naar het bereiken van macro-economische doelstellingen / Wolf, Rehuel M.
Paramaribo, SR : Auteur, 2017 . - 72 p. : ill.
Met CD-Rom. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Economie
00964-17
MACRO-ECONOMIE; OVERHEIDSBELEID; OVERHEIDSBEMOEIENIS; MACRO-ECONOMISCH BELEID; ECONOMISCHE GROEI; INFLATIE; WERKLOOSHEID; OVERHEIDSUITGAVEN; ONTWIKKELINGSPLAN; SURINAME;
MACROECONOMICS; ECONOMIC ANALYSIS; GOVERNMENT POLICY; ECONOMIC GROWTH; INFLATION; UNEMPLOYMENT; PUBLIC EXPENDITURE; DEVELOPMENT PLANS;
Copy info:

COLBIB
select
print
116136
SRUvSCB
SK 00880-17
WORDT NIET UITGELEEND
Sectormissie Transportinfrastructuur Suriname : concept rapport
Sectormissie Transportinfrastructuur Suriname
Paramaribo, SR : Sectormissie Transportinfrastructuur Suriname, 1993 . - 90 p. : ill.
Met bijl.. - Met krt.
00880-17
TRANSPORTDIENSTEN; VERKEER; MACRO-ECONOMIE; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; WEGVERBINDINGEN; OPENBAAR VERVOER; WEGENNET; WEGVERKEER; WATERWEGEN; LUCHTVERVOER; WEGONDERHOUD; ECONOMISCH BELEID; SAP; SURINAME;
TRANSPORT; TRAFFIC; MACROECONOMICS; ECONOMIC DEVELOPMENT; ROADS; PUBLIC TRANSPORT; TRANSPORT INFRASTRUCTURE; AIR TRANSPORT; MAINTENANCE; ECONOMIC POLICY;
Copy info:

COLBIB
select
print
116026
SRUvSCB
S BR 14116
WORDT NIET UITGELEEND
STOLZ, Mireille
De financiering van begrotingstekorten op de staatsbegroting van Suriname / Stolz, Mireille; Polak, Joan
Paramaribo, SR : Auteur, 1989 . - 28 p. : ill.
Werkverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration, B-II, 7e semester. - Met lit. opg.. - Met bijl.
00858-17
OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSBEGROTING; FINANCIEEL BELEID; OVERHEIDSBUDGET; MACRO-ECONOMIE; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; INKOMENSVERDELING; SURINAME;
PUBLIC FINANCE; NATIONAL BUDGET; GOVERNMENT POLICY; ECONOMIC DEVELOPMENT; INCOME;
Copy info:

COLBIB
select
print
114465
SRUvSCB
LEA 339.9
339.9
The least developed countries report 2016 : the path to graduation and beyond : making the most of the process
UNCTAD
New York [etc.], US : UN, 2016 . - 188 p. : ill.
Met lit. opg.
ISBN: 978-92-1-112905-2
ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK; INTERNATIONALE HANDEL; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; ONTWIKKELINGSSTRATEGIEEN; ECONOMISCHE GROEI; MACRO-ECONOMIE; PLATTELANDSONTWIKKELING; ONTWIKKELINGSLANDEN; DEVELOPMENT ISSUES;
SOCIAL PROBLEMS; DEVELOPMENT AID; INTERNATIONAL TRADE; ECONOMIC DEVELOPMENT; RURAL DEVELOPMENT;
Copy info: Inventory No.:201700000251 Library: SRUvSCB Shelf info: LEA 339.9 Loan Type:L

COLBIB
select
print
110302
SRUvSCB
RIT 336.7
336.7
RITTER, Lawrence S.
Principles of money, banking, and financial markets / Ritter, Lawrence S.; Silber, William L.; Udell, Gregory F. . - 10th ed.
Massachusetts [etc.], US : Addison-Wesley, 2000 . - 627 p. : ill. . - (The Addison-Wesley series in Economics
Hardcover. - Met sum.. - Met index
ISBN: 0-321-02020-0
MONETAIR STELSEL; FINANCIELE MARKTEN; BANKWEZEN; GELD; MONETAIR BELEID; KREDIETWEZEN; MACRO-ECONOMIE; CENTRALE BANK;
MONETARY POLICY; MONETARY SYSTEMS; MONEY MARKET; CREDIT SYSTEMS; FINANCIAL POLICY; MACROECONOMICS; CENTRAL BANKS;
Copy info: Inventory No.:201600000821 Library: SRUvSCB Shelf info: RIT 336.7 Loan Type:L

COLBIB
select
print
110280
SRUvSCB
SK 00674-16

PANCHAM, V.
Structurele voedselinflatie [Edocument] : effecten van internationale ontwikkelingen op het algemeen prijspeil en de agrarische productie in Suriname / Pancham, V.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 46 p. : ill.
Met samenvatting. - Met bijl.. - Met lit. opg.
MSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute of Graduate Studies and Research. Macro-Economic Analysis and Policy
00674-16
MACRO-ECONOMIE; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; PRIJSBELEID; VOEDINGSMIDDELENPRODUCTIE; MONETAIRE POLITIEK; INFLATIE; ARMOEDE; VOEDSELVEILIGHEID; KOOPKRACHT VAN HET GELD; SURINAME;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
108773
SRUvSCB
SK 0067-16
631
BADAL-ABDOELRAHMAN, Roshnigatoen
Een succesvol conditioneel financieringsinstrument [Edocument] : een enquete betreffende de doelstellingen en het beleid van het Agrarisch Kredietfonds Suriname / Badal-Abdoelrahman, Roshnigatoen
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 39 p. : ill.
Met samenvatting. - Met bijl.
MSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute For Graduate Studies and Research. Master Banking and Finance
0067-16
LANDBOUWONTWIKKELING; LANDBOUWKREDIET; KREDIETVERLENING; FINANCIERING; VOEDSELVEILIGHEID; LANDBOUWBEDRIJVEN; MACRO-ECONOMIE; SURINAME;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
108404
SRUvSCB
SK 001652-15
628.1
SOEKHRADJ, Shroetieshil S.
De betekenis van water voor de economie : een onderzoek naar het belang van de natuurlijke hulpbron drinkwater voor de Surinaamse economie / Soekhradj, Shroetieshil, S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 51 p.
Met lit. opg.. - Met bijl.
001652-15
WATERVOORZIENING; ECONOMISCHE WAARDE; ECONOMISCH NUT; BRUIKBAARHEID; MACRO-ECONOMIE; ECONOMISCHE GROEI; PRODUCTIE WAARDE; RESOURCE MANAGEMENT; NATUURLIJKE HULPBRONNEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
105651
SRUvSCB
SK 00819-15
338.2
Leading sectors of Suriname : the impact of mining, agriculture and tourism activities on the economy 1970-2012
Centrale Bank van Suriname
Paramaribo, SR : Centrale Bank van Suriname, 2014 . - 135 p. : ill.
Met bibliogr.. - Met bijl.
00819-15; 00820-15
ECONOMISCHE ONTWIKKELING; INDUSTRIELE PRODUCTIE; OVERHEIDSFINANCIEN; NATIONAAL INKOMEN; MACRO-ECONOMIE; INDUSTRIELE ECONOMIE; BAUXIET; GOUDWINNING; AARDOLIE; LANDBOUWONTWIKKELING; LANDBOUWGEWASSEN; TOERISME; NATUURLIJKE HULPBRONNEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
105430
SRUvSCB
HEI 0411

Raamwerk integraal opbouwplan Suriname 1963-1972
Stichting Planbureau Suriname
Paramaribo, SR : Stichting Planbureau Suriname, [1962] . - 183 p. : ill.
2 ex.. - Met bijl.. - Met samenvatting
ONTWIKKELINGSPLANNEN; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; SOCIALE ONTWIKKELING; ONTWIKKELINGSSTRATEGIEEN; PRODUCTIVITEIT; FINANCIEEL BELEID; MONETAIRE POLITIEK; MACRO-ECONOMIE; OVERHEIDSMAATREGELEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
105106
SRUvSCB
LEA 339.9
339.9
The least developed countries report 2014 : growth with structural tranformation : a post-2015 development agenda
UNCTAD
New York [etc.], US : UN, 2014 . - 169 p. : ill.
Met lit. opg.
ISBN: 978-92-1-112880-2
ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK; INTERNATIONALE HANDEL; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; ONTWIKKELINGSSTRATEGIEEN; ECONOMISCHE GROEI; MACRO-ECONOMIE; PLATTELANDSONTWIKKELING; ONTWIKKELINGSLANDEN;
Copy info: Inventory No.:201500000508 Library: SRUvSCB Shelf info: LEA 339.9 Loan Type:L

COLBIB
select
print
104944
SRUvSCB
KIT 1224

Raamwerk integraal opbouwplan Suriname 1963-1972
Stichting Planbureau Suriname
Paramaribo, SR : Stichting Planbureau Suriname, [1962] . - 183 p. : ill.
Met bijl.. - Met samenvatting
ONTWIKKELINGSPLANNEN; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; SOCIALE ONTWIKKELING; ONTWIKKELINGSSTRATEGIEEN; PRODUCTIVITEIT; FINANCIEEL BELEID; MONETAIRE POLITIEK; MACRO-ECONOMIE; OVERHEIDSMAATREGELEN; SURINAME;
DEVELOPMENT PLANNING; ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT; DEVELOPMENT PROGRAMMES; PRODUCTIVITY; PUBLIC FINANCE; MONETARY POLICY; MACROECONOMICS; GOVERNMENT POLICY;
Copy info:

COLBIB
select
print
104127
SRUvSCB
SK 00129-15
631
BADAL-ABDOELRAHMAN, Roshnigatoen
Een succesvol conditioneel financieringsinstrument : een enquete betreffende de doelstellingen en het beleid van het Agrarisch Kredietfonds Suriname / Badal-Abdoelrahman, Roshnigatoen
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 39 p. : ill.
Met samenvatting. - Met bijl.
MSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute For Graduate Studies and Research. Master Banking and Finance
00129-15
LANDBOUWONTWIKKELING; LANDBOUWKREDIET; KREDIETVERLENING; FINANCIERING; VOEDSELVEILIGHEID; LANDBOUWBEDRIJVEN; MACRO-ECONOMIE; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
103919
SRUvSCB
HEI 0253

GOWRICHARN, Ruben S.
Economische transformatie en de staat : over agrarische modernisering en economische ontwikkeling in Suriname, 1930-1960 / Gowricharn, Ruben S.
Den Haag, NL : Ruward, 1990 . - 208 p.
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 90-711-6701-1
LANDBOUW ONTWIKKELING; AGRARISCHE HERVORMING; LANDBOUWECONOMIE; LANDBOUWMECHANICA; ARBEIDSVRAAGSTUKKEN; MACRO-ECONOMIE; SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
103874
SRUvSCB
HEI 0221

SCHAAIJK, Marein van
Achter de wolken schijnt de zon : twaalf essays over Suriname-s economie / Schaaijk, Marein van
Den Haag, NL : Stuseco, 1991 . - 60 p. : ill.
Met lit. opg.
SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; MACRO-ECONOMIE; ECONOMETRISCHE MODELLEN; ECONOMISCH BELEID; STRUCTUREEL AANPASSINGS PROGRAMMA; S.A.P.; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
103630
SRUvSCB
HEI 0131

ROOY, W. de
Inleiding in de Surinaamse ekonomie : experimentele versie / Rooy, Wesley de; Schaaijk, Marein van
Paramaribo, SR : Auteur, 1978 . - 260 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met bijl.
ECONOMISCHE ONTWIKKELING; KOLONIALISME; MACRO-ECONOMIE; ECONOMETRISCHE MODELLEN; MONETAIRE POLITIEK; LANDBOUWONTWIKKELING; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
103463
SRUVSCB
HEI 0078

Programma voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname
Surinaams-Nederlandse Commissie van deskundigen
[Paramaribo], SR : Surinaams-Nederlandse Commissie van deskundigen, 1975 . - 135 p.
Met bijl.
SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; ECONOMISCH BELEID; INDUSTRIELE ECONOMIE; SOCIALE ONTWIKKELING; MACRO-ECONOMIE; INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN; ONTWIKKELINGSSAMENWERKING; ONTWIKKELINGSHULP; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
103297
SRUvSCB
HEI 0041

SCHAAIJK, Marinus Leonardus Johannes Hendrikus Antonius van
Een samenvatting van : een macro-model van een micro-economie : een empirisch macro-model voor de analyse van de Surinaamse micro-economie en de simulatie van ontwikkelingsbeleid. Slot van micromacrodataset : microland : naar een algemeen basis macro-model voor kleine open economieen / Schaaijk, Marinus Leonardus Johannes Hendrikus Antonius van
Den Haag, NL : Stuseco, 1991 . - 54 p. : ill.
MACRO-ECONOMIE; ECONOMETRISCHE MODELLEN; SIMULATIE; MONETAIR BELEID; DEVIEZENBELEID; ONTWIKKELINGSPLANNEN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
103167
SRUVSCB
KIT 0935

Programma voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname
Surinaams-Nederlandse Commissie van deskundigen
[Paramaribo], SR : Surinaams-Nederlandse Commissie van deskundigen, 1975 . - 135 p.
Met bijl.
SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; ECONOMISCH BELEID; INDUSTRIELE ECONOMIE; MACRO-ECONOMIE; INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN; OVERHEIDSBELEID; ONTWIKKELINGSHULP; SURINAME;
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT; ECONOMIC POLICY; INDUSTRIAL ECONOMY; MACROECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS; GOVERNMENT POLICY; DEVELOPMENT AID;
Copy info:

COLBIB
select
print
102986
SRUvSCB
SK 001335-14
330.35
DODSON, Regilio J.
Investing in sustainable economic development : the macroeconomic impact of the long-term business vision of the State Oil Company of Suriname on the national economy / Dodson, Regilio J.
Paramaribo, SR : Auteur, 2014 . - 31 p. : ill.
Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
MSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute for Graduate Studies and Research. Master Macro-Economic Analysis and Policy
001335-14
ECONOMISCHE GROEI; AARDOLIE; PRIJZEN; ECONOMETRISCHE MODELLEN; SIMULATIE; SURYA MACROECONOMIC SIMULATION MODEL; BRUTO NATIONAAL PRODUCT; NATIONAAL INKOMEN; MACRO-ECONOMIE; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
102791
SRUvSCB
KIT 0851

SCHAAIJK, Marinus Leonardus Johannes Hendrikus Antonius van
Een macro-model van een micro-economie : een empirisch macro-model voor de analyse van de Surinaamse micro-economie en de simulatie van ontwikkelingsbeleid / Schaaijk, Marinus Leonardus Johannes Hendrikus Antonius van
Den Haag, NL : Stuseco, 1991 . - 361 p. : ill.
Dr. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
MACRO-ECONOMIE; ECONOMETRISCHE MODELLEN; SIMULATIE; MONETAIR BELEID; DEVIEZENBELEID; ONTWIKKELINGSPLANNEN; SURINAME;
MACROECONOMICS; ECONOMETRICS; SIMULATION; MONETARY POLICY; CURRENCIES; DEVELOPMENT PROGRAMMES;
Copy info:

COLBIB
select
print
102790
SRUvSCB
KIT 0850

GOWRICHARN, Ruben S.
Economische transformatie en de staat : over agrarische modernisering en economische ontwikkeling in Suriname, 1930-1960 / Gowricharn, Ruben S.
Den Haag, NL : Ruward, 1990 . - 208 p.
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 90-711-6701-1
LANDBOUWONTWIKKELING; AGRARISCHE HERVORMING; LANDBOUWECONOMIE; LANDBOUWMECHANICA; ARBEIDSVRAAGSTUKKEN; MACRO-ECONOMIE; SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; SURINAME;
AGRICULTURAL DEVELOPMENT; AGRICULTURAL ECONOMICS; LABOUR DISPUTES; AGRICULTURAL TECHNOLOGY; MACROECONOMICS; ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT;
Copy info:

COLBIB
select
print
102692
SRUvSCB
SK 001300-14
330.35
DODSON, Regilio J.
Investing in sustainable economic development [Edocument] : the macroeconomic impact of the long-term business vision of the State Oil Company of Suriname on the national economy / Dodson, Regilio J.
Paramaribo, SR : Auteur, 2014 . - 37 p. : ill.
Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
MSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute for Graduate Studies and Research. Master Macro-Economic Analysis and Policy
001300-14
ECONOMISCHE GROEI; AARDOLIE; PRIJZEN; ECONOMETRISCHE MODELLEN; SIMULATIE; SURYA MACROECONOMIC SIMULATION MODEL; BRUTO NATIONAAL PRODUCT; NATIONAAL INKOMEN; MACRO-ECONOMIE; SURINAME;
Copy info:page 1 of 13
go to page                         

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics