logo

Database:
COLBIB
Search:
HANDELINGEN NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 3
go to page          


1 / 39
select
print


Control Number117970
LibraryCentral library
SignatureAFS 340
TitleAfscheid van de klassieke procedure
Author(s)Coenraad, L.M.; Ingelse, P.; Ettekoven, B.J.van...[et al.]
PublisherDen Haag : Wolters Kluwer, 2017
Description 357 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 147e jaargang, 2017-I
ISBN9789013144048
Subjects (Dut.)RECHTSWETENSCHAPPEN; PROCEDURES; CIVIEL RECHT; BESTUURSRECHT; STRAFRECHT
Subjects (Eng.)LEGAL SYSTEMS; CIVIL LAW; CRIMINAL LAW; LEGAL PROCEDURE

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201800000213SRUvSCBLAFS 340
2 / 39
select
print


Control Number117966
LibraryCentral library
SignatureVER 340
TitleVerslag van de op 10 juni 2016 te Haarlem gehouden algemene vergadering : Homo Digitalis
PublisherDeventer : Kluwer, 2017
Description 88 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 146e jaargang, 2016-II
ISBN9789013143577
Subjects (Dut.)RECHTSWETENSCHAPPEN; MENSELIJKE MAAT; STRAFRECHT; HERSTELRECHT; PRIVAATRECHT; BESTUURSRECHT; HUMAN EQUATION
Subjects (Eng.)LEGAL SYSTEMS; CRIMINAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201800000212SRUvSCBLVER 340
3 / 39
select
print


Control Number113755
LibraryCentral library
SignatureVER 347.95
TitleVerslag van de op 12 juni 2015 te Zwolle gehouden algemene vergadering over : kwaliteit als keuze : kwaliteit-sbeoordeling- van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek
Author(s)Bock, R.H. de, preadv.; Lochem, P.J.P.M. van, preadv.; Gestel, R.A.J. van, preadv.
PublisherDeventer : Kluwer, 2016
Description 81 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 145e jrg., 2015-II
ISBN9789013136531
Subjects (Dut.)GERECHTELIJKE UITSPRAAK; CASSATIE; RECHTSPRAAK; BEROEPSETHIEK
Subjects (Eng.)LEGAL DECISIONS; ADMINISTRATION OF JUSTICE; STATEMENTS; ETHICS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600002091SRUvSCBLVER 347.95
4 / 39
select
print


Control Number111067
LibraryCentral library
SignatureVER 343.1
TitleVerslag van de op 14 juni 2013 te Breda gehouden algemene vergadering over : immuniteiten : het recht opzijgezet
Author(s)Schutgens, R.J.B.
PublisherDeventer : Kluwer, [2014]
Description 82 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 143e jrg., 2013-II
ISBN9789013124026
Subjects (Dut.)STRAFRECHTSPLEGING; GERECHTELIJKE VERVOLGING; PROSECUTION; ONSCHENDBAARHEID; IMMUNITEIT VOOR HET LEVEN; IMMUNITEIT, TIJDELIJKE; IMMUNITEIT, BEPERKTE; IMMUNITEIT, ALGEHELE; IMMUNITEIT, VERANKERDE; IMMUNITEIT, FEITELIJKE; RECHTSMIDDEL
Subjects (Eng.)IMMUNITY; CRIMINAL JUSTICE

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600000967SRUvSCBLVER 343.1
5 / 39
select
print


Control Number111065
LibraryCentral library
SignatureIMM 343.1
TitleImmuniteiten : het recht opzijgezet
Author(s)Schutgens, R.J.B.
PublisherDeventer : Kluwer, 2013
Description 273 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 143e jrg., 2013-I
ISBN9789013116533
NotesPreadviezen
Subjects (Dut.)STRAFRECHTSPLEGING; GERECHTELIJKE VERVOLGING; PROSECUTION; ONSCHENDBAARHEID; IMMUNITEIT VOOR HET LEVEN; IMMUNITEIT, TIJDELIJKE; IMMUNITEIT, BEPERKTE; IMMUNITEIT, ALGEHELE; IMMUNITEIT, VERANKERDE; IMMUNITEIT, FEITELIJKE; RECHTSMIDDEL
Subjects (Eng.)IMMUNITY; CRIMINAL JUSTICE

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600000966SRUvSCBLIMM 343.1
201600001158SRUvSCBLIMM 343.1
6 / 39
select
print


Control Number111062
LibraryCentral library
SignatureCRI 340.1
TitleCrises, rampen en recht
Author(s)Muller, E.R.
PublisherDeventer : Kluwer, 2014
Description 299 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 144e jrg., 2014-I
ISBN9789013124002
NotesPreadviezen
Subjects (Dut.)RECHTSVINDING; JUDICIAL CONSTRUCTION; CRISISMANAGEMENT; STRAFRECHT; PRIVAATRECHT; RISICOMANAGEMENT; SCHADEBEPERKING; AANSPRAKELIJKHEID; OPENBARE ORDE; PUBLIC ORDER; VEILIGHEID
Subjects (Eng.)CRISIS MANAGEMENT; SAFETY; RISK MANAGEMENT; LIABILITY

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600000965SRUvSCBLCRI 340.1
7 / 39
select
print


Control Number109533
LibraryCentral library
SignatureVER 340.1
TitleVerslag van de op 13 juni 2014 te Den haag gehouden algemene vergadering over : crises, rampen en recht
Author(s)Muller, E.R.
PublisherDeventer : Kluwer, 2015
Description 84 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 144e jrg., 2014-II
ISBN9789013130799
Subjects (Dut.)RECHTSVINDING; CRISISMANAGEMENT; RISICOMANAGEMENT; SCHADEBEPERKING; AANSPRAKELIJKHEID; VERZEKERINGSRECHT

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600000534SRUvSCBLVER 340.1
8 / 39
select
print


Control Number96229
LibraryCentral library
SignatureCON 340.1
TitleControverses rondom legaliteit en legitimatie
Author(s)Voermans, W.J.M.; Borgers, M.J.; Sieburgh, C.H.
PublisherDeventer : Kluwer, 2012
Description 90 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 141e jrg., 2011-II
ISBN9789013105865
NotesVerslag van de op 10 juni 2011 te Utrecht gehouden algemene vergadering. - Reacties op de bijdragen van de 3 preadviseurs
Subjects (Dut.)RECHTSSYSTEEM; LEGALITEITSBEGINSEL; RECHTSVINDING; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; RECHTSVERGELIJKING; BESLUITVORMING

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201300003610SRUvSCBLCON 340.1
9 / 39
select
print


Control Number95191
LibraryCentral library
SignatureWAA 343.1
TitleWaarheid en waarheidsvinding in het recht
Author(s)Loth, M.A.
PublisherDeventer : Kluwer, 2012
Description 304 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 142e jrg., 2012-I
ISBN9789013106213
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; STRAFRECHTSPLEGING; STRAFPROCES; EERLIJKHEID; GETUIGENIS

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201300002763SRUvSCBLWAA 343.1
201300002764SRUvSCBLWAA 343.1
10 / 39
select
print


Control Number95189
LibraryCentral library
SignatureMAA 347.7
TitleMaatschappelijk verantwoord ondernemen : verslag van de op 11 juni 2010 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over
Author(s)Eijsbouts, A.J.A.J.
PublisherDeventer : Kluwer, 2011
Description 92 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 140e jrg., 2010-II
ISBN9789013089530
Subjects (Dut.)ONDERNEMINGSRECHT; ONDERNEMINGSVORMEN; OVERHEIDSTOEZICHT; CRISISMANAGEMENT; RECHTSPERSONENRECHT; WETSOVERTREDINGEN

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201300002761SRUvSCBLMAA 347.7
201300002762SRUvSCBLMAA 347.7
11 / 39
select
print


Control Number82024
LibraryCentral library
SignatureMAA 347.71
TitleMAATSCHAPPELIJK verantwoord ondernemen : preadviezen
Author(s)Eijsbouts, A.J.A.J.
PublisherDeventer : Kluwer, 2010
Description 252 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 140e jrg., 2010-I
ISBN9789013074864
Subjects (Dut.)ONDERNEMINGSRECHT; ONDERNEMINGSVORMEN; OVERHEIDSTOEZICHT; CRISISMANAGEMENT; RECHTSPERSONENRECHT; WETSOVERTREDINGEN

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201000004764SRUvSCBLMAA347.71
201000004765SRUvSCBLMAA347.71
12 / 39
select
print


Control Number80135
LibraryCentral library
SignatureHUM 613
TitleHUMANE biotechnologie en recht : preadviezen
Author(s)Somsen, J., preadv.; Bovenberg, J.A., preadv.; Beers, B.C. van, preadv.
PublisherDeventer : Kluwer, 2009
Description 145 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 139e jrg., 2009-I
ISBN9789013065800
Subjects (Dut.)GEZONDHEID EN ETHIEK; GENETISCHE MANIPULATIE; DNA-VERGELIJKING; WETGEVING

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201000002086SRUvSCBLHUM613
201000002087SRUvSCBLHUM613
13 / 39
select
print


Control Number80134
LibraryCentral library
SignatureVER 316.7
TitleVERSLAG van de op 13 juni 2008 te Dordrecht gehouden algemene vergadering over : multiculturaliteit en recht
Corp. authorNJV
PublisherDeventer : Kluwer, 2009
Description 88 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 138e jrg., 2008-II
ISBN9789013065817
Subjects (Dut.)CULTUURSOCIOLOGIE; RECHTSTHEORIE; RECHTSSTAAT; MINDERHEDEN, SOCIOLOGIE VAN DE

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201000002084SRUvSCBLVER316.7
201000002085SRUvSCBLVER316.7
14 / 39
select
print


Control Number75831
LibraryCentral library
SignatureVER 341.6
TitleVERSLAG van de op 11 juni 1999 te s-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering over : internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde
Corp. authorNJV
PublisherDeventer : W.E.J.Tjeenk Willink, 2000
Description 111 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 129e jrg., 1999-II
ISBN9027152225
Subjects (Dut.)INTERNATIONALE GERECHTSHOVEN; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; EXECUTIE; NEDERLAND

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200900001714SRUvSCBLVER341.6
15 / 39
select
print


Control Number75548
LibraryCentral library
SignatureVER 342.7
TitleVERSLAG van de op 8 juni 1990 te Utrecht gehouden algemene vergadering over Artikel 8 EVRM
PublisherZwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1990
Description 96 pagina's
SeriesHandelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; jrg. 120, 1990-II
ISBN9027132984
Subjects (Dut.)MENSENRECHTEN; PERSOONLIJKE VRIJHEID; FUNDAMENTELE RECHTEN; EUROPA

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200900001521SRUvSCBLVER342.7
page 1 of 3
go to page          

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics