logo

Database:
COLBIB
Search:
DRAINAGE []
References found:
Showing:
1 .. 25   in format [Detailed]
page 1 of 2
go to page        
  1 / 49
COLBIB
select
print
116425
SRUvSCB
SK 001028-17
WORDT NIET UITGELEEND
GRIJSEN, J.G.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : drainage-ontwerp ten behoeve van de inpoldering van het zwamp, gelegen achter de plantage Morgenstond / Grijsen, J.G.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1969 . - 14 p. : ill. . - (Bodemfisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 219. - Met krt.
001028-17
BODEMONDERZOEK; LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK; CITRUSTEELT; WATERBEHEERSING; DRAINAGE; ONTWERPTECHNIEKEN; METINGEN; DOORLATENDHEID; ZWAMPEN; POLDERS; SURINAME;
SOIL SURVEYS; AGRICULTURAL RESEARCH; FRUIT; WATER RESOURCES MANAGEMENT; BUILDING DESIGN; SOIL MOISTURE; MEASUREMENTS;
Copy info:

  2 / 49
COLBIB
select
print
116118
SRUvSCB
S BR 14132
WORDT NIET UITGELEEND
Delft, NL : TU Delft, 1990 : ill.
Technische Universiteit Delft. Faculteit der Civiele Techniek. - Met krt.
00870-17
IRRIGATIE; IRRIGATIEMETHODEN; RIJST; RIJSTTEELT; WATERVOORZIENING; IRRIGATIEKANAAL; DRAINAGE; ZWAMPWATER; MICRO-ORGANISME; WATERHYACINT; WATERKWALITEIT; BEMESTING; TRANSPORT; PADI; SURINAME;
IRRIGATION; RICE; WATER SUPPLY; AGRICULTURAL LAND;
Copy info:

  3 / 49
COLBIB
select
print
116021
SRUvSCB
SK 00835-17
WORDT NIET UITGELEEND
TJON-A-SAN, Dayenne M.A.
Studie naar het functioneren van de individuele behandelingsinstallaties van afvalwater bij huishoudens in Paramaribo / Tjon-A-San, Dayenne, M.A.
Paramaribo, SR : Auteur, 2013 . - 177 p. : ill.
Met lit. opg.. - Met bijl.. - Met samenvatting
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Civiele Techniek
00835-17
WATERBEHEERSING; AFVAL; AFVALWATERBEHANDELING; DRAINAGE; RIOLERINGSSYSTEMEN; ONTWERPTECHNIEKEN; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; WASTE TREATMENT; ENGINEERING DESIGN;
Copy info:

  4 / 49
COLBIB
select
print
115987
SRUvSCB
S BR 14109
WORDT NIET UITGELEEND
MCP-beheer : D.O.L.-werken : voorontwerp van de waterbeheersingswerken gelegen in het gebied tussen de Nickerie- en Corantijn rivier in het district Nickerie
SUNECON
Paramaribo, SR : SUNECON [etc.], 1988 . - 24 p. : ill.
00817-17
CULTUURTECHNIEK; WATERBEHEERSING; IRRIGATIE; DRAINAGE; LANDBOUWONTWIKKELING; LANDBOUWGEBIED; OVERSTROMING; BEVEILIGING; NICKERIERIVIER; CORANTIJNRIVIER; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; AGRICULTURAL DEVELOPMENT; SAFETY MEASURES;
Copy info:

  5 / 49
COLBIB
select
print
115979
SRUvSCB
SK 00820-17
WORDT NIET UITGELEEND
CALDEIRA, Winston R.
Rehabilitation of the multi-purpose Saramacca canal facilities / Caldeira, Winston R.
Paramaribo, SR : OAS [etc.], 1994 . - 62 p. : ill.
Rapport Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur. - Met sum.. - Met bijl.. - Met krt.
00820-17
WATERBEHEERSING; BINNENVAARTKANALEN; ONDERHOUD; DRAINAGE; IRRIGATIEWERKEN; OVERSTROMINGEN; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; LANDBOUWGEWASSEN; SURINAME;
WATER MANAGEMENT; IRRIGATION SYSTEMS; WATER TREATMENT; MAINTENANCE; ECONOMIC DEVELOPMENT; AGRICULTURAL PRODUCTS; CROPS;
Copy info:

  6 / 49
COLBIB
select
print
115978
SRUvSCB
S BR 14104
WORDT NIET UITGELEEND
Practicum hydrometrie : de bepaling van de afvoercoefficient van de afwateringssluis van het Saramaccakanaal / Renfurm, S....[et al.]
Paramaribo, SR : Auteur, [19..] . - 12 p. : ill.
Werkverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Hydrometrie
00812-17
WATERBEHEERSING; SLUIZEN; ONTWATERING; WATERSTAND; METINGEN; KANALEN; DRAINAGE; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; MEASUREMENTS;
Copy info:

  7 / 49
COLBIB
select
print
115862
SRUvSCB
SK 00718-17
WORDT NIET UITGELEEND
WONG LOI SING, Roberto
Celos proefveld Tijgerkreek-West : projekt Soya : een technisch-economische analyse voor de inrichting van 40 ha. / Wong Loi Sing, Roberto
Paramaribo, SR : Auteur, 1993 . - 56 p.
Verslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technische Wetenschappen. Infrastrukturen. Land- en Waterbeheersing. - Met sum.. - Met lit. opg.
00718-17
CULTUURTECHNIEK; WATERBEHEERSING; IRRIGATIE; DRAINAGE; DAMMEN; BODEMGESTELDHEID; BODEMONDERZOEK; GEWASSENTEELT; SOYA; ECONOMISCHE ANALYSE; KOSTEN-BATEN-ANALYSE; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; DRAINAGE; WATER TREATMENT; SOIL SURVEYS; SOILS; CROPS; ECONOMIC ANALYSIS; COST BENEFIT ANALYSIS;
Copy info:

  8 / 49
COLBIB
select
print
115854
SRUvSCB
SK 00679-17
WORDT NIET UITGELEEND
RATANLAL KALKA
De rehabilitatie van het Saramaccakanaal : een studie naar de betekenis van de verschillende functies van het kanaal / Ratanlal Kalka
Paramaribo, SR : Auteur, 1992 . - 64 p. : ill.
Conceptscriptie. - Algemene Economie. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Economie
00679-17
WATERBEHEERSING; BINNENVAARTKANALEN; ONDERHOUD; DRAINAGE; IRRIGATIEWERKEN; OVERSTROMINGEN; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; LANDBOUWGEWASSEN; SURINAME;
WATER MANAGEMENT; IRRIGATION SYSTEMS; WATER TREATMENT; MAINTENANCE; ECONOMIC DEVELOPMENT; AGRICULTURAL PRODUCTS; CROPS;
Copy info:

  9 / 49
COLBIB
select
print
115347
SRUvSCB
SK 00292-17

MADHAR, Ryan
Contributing to a healthy Suriname River [Edocument] : an assessment of the water quality near the outlet of the Saramacca Canal to contribute to the establishment of a baseline for the Suriname River / Madhar, Ryan
Paramaribo, SR : [Auteur], 2013 . - 92 p. : ill.
Met sum.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Milieuwetenschappen
00292-17
WATERKWALITEIT; AFVALWATER; WATERBEHANDELING; WATERZUIVERING; DRAINAGE; RIVIEREN; SARAMACCAKANAAL; SURINAME;
WATER QUALITY; WATER TREATMENT; WASTE WATERS; RIVERS;
Copy info:

COLBIB
select
print
111169
SRUvSCB
SK 00776-16

AMS, Xaviro van
De eerste evaluatie van het Saramaccakanaal onder de huidige en toekomstige condities / Ams, Xaviro van; Rambali, Varisha
Paramaribo, SR : Auteur, 2015 . - 135 p. : ill.
Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur - Civiele Techniek
00776-16
KANALEN; ONTWATERING; SLUIZEN; DRAINAGE; SCHEEPVAART; BINNENSCHEEPVAART; ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN; SURINAME;
CANALS; HYDRAULIC STRUCTURES; MAINTENANCE AND REPAIR;
Copy info:

COLBIB
select
print
108192
SRUvSCB
SK 001650-15
627.5
KULDIP SINGH, Siemla
Improving the freshwater supply for the mangrove at the coast of Coronie / Kuldip Singh, Siemla
Paramaribo, SR : Auteur, 2012 . - 78 p.
Met lit. opg.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastuctuur - Civiele Techniek
001650-15
KUSTBESCHERMING; WATERKWALITEIT; MANGROVEBOS; BOOMBEPLANTING; ZOETWATER; ZOUTGEHALTE; ZEEWATER; WATERBEHEERSING; DRAINAGE; IRRIGATIETECHNIEKEN; PLANTENECOLOGIE; KLIMAATVERANDERING; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
107829
SRUvSCB
PLA 631.4
631.4
PLASTER, Edward J.
Soil science and management / Plaster, Edward J. . - 6th ed.
New Jersey, US : Delmar Cengage Learning, 2014 . - 520 p. : ill.
Met bijl.. - Met index
ISBN: 978-0-8400-2438-1
BODEMKUNDE; BODEMEIGENSCHAPPEN; BODEMBESCHERMING; BODEMBIOLOGIE; BODEMVRUCHTBAARHEID; BODEMBEMESTING; GRONDVERWERKING; CULTUURTECHNIEK; DRAINAGE; IRRIGATIE;
Copy info: Inventory No.:201500001691 Library: SRUvSCB Shelf info: PLA 631.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
104816
SRUvSCB
WAT 631.6
631.6
Water harvesting and soil moisture retention / Anschutz, Justine...[et al.] . - 2nd ed.
Wageningen, NL : Agromisa [etc.], 2003 . - 95 p. : ill. . - (Agrodok-series; 13)
Met bijl.
ISBN: 90-77073-40-X
CULTUURTECHNIEK; WATERVOORZIENING; GRONDWATER; DRAINAGE; IRRIGATIE; BEVLOEIING;
Copy info: Inventory No.:201500000455 Library: SRUvSCB Shelf info: WAT 631.6 Loan Type:L
Inventory No.:201500000456 Library: SRUvSCB Shelf info: WAT 631.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
095994
SRUvSCB
SK 001355-13
626.8
Master plan for the supply and distribution of irrigation water for agricultural production in the Nickerie district
HTSPE
Herts, GB : European Commission, [2009] . - [130] p. : ill.
Project No. 2009-224359. - Met bijl.
001355-13
LANDBOUWHYDRAULICA; WATERVOORZIENING; RIJSTTEELT; WATERBEHEERSING; WATERKWALITEIT; IRRIGATIETECHNIEKEN; BEVLOEIING; DRAINAGE; ONTWATERING; ZWAMPEN; ECOSYSTEMEN; MULTIPURPOSE CORANTIJN PROJECT; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201300003339 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 001355-13 Loan Type:K

COLBIB
select
print
095984
SRUvSCB
SK 001357-13
628.1
SCHNEIDER, William J.
An evaluation of water management in Northwestern Suriname / Schneider, William J.
Paramaribo, SR : Auteur, 1985 . - [60] p. : ill.
Draft report. - Met bijl.
001357-13
WATERBEHEERSING; WATERVOORZIENING; IRRIGATIETECHNIEKEN; DRAINAGE; ZWAMPEN; VEGETATIE; ECOSYSTEMEN; NATUURBEHOUD; RESOURCE MANAGEMENT; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:201300003290 Library: SRUvSCB Shelf info: SK 001357-13 Loan Type:K

COLBIB
select
print
070850
SRUvSCB
HIL 631.4
631.4
HILLEL, Daniel
SOIL and water : physical principles and processes / Hillel, Daniel
New York [etc.], US : Academic, 1971 . - 288 p. : ill. . - (Physiological ecology
Met lit. opg.. - Met index
BODEMKUNDE; BODEMONDERZOEK; DRAINAGE; ONTWATERING;
Copy info: Inventory No.:199700031659 Library: SRUvSCB Shelf info: HIL631.4 Loan Type:L

COLBIB
select
print
070220
SRUvSCB
RID 631.5
631.5 631.6
RIDDELL, P.J.
DEMAND for products of irrigated agriculture in sub-Saharan Africa / Riddell, P.J.; Westlake, M.; Burke, J.
Rome, IT : FAO, 2006 . - 127 p. : ill. . - (FAO water reports; 31)
Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 92-5-105581-5
LANDBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN; CULTUURMETHODEN; CULTUURTECHNIEK; DRAINAGE; IRRIGATIE;
Copy info: Inventory No.:200700003264 Library: SRUvSCB Shelf info: RID631.5 Loan Type:L

COLBIB
select
print
070219
SRUvSCB
MOL 631.6
631.6 631.5
MOLEN, W.H. van der
GUIDELINES and computer programs for the planning and design of land drainage systems [CD-Rom] / Molen, W.H. van der; Beltran, J. Martinez; Ochs, W.J.
Rome, IT : FAO, 2007 : ill. . - (FAO irrigation and drainage paper; 62)
Hoort bij het boek: Guidelines and computer programs for the planning and design of land drainage sytems
CULTUURTECHNIEK; DRAINAGE; IRRIGATIE; LANDBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN; LANDBOUWTECHNIEK; WATERBEHEERSING;
Copy info: Inventory No.:200700003221 Library: SRUvSCB Shelf info: MOL631.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
070218
SRUvSCB
MOL 631.6
631.6 631.5
MOLEN, W.H. van der
GUIDELINES and computer programs for the planning and design of land drainage systems / Molen, W.H. van der; Beltran, J. Martinez; Ochs, W.J.
Rome, IT : FAO, 2007 . - 228 p. : ill. . - (FAO irrigation and drainage paper; 62)
Met CD-Rom. - Met bijl.
ISBN: 978-92-5-105670-7
CULTUURTECHNIEK; DRAINAGE; IRRIGATIE; LANDBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN; LANDBOUWTECHNIEK; WATERBEHEERSING;
Copy info: Inventory No.:200700003220 Library: SRUvSCB Shelf info: MOL631.6 Loan Type:L

COLBIB
select
print
064111
SRUvSCB
INT 639.3
639.3
INTEGRATED irrigation and aquaculture in West Africa : concepts, practices and potential / Halwart, Matthias, ed.; Dam, Anne A. van
Rome, IT : FAO, 2006 . - 181 p. : ill.
Met lit. opg.
ISBN: 92-5-105491-6
AQUACULTUUR; LANDBOUWHYDRAULICA; DRAINAGE; IRRIGATIEMETHODEN; WATERBEHEER;
Copy info: Inventory No.:2006000001711 Library: SRUvSCB Shelf info: INT639.3 Loan Type:L

COLBIB
select
print
063067
SRUvSCB
CAP 626.8
626.8 631.6
CAPACITY development in irrigation and drainage [CD-Rom] : issues, challenges and the way ahead
FAO
Rome, IT : FAO, 2004 . - (FAO Water Reports; 26)
Hoort bij het boek : Capacity development in irrigation and drainage : issues, challenges and the way ahead. - Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 92-5-105174-7
LANDBOUWHYDRAULICA; IRRIGATIETECHNIEKEN; CULTUURTECHNIEK; DRAINAGE; IRRIGATIE; BEVLOEIING; ONTWATERING; CD-ROM;
Copy info: Inventory No.:200600000945 Library: SRUvSCB Shelf info: CAP626.8 Loan Type:L

COLBIB
select
print
063066
SRUvSCB
CAP 626.8
626.8 631.6
CAPACITY development in irrigation and drainage : issues, challenges and the way ahead
FAO
Rome, IT : FAO, 2004 . - 89 p. : ill. . - (FAO Water reports; 26)
Met CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
ISBN: 92-5-105174-7
LANDBOUWHYDRAULICA; IRRIGATIETECHNIEKEN; CULTUURTECHNIEK; DRAINAGE; IRRIGATIE; BEVLOEIING; ONTWATERING;
Copy info: Inventory No.:200600000934 Library: SRUvSCB Shelf info: CAP626.8 Loan Type:L

COLBIB
select
print
060591
SRUvSCB
G HYD 556
556
HYDRAULIC research for water management : proceedings of technical meeting 26
TNO
The Hague, NL : TNO, 1973 . - 144 p. : ill. . - (Commissie voor hydrologisch onderzoek TNO; no. 18)
HYDROLOGIE; WATERBEHEERSING; WATERMANAGEMENT; DRAINAGE TECHNIEKEN; WATERKRACHTWERKEN;
Copy info: Inventory No.:200500001496 Library: SRUvSCB Shelf info: GHYD556 Loan Type:L

COLBIB
select
print
059175
SRUvSCB
S 435
631.3
SATTAR, Abdul
IMPACT of precision land levelling on water saving and drainage requirements / Sattar, Abdul; Khan, F.H.; Tahir, A.R.
In: AMA : agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America / Kishida, Yoshisuke...[et al.], ed., 2003 . - vol. 34 . - no. 2 . - pp. 39-42
LANDBOUW; BODEMBEWERKING; DRAINAGE; IRRIGATIE; OOGST;
Copy info:

COLBIB
select
print
057955
SRUvSCB
HEU 626.8
626.8 631.6
HEUPERMAN, Albertus F.
BIODRAINAGE : principles, experiences and applications / Heuperman, Albertus F.; Kapoor, Arjun S.; Denecke, Harry W.
Rome, IT : FAO, 2002 . - 79 p. : ill. . - (Knowledge Synthesis report; No. 6)
Met bijl.. - Met lit. opg.. - Met sum.
ISBN: 92-5-104780-4
DRAINAGE TECHNIEKEN; IRRIGATIE; LANDBOUW;
Copy info: Inventory No.:20020001964 Library: SRUvSCB Shelf info: HEU626.8 Loan Type:Lpage 1 of 2
go to page        

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics