logo

Database:
COLBIB
Search:
KOELTECHNIEK []
References found:
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 2
go to page        
  1 / 38
COLBIB
select
print
112435
SRUvSCB
PTC 1408

JIAWAN, Amrish
Evaluatie van het koelsysteem en ontwerp van een nieuw koelsysteem van het gebouw van het ministerie van Openbare Werken aan de mr. J. Lachmonstraat / Jiawan, Amrish
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 58 p. : ill.
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
B.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Werktuigbouwkunde
LUCHTCONDITIONERING VAN GEBOUWEN; LUCHTBEHANDELING; KOELING; KOELTECHNIEK; KLIMAATBEHEERSING; INSTALLATIES IN GEBOUWEN; SURINAME;
COOLING; AIR QUALITY; BUILDINGS;
Copy info:

  2 / 38
COLBIB
select
print
111980
SRUvSCB
PTC 1186

LANGLEY, Billy C.
Heating, ventilating, air conditioning, and refrigeration / Langley, Billy C. . - 4th ed.
London [etc.], GB : Prentice Hall, 1990 . - 738 p. : ill.
Met bijl.. - Met index
ISBN: 0-13-385634-8
PNEUMATISCHE ENERGIE; VRIESTECHNIEK; KOELTECHNIEK; KOELING; KOELMACHINES; COMPRESSOREN; VEILIGHEID;
COOLING; ICE; MACHINERY;
Copy info:

  3 / 38
COLBIB
select
print
111247
SRUvSCB
SK 00800-16

SNO, Aisha
Het ontwerpen van een nieuw hoofdkantoor voor de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. : deel 3 : energie- en waterefficientie in grote kantoorgebouwen / Sno, Aisha
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 106 p. : ill.
Met samenvatting. - Met lit. opg.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur - Bouwkunde
00800-16
BOUWKUNDIG ONTWERP; KANTOORRUIMTEN; ONTWERPTECHNIEKEN; BOUWCONSTRUCTIES; BOUWKUNDIGE TECHNIEK; BOUWFYSICA; BEZUINIGINGSMAATREGELEN; ENERGIEBESPARING; WATERBESPARING; DIABATISCHE KOELTECHNIEK; ECONOMY MEASURE; SURINAME;
BUILDING DESIGN; OFFICES; ENGINEERING DESIGN; CONSTRUCTION; ENERGY CONSERVATION; REFRIGERATION;
Copy info:

  4 / 38
COLBIB
select
print
106959
SRUvSCB
G MAR 621.5
621.5
MARSH, R. Warren
Principles of refrigeration / Marsh, R. Warren . - 2nd ed.
New York, US : Delmar, 1979 . - 456 p.
Met bijl.. - Met index
ISBN: 0-8273-1014-5
KOELTECHNIEK; KOELING; VRIESTECHNIEK; PNEUMATISCHE ENERGIE;
Copy info: Inventory No.:199700038765 Library: SRUvSCB Shelf info: G MAR 621.5 Loan Type:L

  5 / 38
COLBIB
select
print
104901
SRUvSCB
SK 00561-15
658.8
SAMIJO, Natasha K.F.
Het ontwikkelen van een marketingmix strategie voor Cool Contractor ter optimalisering van haar omzet [Edocument] / Samijo, Natasha K.F.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 49 p.
Hoort bij SK 00560-15. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Economie
00561-15
MARKETING; KOELTECHNIEK; ONDERNEMINGSVORMEN; KOSTENPLAATSEN; PRIJZEN; MARKTPENETRATIE; SWOT-ANALYSE; MARKTAANDEEL; SURINAME;
View
Copy info:

  6 / 38
COLBIB
select
print
104900
SRUvSCB
SK 00560-15
658.8
SAMIJO, Natasha K.F.
Het ontwikkelen van een marketingmix strategie voor Cool Contractor ter optimalisering van haar omzet / Samijo, Natasha K.F.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 48 p.
Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Economie
00560-15
MARKETING; KOELTECHNIEK; ONDERNEMINGSVORMEN; KOSTENPLAATSEN; PRIJZEN; MARKTPENETRATIE; SWOT-ANALYSE; MARKTAANDEEL; SURINAME;
Copy info:

  7 / 38
COLBIB
select
print
098868
SRUvSCB
DIN 621.5
621.5
DINCER, Ibrahim
Refrigeration systems and applications / Dincer, Ibrahim; Kanoglu, Mehmet . - 2nd ed.
West Sussex, GB : Wiley, 2010 . - 464 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met bijl.. - Met index
ISBN: 978-0-470-74740-7
KOELTECHNIEK; KOELING; VRIESTECHNIEK; PNEUMATISCHE ENERGIE; WARMTEOVERDRACHT; THERMODYNAMICA; VLOEISTOFBEWEGING; COMPRESSOREN; WAMTEPOMPEN; ABSORPTIE; AFZUIGERS; VENTILATOREN; KOELMACHINES;
Copy info: Inventory No.:201400001477 Library: SRUvSCB Shelf info: DIN 621.5 Loan Type:L
Inventory No.:201500001714 Library: SRUvSCB Shelf info: DIN 621.5 Loan Type:L

  8 / 38
COLBIB
select
print
095406
SRUvSCB
AMM 351.78
351.78
Ammoniak : toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen . - 3e dr.
Den Haag, NL : Sdu, 1999 . - 88 p. : ill. . - (CPR; 13-2)
Met bijl.
ISBN: 90-12-08783-X
OPENBARE VEILIGHEID; GEVAARLIJKE STOFFEN; GASSEN; CHEMIE, FYSISCHE; KOELTECHNIEK; COMPRESSOREN; VEILIGHEIDSMAATREGELEN; MILIEUBESCHERMING;
Copy info: Inventory No.:201300003027 Library: SRUvSCB Shelf info: AMM 351.78 Loan Type:L

  9 / 38
COLBIB
select
print
087234
SRUvSCB
SK 00291-12
005.2
LEMING, Tanya S.
Het interne beheersingssysteem van Bureau lucht en koude technieken [Edocument] / Leming, Tanya S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2012 . - 45 p.
Ook aanw. CD-Rom. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit van Maatschappij Wetenschappen. Economie
00291-12
MANAGEMENTMECHANISMEN; KOELTECHNIEK; BEHEERSMECHANISMEN; ORGANISATIESTRUCTUREN; ACCOUNTANCY; FINANCIELE CONTROLE; RISICOMANAGEMENT; SURINAME;
View
Copy info:

COLBIB
select
print
087232
SRUvSCB
SK 00290-12
005.2
LEMING, Tanya S.
Het interne beheersingssysteem van Bureau lucht en koude technieken / Leming, Tanya S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2012 . - 45 p.
Met CD-Rom SK 00291-12. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit van Maatschappij Wetenschappen. Economie
00290-12
MANAGEMENTMECHANISMEN; KOELTECHNIEK; BEHEERSMECHANISMEN; ORGANISATIESTRUCTUREN; ACCOUNTANCY; FINANCIELE CONTROLE; RISICOMANAGEMENT; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201200001462 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 00290-12 Loan Type:K

COLBIB
select
print
087120
SRUvSCB
PTC 823
621.5
ARSOMEDJO, Garry
Een onderzoek naar de koelcapaciteit bestemd voor de elektriciteitscentrale van de N.V. Energiebedrijven Suriname te Paramaribo / Arsomedjo, Garry
Paramaribo, SR : Auteur, 2010 . - 78 p. : ill.
2 ex.. - Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
B.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Werktuigbouwkunde
KOELTECHNIEK; ENERGIEVOORZIENING; KOELINSTALLATIES; VERBRANDINGSMOTOREN; PNEUMATISCHE ENERGIE; TORENS; KRACHTCENTRALES; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
082201
SRUvSCB
SK 001472-10
621.5 WORDT NIET UITGELEEND
THURNIM, Kelly
EVALUATIE van de toepassing van een zongedreven absorptiekoelmachine / Thurnim, Kelly
Paramaribo, SR : Auteur, 2010 . - 85 p. : ill.
Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Werktuigbouwkunde
001472-10
KOELTECHNIEK; ZONNE-ENERGIE; KOELMACHINES; KOELING; KOELMACHINERIE; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201100000174 Library: SRUvSCB Shelf info: SK001472-10 Loan Type:K

COLBIB
select
print
081907
SRUvSCB
SK 001488-10
621.5 WORDT NIET UITGELEEND
Thurnim, Kelly
INVESTIGATION of possibilities for enhancement of the cooling performance of the Cooling Tower at CKC Surmac NV / Thurnim, Kelly
Paramaribo, SR : Auteur, 2009 . - 69 p. : ill.
Stageverslag Anton de Kom Universteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Werktuigbouwkunde - Met lit. opg.. - Met bijl.
001488-10
KOELING; MACHINEONDERDELEN; KOELTECHNIEK; TEMPERATUUR; LUCHTVOCHTIGHEID; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201000004474 Library: SRUvSCB Shelf info: SK001488-10 Loan Type:K

COLBIB
select
print
066903
SRUvSCB
S BR 10292
621.3 620.9 WORDT NIET UITGELEEND
BABEL, V.S.
BENUTTING van een deel van de restwarmte van de dieselmotoren van de N.V. E.B.S. voor koelingsdoeleinden / Babel, V.S.
Paramaribo, SR : Auteur, 2006 . - 48 p. : ill.
Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Werktuigbouwkunde - Proces en Energie
0043-07
ENERGIETRANSPORT; KOELTECHNIEK; WARMTEMOTOREN; ALTERNATIEVE ENERGIE; ENERGIE REGENERATIEPROCES; ENERGIE-ECONOMIE; HAALBAARHEIDSSTUDIE; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:20070000718 Library: SRUvSCB Shelf info: SBR10292 Loan Type:K

COLBIB
select
print
055280
SRUvSCB
SK 00548-01
621.3 621.38 WORDT NIET UITGELEEND
WONGSODIKROMO, F.S.
ONTWERP en uitvoering van de technische installaties t.b.v. een shopping mall / Wongsodikromo, F.S.
Paramaribo, SR : Auteur, 1999 . - 103 p. : ill.
Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Electrotechniek
00548-01
VERLICHTINGSTECHNIEK; VERLICHTING; KLIMAATREGELING; KOELTECHNIEK; TELECOMMUNICATIETECHNIEKEN; DATA; BEVEILIGINGSSYSTEMEN; WATERVOORZIENINGSINSTALLATIES; ELECTRONISCHE TECHNIEKEN; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:20010000918 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00548-01 Loan Type:K

COLBIB
select
print
041632
SRUvSCB
KOE 621.56/.59
621.56/.59
KOELET, P.C.
INDUSTRIELE koeltechniek / Koelet, P.C.
[s.l.] : de Sikkel, 1980 . - 300 p.
KOELTECHNIEK; KOELAPPARATEN; VENTILATIE; KOELINSTALLATIE;
Copy info: Inventory No.:199700019914 Library: SRUvSCB Shelf info: KOE621.56/.59 Loan Type:L

COLBIB
select
print
041623
SRUvSCB
N BUS 621.56/.59(083)
621.56/.59(083) WORDT NIET UITGELEEND
BUSBY, Harry D.
REFRIGERATION reference notebook / Busby, Harry D.
Illinois, US : Nickerson and Collins, 1968 . - 160 p.
KOELTECHNIEK; KOELAPPARATUUR; VENTILATIE;
Copy info: Inventory No.:199700019920 Library: SRUvSCB Shelf info: NBUS621.56/.59(083) Loan Type:K

COLBIB
select
print
041619
SRUvSCB
N BUS 621.56/.59(083)
621.56/.59(083) WORDT NIET UITGELEEND
BUSBY, Harry D.
HEATING and air conditioning notebook : a quick reference for contractors service and application engineers / Busby, Harry D.
Illinois, US : Nickerson and Collins, 1969 . - 176 p.
KOELTECHNIEK; KOELAPPARATUUR; VENTILATIE;
Copy info: Inventory No.:199700019917 Library: SRUvSCB Shelf info: NBUS621.56/.59(083) Loan Type:K

COLBIB
select
print
040743
SRUvSCB
SK 00582-99
621.3 WORDT NIET UITGELEEND
WIJNTUIN, M.
TOEPASSING van rivierwater in het secundair koelsysteem van de EBS Centrale / Wijntuin, M.
Paramaribo, SR : auteur, 1997 . - 70 p. : ill.
Met lit.opg.. - Met bijl.
BSc Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Werktuigbouwkunde
00582-99
ENERGIETRANSPORT; KRACHTOPWEKKING; KOELTECHNIEK; KOELING; ENERGIEVOORZIENING; ENERGIE BEDRIJVEN SURINAME; EBS; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:1999900003267 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00582-99 Loan Type:K

COLBIB
select
print
038484
SRUvSCB
S BR 7161
621.5 634 WORDT NIET UITGELEEND
BOEDJAWAN, B.
ONTWERPEN van een koelcel : afstudeerverslag / Boedjawan, B.
Paramaribo, SR : [Auteur], 1997 . - 29 p. : ill.
Met bijl.. - Met lit.opg.
Bsc Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Werktuigbouwkunde
00134-99
FRUIT; KOELCEL; KOELTECHNIEK; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:199900000365 Library: SRUvSCB Shelf info: SBR7161 Loan Type:K

COLBIB
select
print
038475
SRUvSCB
STO 621.5
621.5
STOECKER, W.F.
REFRIGERATION and air conditioning / Stoecker, W.F.
New York [etc.], US : McGraw-Hill, 1958 . - 397 p. : ill. . - (McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering
Met index
KOELTECHNIEK EN APPARATUUR;
Copy info: Inventory No.:199700011069 Library: SRUvSCB Shelf info: STO621.5 Loan Type:L

COLBIB
select
print
031098
SRUvSCB
PRO 378
378 XI
HEADLEY, Oliver
SOLAR cooling : achievements and goals for tropical states / Headley, Oliver; McDoom, I.A.
In: PROCEEDINGS of the Caribbean Academy of Sciences / Khan, Omar ...[et al.], eds. . - pp. 36-40
Met lit.opg.
ZONNE-ENERGIE; VENTILATIE; KOELTECHNIEK;
Copy info:

COLBIB
select
print
030722
SRUvSCB
CD 37
621.5
FOCKENS, F.H.
WERKTUIGEN II : college w64 : koudetechniek / Fockens, F.H.
Delft, NL : Technische Hogeschool Delft, 1981 . - 71 p. : ill.
Met lit.opg.
05122-91
KOELTECHNIEK;
Copy info:

COLBIB
select
print
028299
SRUvSCB
WAN 621.5
621.5 628.8 697
WANG, Shan Kuo
HANDBOOK of air conditioning and refrigeration / Wang, Shan Kuo
New York [etc.], US : McGraw-Hill, 1993 : ill.
ISBN: 0-07-068138-4
04664-95
AIRCONDITIONING; VENTILATIE EN KLIMAATREGELING; KOELTECHNIEK; POMPEN; COMPRESSEN;
Copy info: Inventory No.:199700027146 Library: SRUvSCB Shelf info: WAN621.5 Loan Type:L

COLBIB
select
print
026704
SRUvSCB
KOE 621.5
621.5
KOELET, P.C.
INDUSTRIAL refrigeration : principles, design and applications / Koelet, P.C.; Gray, T.B. . - repr
Hampshire, GB : Macmillan, 1995 . - 429 p. : ill.
Met bibliogr.. - Met index
ISBN: 0-333-52168-4
01291-95
KOELTECHNIEK;
Copy info: Inventory No.:199700025021 Library: SRUvSCB Shelf info: KOE621.5 Loan Type:Lpage 1 of 2
go to page        

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics