logo

Database:
COLBIB
Search:
BODEMGESTELDHEID []
References found:
Showing:
1 .. 19   in format [Detailed]
page 1 of 1
  1 / 19
COLBIB
select
print
116427
SRUvSCB
SK 001030-17
WORDT NIET UITGELEEND
LENSELINK, K.J.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enkele opmerkingen met betrekking tot de perkolatiesnelheid op het agrohydrologisch proefveld Jarikaba / Lenselink, K.J.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1970 . - 8 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 286. - Met krt.
001030-17
BODEMONDERZOEK; WATERBEHEERSING; INFILTRATIE; INFILTRATIESNELHEID; BODEMGESTELDHEID; GRONDWATER; DOORLATENDHEID; AFVOERTRENSEN; ONTWATERING; NEERSLAGINTENSITEIT; METINGEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; WATER RESOURCES MANAGEMENT; SOIL MOISTURE; SOIL MAPS; GROUNDWATER; DRAINAGE; RAIN; MEASUREMENTS;
Copy info:

  2 / 19
COLBIB
select
print
116426
SRUvSCB
SK 001029-17
WORDT NIET UITGELEEND
KAMERLING, G.E.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enige penetrometer - waarnemingen in verband met droge grondbewerking bij rijst / Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1963 . - 14 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 7. - Met krt.
001029-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; RIJSTTEELT; UITZAAIEN; RIJSTRASSEN; SAWAH; GRONDBEWERKING; BODEMEIGENSCHAPPEN; BODEMCLASSIFICATIE; PRINS BERNHARD POLDER; PBP; STICHTING MACHINALE LANDBOUW; SML; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOILS; RICE; SOIL MAPS;
Copy info:

  3 / 19
COLBIB
select
print
116421
SRUvSCB
SK 001024-17
WORDT NIET UITGELEEND
ELBERS, H.A.J.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : enige onderzoekingen naar de bruikbaarheid van de Edelman- en de steekboor bij bepaling van de doorlatendheid door middel van de boorgatenmethode / Elbers, H.A.J.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1965 . - 5 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 40. - Met krt.
001024-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMEIGENSCHAPPEN; METINGEN; HYDROLOGIE; GRONDWATER; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; MEASUREMENTS; HYDROLOGY; GROUND WATER;
Copy info:

  4 / 19
COLBIB
select
print
116419
SRUvSCB
SK 001023-17
WORDT NIET UITGELEEND
JANSSEN, B.H.
Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek : een onderzoek naar de consistentie, de stabiliteit en de rijping van enkele kleigronden in de jonge kustvlakte van Suriname : Intern rapport no. 19 / Janssen, B.H.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1964 . - 82 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 19. - Met krt.
001023-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMEIGENSCHAPPEN; BODEMSTRUCTUUR; PENETROMETERONDERZOEK; WAARNEMINGEN; RIJPINGSONDERZOEK; BODEMMONSTERS; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; RESEARCH METHODS;
Copy info:

  5 / 19
COLBIB
select
print
116413
SRUvSCB
SK 001019-17
WORDT NIET UITGELEEND
BIPAT, R.
Indeling van de gronden naar KD-waarden en de agrohydrologische betekenis ervan / Bipat, R.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1967 . - 6 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 130. - Met krt.
001019-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMEIGENSCHAPPEN; GRONDWATER; HYDROLOGIE; GRONDWATERSTANDEN; AFVOEREN; GRONDWATERSTROMING; GRONDWATERSPIEGEL; DOORLATENDHEID; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; SOILS; GROUND WATER; HYDROLOGY; WATER LEVEL; DRAINAGE;
Copy info:

  6 / 19
COLBIB
select
print
116412
SRUvSCB
SK 001018-17
WORDT NIET UITGELEEND
BIPAT, R.
Doorlatendheidsmetingen -westelijk deel Combinatie Plan, Nickerie, waaronder het voorlopig geplande Citrusproefbedrijf / Bipat, R.; Kamerling, G.E.; Sibilo, H.H.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1967 . - 10 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 127. - Met krt.
001018-17
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; WATERBEHEERSING; DOORLATENDHEID; LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK; CITRUS; METINGEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; WATER RESOURCES MANAGEMENT; AGRICULTURAL RESEARCH; FRUIT; MEASUREMENTS;
Copy info:

  7 / 19
COLBIB
select
print
116409
SRUvSCB
SK 001015-17
WORDT NIET UITGELEEND
ELBERS, H.A.J.
Berekening van de aktuele evapotranspiratie met behulp van vochtbemonsteringen en de korrelaties tussen de evapotranspiratie met de vochtspanning in de bodem en de verdamping van een vrij wateroppervlak / Elbers, H.A.J.; Kamerling, G.E.
Paramaribo, SR : Landbouwproefstation, 1965 . - 40 p. : ill. . - (Bodemfysisch en agrohydrologisch onderzoek
Intern rapport no. 52. - Met krt.
001015-17
BODEMONDERZOEK; BODEMEIGENSCHAPPEN; WATERBEHEERSING; VERDAMPING; WATER; WATERDAMPTRANSPORT; CORRELATIE; VOCHTSPANNING; BODEMGESTELDHEID; SURINAME;
SOIL SURVEYS; SOIL MAPS; WATER RESOURCES MANAGEMENT; EVAPOTRANSPIRATION; SOIL MOISTURE; SOILS;
Copy info:

  8 / 19
COLBIB
select
print
115938
SRUvSCB
SK 00788-17
WORDT NIET UITGELEEND
Regionaal planning West Suriname : deelstudies en bijlagen
Interuniversitaire studiegroep Planologie
Delft [etc.], NL : ISP [etc.], 1978 . - 260 p. : ill.
I.S.P. West Suriname 3. - Met krt.
00788-17
REGIONALE PLANOLOGIE; STEDELIJKE ONTWIKKELING; ONTWIKKELINGSPLANNEN; ONTWIKKELINGSSTRATEGIEEN; BODEMGESTELDHEID; AFVALWATER; DRINKWATERVOORZIENING; SURINAME;
DEVELOPMENT PROGRAMMES; URBAN DEVELOPMENT; WATER TREATMENT; DRINKING WATER;
Copy info:

  9 / 19
COLBIB
select
print
115862
SRUvSCB
SK 00718-17
WORDT NIET UITGELEEND
WONG LOI SING, Roberto
Celos proefveld Tijgerkreek-West : projekt Soya : een technisch-economische analyse voor de inrichting van 40 ha. / Wong Loi Sing, Roberto
Paramaribo, SR : Auteur, 1993 . - 56 p.
Verslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technische Wetenschappen. Infrastrukturen. Land- en Waterbeheersing. - Met sum.. - Met lit. opg.
00718-17
CULTUURTECHNIEK; WATERBEHEERSING; IRRIGATIE; DRAINAGE; DAMMEN; BODEMGESTELDHEID; BODEMONDERZOEK; GEWASSENTEELT; SOYA; ECONOMISCHE ANALYSE; KOSTEN-BATEN-ANALYSE; SURINAME;
WATER RESOURCES MANAGEMENT; DRAINAGE; WATER TREATMENT; SOIL SURVEYS; SOILS; CROPS; ECONOMIC ANALYSIS; COST BENEFIT ANALYSIS;
Copy info:

COLBIB
select
print
115853
SRUvSCB
SK 00678-17
WORDT NIET UITGELEEND
BRUSSEL, Gerard van
Methoden van grondmechanisch onderzoek in Groot Paramaribo t.b.v. funderingsberekeningen / Brussel, Gerard van
Paramaribo, SR : Auteur, 1988 . - 53 p.
Met lit. opg.
Bsc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur - Bouwkunde
00678-17
BODEMONDERZOEK; GRONDONDERZOEK; FUNDERINGEN; FUNDERINGSTECHNIEK; FUNDERINGSGEBREKEN; BODEMWERKEN; BODEMGESTELDHEID; CONSTRUCTIE-ELEMENTEN; SURINAME;
SOIL SURVEYS; RESEARCH METHODS; SOILS; CONSTRUCTION MATERIALS;
Copy info:

COLBIB
select
print
113846
SRUVSCB
G CUN 911
911
CUNNINGHAM, A.
The ancient geography of Kashmir / Cunningham, A.
[S. l.] : Pak Kashmir, 1990 . - 281 p.
Met bijl.
FYSISCHE GEOGRAFIE; BODEMGESTELDHEID; ETNOGRAFIE; POLITIEKE SYSTEMEN; OUDE BESCHAVINGEN; PAKISTAN;
GEOGRAPHIC; SOIL SURVEY; ETHNOGRAPHY; POLITICS; ANCIENT CIVILIZATION;
Copy info: Inventory No.:201600002126 Library: SRUvSCB Shelf info: G CUN 911 Loan Type:L

COLBIB
select
print
112340
SRUvSCB
PTC 1395

SEGEREN, W.A.
Bouwrijp maken van terreinen / Segeren, W.A.; Hengeveld, H.
Deventer [etc.], NL : Kluwer [etc.], 1984 . - 344 p. : ill. . - (Stichting Bouwresearch; 99)
Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.
ISBN: 90-201-1713-0
BOUWKUNDE; BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; WATERHUISHOUDING; ONTWATERING; AFWATERING; OPHOGEN; MILIEUFACTOREN; ECOLOGIE;
BUILDING; SOIL ANALYSIS; SOIL SURVEY; DRAINAGE; ECOLOGY;
Copy info:

COLBIB
select
print
063075
SRUvSCB
SK 0043-06
622 502 WORDT NIET UITGELEEND
KESARSING, Shalini R.
INVESTIGATION of the plant survival on bauxite residue at Suralco L.L.C., after influencing the chemical and physical properties of residue, through the use of soil amendment material / kesarsing, Shalini R.
Paramaribo, SR : Auteur, 2005 . - 128 p. : ill.
Met bijl.. - Met lit. opg.. - Met sum.
BSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen.Milieu wetenschappen.
0043-06
BAUXIETWINNING; MILIEU-ONTWIKKELING; REHABILITATIEPROCESSEN; BODEMGESTELDHEID; BAUXIETAFVAL; VEGETATIE; PLANTENGROEI; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:200600000820 Library: SRUvSCB Shelf info: SK0043-06 Loan Type:K

COLBIB
select
print
047374
SRUvSCB
CD 272
624.13
SEGEREN, W.A.
BOUWRIJP maken van terreinen / Segeren, W.A.; Hengeveld, H.
Delft, NL : TU Delft, [1984] . - 344 p. : ill.
Collegedictaat TU Delft
BOUWTECHNISCHE BODEMKUNDE; BODEMGESTELDHEID; WATERHUISHOUDING; ONTWATERING; AFWATERING; OPHOGEN;
Copy info: Inventory No.:200000003077 Library: SRUvSCB Shelf info: CD272 Loan Type:L

COLBIB
select
print
034491
SRUvSCB
SK 00467-97
631.4 SR WORDT NIET UITGELEEND
ACHTHOVEN, V.A.
PROSPECTIE te Ricanau. De Bodemgesteldheid van enkele blokken te Patamacca blok 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9I, 9II, 17 en 31 / Achthoven, V.A.
Paramaribo, SR : [Auteur], 1986 . - 98 p. : ill.
Stageverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Natuurtechnische Wetenschappen. Bodemkunde. - Met bijl.. - Met lit.opg.
00467-97; 0013876; 0047-99
BODEMONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; BODEMKARTERING; LANDGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE; OLIEPALMINDUSTRIE; RICANAU; LANDBOUWMAATSCHAPPIJ PATAMACCA N.V.; SURINAME;
Copy info: Inventory No.:199700000630 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00467-97 Loan Type:K
Inventory No.:199900000404 Library: SRUvSCB Shelf info: SK00467-97 Loan Type:K

COLBIB
select
print
010482
SRUvSCB
BIB 631.43
631.43
Bibliography on soil construction
UN Centre for Human Settlements -Habitat-
Nairobi, KE : UN [etc.], 1989 . - 173 p.
Project conceived and carried out by CRATerre and l-Ecole d-Architecture de Grenoble -France- for UNESCO, l-AFESD, -lAFGUND, and MOE of Somalia. - Met index
ISBN: 92-1-131089-8
BODEMSTRUCTUUR; BODEMEIGENSCHAPPEN; BODEMCLASSIFICATIE; BODEMGESTELDHEID; GRONDVERBETERING;
SOIL SURVEY; SOILS;
Copy info: Inventory No.:199700031141 Library: SRUvSCB Shelf info: BIB631.43 Loan Type:L
Inventory No.:199700014395 Library: SRUvSCB Shelf info: BIB631.43 Loan Type:L

COLBIB
select
print
002630
SRUvSCB
S BR 2246
633.18 SR 631.4 SR WORDT NIET UITGELEEND
WESTERINK, R.M.
PROJECT WAO-87-02 : wisselbouw bevloeide rijst en droge eenjarige gewassen / Westerink, R.M.
Paramaribo, SR : , 1987 . - 15 p. : Ill.
Met lit. opg.
02312
BODEMKUNDE; GRONDONDERZOEK; BODEMGESTELDHEID; CELOS TERREIN; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
001755
SRUvSCB
S S 135
WORDT NIET UITGELEEND
VOORDE, P.K.J. van der
BODEMGESTELDHEID van het ritsen landschap en van de oude kustvlakte in Suriname / Voorde, P.K.J. van der
In: Bulletin Landbouwproefstation, 1957 . - no. 74
Paramaribo, SR : Landbouw Proefstation, 1957 . - pp. 13-210
BODEMKUNDE; GRONDONDERZOEK; RITSENLANDSCHAP; BODEMGESTELDHEID; OUDE KUSTVLAKTE; SURINAME;
Copy info:

COLBIB
select
print
001244
SRUvSCB
S 8
WORDT NIET UITGELEEND
DOST, H.
BODEMGESTELDHEID van Moengo Farm II = Soil conditions of Moengo Farm II / Dost, H.
In: De Surinaamse Landbouw, 1963 . - 11
Paramaribo, SR : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, 1963 . - pp. 3-9
BODEMONDERZOEK; MOENGO BOERDERIJ; BODEMGESTELDHEID; SURINAME;
Copy info:page 1 of 1

Database  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics