logo

Database:
COLBIB
Search:
FUNDAMENTAL RIGHTS []
References found:
Showing:
1 .. 14   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 14
select
print


Control Number111309
LibraryCentral library
SignatureSCH 347.97
TitleRealistische en pragmatische rechtsvinding : taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld
Main authorSchoordijk, H.C.F.
PublisherOisterwijk : Wolf Legal, 2014
Description 352 pagina's
ISBN9789462401303
NotesMet samenvatting. - Met reg.
Subjects (Dut.)RECHTERS; KAPITALISME; PRAGMATISME; LIBERALISME; GRONDRECHTEN; RECHTSGESCHIEDENIS; RECHTSONTWIKKELING
Subjects (Eng.)JUDGES; CAPITALISM; FUNDAMENTAL RIGHTS

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600000996SRUvSCBLSCH 347.97
201600001184SRUvSCBLSCH 347.97
2 / 14
select
print


Control Number98389
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 6 oktober 1977, tot invoering van de Algemene Ziektenkostenverzekering. Wet Algemene Ziektekosten Verzekering
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1977
Description 24 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 96
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)VOLKSGEZONDHEID; GEZONDHEIDSZORG; FUNDAMENTELE RECHTEN; SOCIALE ZEKERHEID; BURGERGBESCHERMING; SOCIALE VERZEKERING; PARTICULIERE VERZEKERINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC HEALTH; HEALTH CARE; FUNDAMENTAL RIGHTS; SOCIAL SECURITY; INSURANCE, HEALTH

Fulltext available3 / 14
select
print


Control Number97598
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAlgemeen Decreet C : Algemeen Decreet van 14 november 1980, houdende het leggen van een wettelijke grondslag voor het uitvaardigen van decreten met een min of meer permanent karakter, ter vaststelling van nieuwe regelingen dan wel ter wijziging van bestaande wetten
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 123
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)STAATSRECHT; STAATSGEZAG; GRONDRECHT; UITVOERENDE MACHT; WETGEVENDE MACHT; BESTUURSREGELINGEN; REGELGEVING; SURINAME
Subjects (Eng.)FUNDAMENTAL RIGHTS; EXECUTIVE POWER; LEGISLATIVE POWER; REGULATIONS

Fulltext available4 / 14
select
print


Control Number95059
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAlgemeen Decreet A-11 : algemeen Decreet van 25 maart 1982, houdende vaststelling van het Statuut Basisrechten en Plichten van het Surinaamse Volk
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1982
Description 9 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 63
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)FUNDAMENTELE RECHTEN; RECHTEN EN PLICHTEN VAN STAATSBURGERS; REGERINGSVORMEN; MILITAIRE DICTATUUR; BINNENLANDSE POLITIEK; REVOLUTIE; POLITIEKE ONTWIKKELING; SURINAME
Subjects (Eng.)FUNDAMENTAL RIGHTS; CIVIL AND POLITICAL RIGHTS; INTERNAL POLITICS; REVOLUTION; POLITICAL DEVELOPMENT

Fulltext available5 / 14
select
print


Control Number94702
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet van 15 juni 1982, houdende regelen met betrekking tot de instelling van een Grondkamer voor Suriname. Decreet Grondkamer
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1982
Description 28 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 16
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)GRONDEIGENDOMSRECHT; AUTORITEITEN, PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN; GRONDBEZIT; ONROERENDE GOEDEREN; ORGANISATIESTRUCTUREN; SURINAME
Subjects (Eng.)REAL ESTATE; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; FUNDAMENTAL RIGHTS

Fulltext available6 / 14
select
print


Control Number52968
LibraryCentral library
SignatureSUM 00073
TitleVoorontwerp van de Grondwet van de Republiek Suriname
Corp. authorDe Nationale Assemblee
PublisherParamaribo : De Nationale Assemblee, 1987
Description 57 pagina's
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)GRONDRECHT; STAATSRECHT; CONSTITUTIES; RECHTSSTAAT; STAATSORGANEN; GRONDRECHTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)FUNDAMENTAL RIGHTS; STATE RIGHT; CONSTITUTIONS; LEGAL DECISIONS
7 / 14
select
print


Control Number49158
LibraryCentral library
SignatureSK 00769-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAanslagen op de persoonlijke vrijheid [Edocument]
Main authorWielzen, Raphia J.
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 46 pagina's
Thesis infoLL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00769-18
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)FUNDAMENTELE RECHTEN; MENSENRECHTEN; VRIJHEIDSBEROVING; MISDRIJVEN; MOORD; GEWELD; LETSELSCHADE; AANHOUDINGEN; GEVANGENHOUDING; DADERSCHAP; SLACHTOFFERSCHAP; SURINAME
Subjects (Eng.)HUMAN RIGHTS; FUNDAMENTAL RIGHTS; FREEDOM; VIOLENCE; VICTIMS; DEATH

Fulltext available8 / 14
select
print


Control Number42580
LibraryCentral library
SignatureSK 0092-00 WORDT NIET UITGELEEND
TitleThe rights of indigenous peoples and maroons in Suriname
Main authorKambel, Ellen-Rose
Author(s)MacKay, Fergus
PublisherCopenhagen : IWGIA document, 1999
Description 205 pagina's : illustraties
ISBN8790730178
0092-00; 0093-00; 0094-00; 00140-05
NotesMet bibliogr.
Subjects (Dut.)MENSENRECHTEN; GRONDRECHTEN; INHEEMSEN; MARRONS; BINNENLANDBEWONERS; NATUURLIJKE HULPBRONNEN; LELYDORP VREDESACCOORD; SURINAME
Subjects (Eng.)HUMAN RIGHTS; FUNDAMENTAL RIGHTS; INDIGENOUS PEOPLE; NATURAL RESOURCES

Available Copies: 4
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200000000541SRUvSCBKSK0092-00
200000000542SRUvSCBKSK0092-00
200000000540SRUvSCBKSK0092-00
200500000518SRUvSCBKSK0092-00
9 / 14
select
print


Control Number36301
LibraryCentral library
SignatureGER 342.7
TitleHet prisma van de grondrechten
Main authorGerard, Janneke
PublisherNijmegen : Auteur, 2011
Description 53 pagina's
ISBN9789081810807
NotesInaugurele rede Radboud universiteit Nijmegen
Subjects (Dut.)FUNDAMENTELE RECHTEN; MENSENRECHTEN; BURGERLIJKE RECHTEN; EIGENDOMSRECHT; RECHTSPRAAK; FUNDAMENTELE VRIJHEDEN; RECHTSBESCHERMING; WETTELIJKE BESLUITEN; EUROPEES MENSENRECHTENHOF
Subjects (Eng.)FUNDAMENTAL RIGHTS; HUMAN RIGHTS; CIVIL RIGHTS; LEGAL PROTECTION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000379SRUvSCBLGER 342.7
10 / 14
select
print


Control Number30519
LibraryCentral library
SignatureSUM 00372 WORDT NIET UITGELEEND
TitleThe rights of indigenous peoples and maroons in Suriname
Main authorKambel, Ellen-Rose
Author(s)MacKay, Fergus
PublisherCopenhagen : IWGIA, 1999
Description 206 pagina's
ISBN8790730178
NotesMet bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MENSENRECHTEN; GRONDRECHTEN; INHEEMSEN; MARRONS; BINNENLANDBEWONERS; NATUURLIJKE HULPBRONNEN; LELYDORP VREDESACCOORD; SURINAME
Subjects (Eng.)HUMAN RIGHTS; FUNDAMENTAL RIGHTS; INDIGENOUS PEOPLE; NATURAL RESOURCES
11 / 14
select
print


Control Number25988
LibraryCentral library
SignatureSK 00295-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe behandeling van verstekzaken in het Surinaams strafproces
Main authorLioe-A-Joe, Madzy Maureen
PublisherParamaribo : Auteur, 2019
Description 78 pagina's
Thesis infoLL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00295-19
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)STRAFRECHT; STRAFPROCESRECHT; VERSTEK; PROCESRECHT; VERDACHTE; AFWEZIGHEID; VERDEDIGING, RECHT OP; RECHTSBIJSTAND; VERDEDIGINGSRECHT; FUNDAMENTELE RECHTEN; BUPO VERDRAG; STRAFRECHTSPLEGING; RECHTSSYTEEM; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; LEGAL DECISION; LEGAL SYSTEMS; FUNDAMENTAL RIGHTS
12 / 14
select
print


Control Number14433
LibraryCentral library
SignatureJHG 342.7
TitleJHG : EU-handvest selecties
Main authorPahladsingh, Aniel
Author(s)Vries, Sybe de
PublisherDen Haag : Sdu, 2016
Description 417 pagina's
ISBN9789012397230
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)MENSENRECHTEN; GRONDRECHTEN; BURGERLIJKRECHT; BURGELIJKE RECHTSGELIJKHEID; BURGERLIJK RECHTSVORDERING; RECHT VAN DE E.U.
Subjects (Eng.)HUMAN RIGHTS; FUNDAMENTAL RIGHTS; CIVIL RIGHTS

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000270SRUvSCBLJHG 342.7
201900000416SRUvSCBLJHG 342.7
13 / 14
select
print


Control Number10685
LibraryCentral library
SignatureKOO 342
TitleCompendium van het staatsrecht
Author(s)Bellekom, Th.L. (editor); Heringa, A.W. (editor); Velde, J. van der (editor)
PublisherDeventer : Kluwer, 2007
EditionTiende druk
Description 427 pagina's
ISBN9789013031782
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)BESTUURSRECHT; RECHTSSTAAT; LEGALITITEITSBEGINSEL; INTERNATIONAAL PUBLIEK RECHT; VOLKENRECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; CENTRALE OVERHEID; DECENTRALISATIE; RECHTERLIJKE MACHT; RECHTSBESCHERMING; GRONDRECHTEN
Subjects (Eng.)ADMINISTRATIVE LAW; RULE OF LAW; INTERNATIONAL LAW; INTERNATIONAL TREATIES; JUDICIAL POWER; FUNDAMENTAL RIGHTS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000142SRUvSCBLKOO 342
14 / 14
select
print


Control Number7463
LibraryCentral library
SignatureBRU 341.9
TitleVan erfgrens tot hinder : rechtsverhoudingen tussen buren
Main authorBruggink, John
PublisherDen Haag : Sdu, 2009
Description 229 pagina's
ISBN9789012382250
NotesMet bibliogr.. - Met reg.
Subjects (Dut.)RECHTSGESCHILLEN; BURGERLIJKRECHT; BURENRECHT; RECHTSVORDERINGEN; INTERMENSELIJKE PROBLEMEN; ONRECHTMATIGE DAAD; TORT LAW
Subjects (Eng.)CIVIL LAW; FUNDAMENTAL RIGHTS; NEIGHBOURHOODS; CONFLICTS; LEGAL ASPECT

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000354SRUvSCBLBRU 341.9
201900000740SRUvSCBLBRU 341.9
page 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics